Zavřít

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Škola věnuje zvláštní péči nadaným studentům, zřizuje skupiny pro talentované. Studentům je nabízena široká škála volitelných předmětů. V blízkosti školy je školní jídelna. Škola pořádá poznávací a jazykové zájezdy, v rámci projektů spolupracuje se zahraničními školami. Má dobré materiální zázemí (PC s dataprojektory v učebnách, sportovní areál, skleník, didaktický park, laboratoře) a kvalifikovaný pedagogický sbor.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, ČJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 74/28 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 150 261/179 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium; Distanční; DZŠ 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 15 ČJ, M NE ANO