Zavřít

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 12. 12. 2020. Škola věnuje zvláštní péči nadaným studentům, zřizuje skupiny pro talentované. Studentům je nabízena široká škála volitelných předmětů. V blízkosti školy je školní jídelna. Škola pořádá poznávací a jazykové zájezdy, v rámci projektů spolupracuje se zahraničními školami. Má dobré materiální zázemí (PC s dataprojektory v učebnách, sportovní areál, skleník, didaktický park, laboratoře) a kvalifikovaný pedagogický sbor.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, ČJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 86/29 ČJ,M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 150 189/182 ČJ,M NE ANO
Gymnázium; Distanční; DZŠ 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 15 1/1 ČJ,M NE ANO