Zavřít

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

SOŠ 8. 12. 2021 a 10. 1. 2022, VOŠ 2. 3. 2022 (součástí akce je VOŠkařem na zkoušku).
Zobrazit více

Doplňující informace

Cena oběda 35 Kč. Moderní a dynamicky fungující soubor mosteckých SŠ se profiluje jako vysoce kvalitní součást Páteřních škol Ústeckého kraje. Spolu s VOŠ tvoří největší školu v kraji. Pro uchazeče o vzdělávání pořádáme před přijímacími zkouškami přípravné kurzy. Mostecká „VOŠka“ je největší školou svého typu v ÚK. Od roku 2011 je držitelem certifikátu „Páteřní škola Ústeckého kraje“. Nabídka oborů zrcadlí potřeby pracovního trhu, absolventi se tak okamžitě uplatní ve vybrané profesi, nebo pokračují ve zkráceném studiu na vysokých školách. Kontakt pro VOŠ – Ing. Bc. Ivana Drážďanská, tel 417 637 477.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování 1200  Kč/měsíc
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 60 102/68 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04 Maturitní zkouška4 roky 60 41/21 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 60 95/55 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 127/64 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 31/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 52/26 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 98/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška4 roky 60 50/31 Statistika ČJ, M NE NE
Doporučený prospěch: 1.8
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 23/9 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Moderní a dynamicky fungující soubor mosteckých středních škol se profiluje jako vysoce kvalitní součást Páteřních škol Ústeckého kraje. Spolu s vyšší odbornou školou tvoří největší školu v kraji.

Po čtyřletém studiu je většina maturantů kvalitně připravena k výkonu profesí v oblasti studovaného oboru a ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Úspěchů na krajské, ale i republikové úrovni dosahují žáci v různých typech soutěží. Dlouholetou a úspěšnou tradici mají fiktivní firmy, které získávají významná ocenění na mezinárodních a regionálních veletrzích fiktivních firem, dále pak pěvecký sbor školy, soutěže v oblasti první pomoci, práce v oblasti středoškolské odborné činnosti, ale i soutěže sportovní, jazykové, literární a zdravotních dovedností. Škola má velmi dobrou spolupráci se sociálními partnery, kteří umožňují na svých pracovištích průběh odborné praxe žáků a studentů, a poskytují odborníky pro akce školy.

Absolventi obdrží s maturitním vysvědčením také Europass (jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech) v českém a anglickém jazyce. Každý žák má po dobu vzdělávání bezplatně k dispozici licenci kancelářského balíku Microsoft Office. Žákům škola zajistí ISIC kartu, která umožňuje využívat studentské výhody v rámci celé Evropy. Škola je držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a umožňuje žákům v průběhu vzdělávání praxe a studijní pobyty v zemích EU, při kterých si rozšiřují obzory v odborném vzdělávání a přípravě na výkon povolání. Školní blog o Erasmu+ naleznete na stránkách erasmus.vos-sosmost.cz.

Členové kvalifikovaného pedagogického sboru pravidelně procházejí dalším vzděláváním, aby reflektovali trendy ve vzdělávání a zároveň žákům poskytli nejnovější oborové poznatky.

Pro vzdělávací činnost slouží dvě funkčně členěné budovy a pro ubytování žáků je k dispozici domov mládeže. Ve všech budovách školy je k dispozici bezplatné připojení k Wi-Fi. Ve škole jsou multimediální učebny, učebny s ICT vybavením, odborné a speciální učebny pro výuku odborných předmětů. V roce 2020 byl otevřen zbrusu nový sportovní areál, škola má vlastní bazén.

Specifikace školy: státní škola

Škola nabízí pro absolventy ZŠ

A) Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní čtyřleté) v těchto oborech:

Obchodní akademie

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Střední pedagogická škola

 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Střední zdravotnická škola

 • 53-41-M/03 Praktická sestra
 • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
 • 75-41-M/01 Sociální činnost
 • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

B) Střední vzdělání s výučním listem (denní tříleté) v oboru:

 • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Dny otevřených dveří: st 8. 12. 2021 a po 10. 1. 2022

Pro uchazeče o vzdělávání pořádáme před přijímacími zkouškami přípravné kurzy.

Sledujte nás na Instagramu a Facebooku.

logo
Zdeňka Fibicha 2778/20, Most
tel.: 417 637 477
skola@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz
Zobrazit více