objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
Ředitel: Ing. Jitka Hašková  Telefon: 417 637 477
Kontakt: Ing. Zdeněk Paďourek  Telefon: 417 637 477
Email: skola@vos-sosmost.cz
WWW: www.vos-sosmost.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 640 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 49872427
REDIZO: 600020428

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.

Škola vznikla k 1. 9. 2009 sloučením dvou původně samostatných škol a stala se tak školou zařazenou do sítě páteřních škol Ústeckého kraje. Od roku 2011 je držitelem certifikátu „Páteřní škola Ústeckého kraje“.

Škola svojí velikostí a vzdělávací nabídkou patří k základním kamenům sítě škol nejen v okrese Most, ale i v celém Ústeckém kraji. Škola má kapacitu 2 150 žáků a studentů, z toho 1 290 žáků středního odborného vzdělání v denní a dálkové formě vzdělávání. Pro vzdělávací činnost slouží dvě funkčně členěné budovy a pro ubytování žáků je k dispozici domov mládeže s kapacitou 135 lůžek a celodenním stravovacím režimem. V budovách se nachází 38 kmenových učeben a 60 odborných učeben s moderním ICT vybavením, z toho 7 učeben pro počítačovou výuku se 130 počítači a 2 multimediální učebny se 70 notebooky. Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem. V budovách školy mohou žáci zdarma využívat připojení k Internetu prostřednictvím Wi-Fi. Každý žák má možnost získat zdarma po dobu vzdělávání licenci Microsoft Office k domácímu použití. Žákům zajistíme zprostředkování ISIC karty, která umožňuje využívat studentské výhody v rámci celé Evropy. Škola je držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a umožňuje žákům v průběhu vzdělávání výkon praxe a studijní pobyty v zemích EU. Absolventi obdrží s maturitním vysvědčením také Europass.

Specifikace školy: státní škola.

Škola nabízí pro absolventy ZŠ

A) Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní čtyřleté) v těchto oborech

Obchodní akademie

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Střední pedagogická škola

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Střední zdravotnická škola

  • 53-41-M/03 Praktická sestra
  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

B) Střední vzdělání s výučním listem (denní tříleté) v oboru

  • 53-41-H/01 Ošetřovatel

Škola v posledních letech dosahuje velmi dobrých výsledků v projektech vyhlašovaných v rámci Evropského sociálního fondu, v rámci dotační politiky Ústeckého kraje a i v rámci programu Erasmus+. Spolupracujeme se zahraničními školami a žákům nabízíme možnost zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+. Úspěchů na krajské, ale i republikové úrovni dosahují žáci v různých typech soutěží. Dlouholetou a úspěšnou tradici mají fiktivní firmy, které získávají významná ocenění na mezinárodních a regionálních veletrzích fiktivních firem, dále pak pěvecký sbor školy, soutěže v oblasti první pomoci, práce v oblasti středoškolské odborné činnosti, ale i soutěže sportovní, jazykové, literární a zdravotních dovedností. Veřejností jsou velmi pozitivně přijímány každoroční výtvarně literární projekty žáků.

Škola má velmi dobrou spolupráci se sociálními partnery, kteří umožňují na svých pracovištích průběh odborné praxe žáků a studentů, a poskytují odborníky pro akce školy.

Dny otevřených dveří: st 11. 12. 2019 a po 13. 1. 2020

Pro uchazeče o vzdělávání pořádáme před přijímacími zkouškami přípravné kurzy.

logo
Zdeňka Fibicha 2778/20, Most
tel.: 417 637 477
skola@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108006972

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
64 82/82 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8
Masér ve zdravotnictví
53-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
32 43/43 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
64 52/52 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
64 160/86 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
64 32/32 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
32 25/25 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
32 102/64 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
64 47/47 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8
Ošetřovatel
53-41-H/01
Výuční list
3 roky
32 28/28   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 1,8

Doplňkové informace:

DOD: pro SOŠ 11. 12. 2019 a 13. 1. 2020 budova Zd. Fibicha 2778 (obory SPgŠ a OA) a budova J. E. Purkyně 272 (obory SZŠ), pro VOŠ 19. 2. 2020 budova Zd. Fibicha 2778 a 21.–23. 1. 2020 Gaudeamus Praha. Další kontaktní osoba PhDr. Věra Potužáková, tel. 417 637 477. Cena oběda 32 Kč.nahoru