Zavřít

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

SOŠ 6. 12. 2023 a 8. 1. 2024 vždy od 15:00 do 18:00 hod., VOŠ 13. 3. 2024 od 9:00 do 17:00 hod. prezenčně a 14. 3. 2024 online živý stream ze školy v 16:00 a v 17:00 hod. na YouTube školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Moderní a dynamicky fungující soubor mosteckých SŠ se profiluje jako vysoce kvalitní součást Páteřních škol ÚK. Spolu s VOŠ tvoří největší školu v kraji. Pro uchazeče o vzdělávání pořádáme před přijímacími zkouškami přípravné kurzy. Nabídka oborů zrcadlí potřeby pracovního trhu, absolventi se tak okamžitě uplatní ve vybrané profesi, nebo i pokračují ve zkráceném studiu na VŠ. Kontakty SOŠ – PhDr. Věra Potužáková pro SZŠ (tel. 608 055 140), Ing. Zdeněk Paďourek pro OA a SPgŠ (tel. 608 055 139). Kontakty VOŠ – Ing. Bc. Ivana Drážďanská (tel. 777 472 676).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování 1500  Kč/měsíc
 • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 60 90/54 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 20 39/20 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 60 114/56 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 166/64 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 20 34/22 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 54/20 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 30 124/32 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 30 85/30 Statistika ČJ, M NE NE
Doporučený prospěch: 1.8

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Moderní a dynamicky fungující soubor mosteckých středních škol se profiluje jako vysoce kvalitní součást Páteřních škol Ústeckého kraje. Spolu s vyšší odbornou školou tvoří největší školu v kraji.

Po čtyřletém studiu je většina maturantů kvalitně připravena k výkonu profesí v oblasti studovaného oboru a ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Úspěchů na krajské, ale i republikové úrovni dosahují žáci v různých typech soutěží. Dlouholetou a úspěšnou tradici mají fiktivní firmy, které získávají významná ocenění na mezinárodních a regionálních veletrzích fiktivních firem, dále pak pěvecký sbor školy, soutěže v oblasti první pomoci, práce v oblasti středoškolské odborné činnosti, ale i soutěže sportovní, jazykové, literární a zdravotních dovedností. Škola má velmi dobrou spolupráci se sociálními partnery, kteří umožňují na svých pracovištích průběh odborné praxe žáků a studentů, a poskytují odborníky pro akce školy.

Absolventi obdrží s maturitním vysvědčením také Europass (jednotný celoevropský soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech) v českém a anglickém jazyce. Každý žák má po dobu vzdělávání bezplatně k dispozici licenci kancelářského balíku Microsoft Office. Žákům škola zajistí ISIC kartu, která umožňuje využívat studentské výhody v rámci celé Evropy. Škola je držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě a umožňuje žákům v průběhu vzdělávání praxe a studijní pobyty v zemích EU, při kterých si rozšiřují obzory v odborném vzdělávání a přípravě na výkon povolání. Školní blog o Erasmu+ naleznete na stránkách erasmus.vos-sosmost.cz.

Členové kvalifikovaného pedagogického sboru pravidelně procházejí dalším vzděláváním, aby reflektovali trendy ve vzdělávání a zároveň žákům poskytli nejnovější oborové poznatky.

Pro vzdělávací činnost slouží dvě funkčně členěné budovy a pro ubytování žáků je k dispozici domov mládeže. Ve všech budovách školy je k dispozici bezplatné připojení k Wi-Fi. Ve škole jsou multimediální učebny, učebny s ICT vybavením, odborné a speciální učebny pro výuku odborných předmětů. V roce 2020 byl otevřen zbrusu nový sportovní areál, škola má vlastní bazén.

Specifikace školy: státní škola

Škola nabízí pro absolventy ZŠ pro školní rok 2024/2025 střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní čtyřleté) v těchto oborech

Obchodní akademie

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Střední pedagogická škola

 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Střední zdravotnická škola

 • 53-41-M/03 Praktická sestra
 • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
 • 75-41-M/01 Sociální činnost
 • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

Dny otevřených dveří: st 6. 12. 2023 a po 8. 1. 2024

Pro uchazeče o vzdělávání pořádáme před přijímacími zkouškami přípravné kurzy.

Sledujte nás na Instagramu a Facebooku.

logologo
Zdeňka Fibicha 2778/20, Most
tel.: 417 637 477
skola@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz
Zobrazit více