Zavřít

Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o.

Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o.
Videa

Dny otevřených dveří

5. 10. 2022, 9. 11. 2022, 7. 12. 2022, 11. 1. 2023 a 1. 2. 2023 vždy 8:00–17:00 hod. DOD je jedním z kritérií přijetí (možnost získat 20 b).
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola ctí etický kodex a morální hodnoty občana. Celkovou filozofií a krédem školy je přivést mladého člověka na práh dospělosti připraveného nejen do praxe, ale i do života jako takového. Razíme úctu vůči studentům a studentkám, očekáváme práci, píli, vstřícnost a nadšení se učit. Jsme profesionálním týmem, který se skládá z učitelů odborníků jak v daném oboru, tak i pedagogickém. Jsou mezi námi profesionálové ze sféry policejní, finanční, ekonomické, novinářské, právní. Poskytujeme jazykové vzdělání svou rozmanitou nabídkou jazyků.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 153/57 Statistika ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 18 000 Kč
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 44/24 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Školné: 18 000 Kč
Nástavby:
Podnikání; Kombinovaná; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 25 0/0 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Školné: 10 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o.

Škola nabízí následující obory a specializace

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost – policejní obor

Absolventi mají pracovní uplatnění jako policisté u PČR, vojáci u AČR, strážníci MP. Pracují ve vězeňské službě, u hasičů, v soukromých bezpečnostních agenturách, u celní správy, v justiční stráži, v celní správě. Dále pokračují ve vysokoškolském studiu a to zejména práva, případně Univerzita obrany, či bezpečnostně právní činnost.

Předpokladem pro studium je lékařská zpráva o zdravotní způsobilosti studovat tento obor a kritéria přijímacího řízení zveřejněná na webových stránkách školy.

Specializované vyučovací předměty: právo, kriminalistika, bezpečnostní příprava, kriminologie, sebeobrana, policejní praktikum, první pomoc, dopravní výchova, střelby, integrovaný záchranný systém, …

  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – diplomacie a právo

Absolventi mají pracovní uplatnění na všech úřadech státní správy, obecní úřady, magistráty, krajské úřady, celníci, policie, soudy, pojišťovny, sociální správa, ministerstva, úřady veřejné správy. Dále pokračují ve vysokoškolském studiu a to zejména práva, veřejná správa, diplomacie.

Specializované vyučovací předměty: právo, veřejná správa, veřejné finance, politologie, diplomacie, public relations, EU, kultura ve veřejné správě, ČR v evropských dimenzích, …

  • 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium (možnost dodělat si vzdělání pro dospěláky)

Specializace oboru: Podnikatel, podmínkou přijetí je výuční list. Vhodné pro ty, kteří si chtějí dodělat maturitní zkoušku a vlastní výuční list. Výuka probíhá v sobotu.

Razíme úctu vůči studentům a studentkám, očekáváme práci, píli, vstřícnost a nadšení se učit. Jsme profesionálním týmem, který se skládá z učitelů odborníků jak v daném oboru, ale i pedagogickém. Škola dosáhla velmi dobrých výsledků u maturitních zkoušek. Jsme držiteli titulu Světová škola. Celá škola používá moderní výukové metody. Studovaný jazyk AJ a NJ.

Kritéria přijetí: návštěva jednoho z DOD!!! (získáváte první body – 20 b), osobní pohovor v době DOD, průměr za 2. pol. 8. třídy ZŠ a 1. pol. 9. třídy ZŠ + PŘ – případně dle pokynu MŠMT – covid.

Škola dosahuje velmi dobrého hodnocení ze strany studentů, rodičů, PČR, AČR, úřadů, firem a veřejnosti. Preferujeme lidskost, pochopení, toleranci. Na škole máme schopné, empatické, komunikativní a sociálně zdatné studenty. Sledujte nás na www a facebooku školy.

Těšíme se na vás!!! Ale nejdříve přijďte a poznejte nás na DOD. Učit mohou pouze ti, kteří mají rádi lidi a my vás chceme vzdělávat. V. Ilievová, ředitelka školy.

Dny otevřených dveří: 5. 10., 9. 11. a 7. 12. 2022, 11. 1. a 1. 2. 2023.

logo
Aloise Jiráska 1887/3, Most
tel.: 411 130 916, 777 576 590
info@ssdvs.cz
www.ssdvs.cz
Zobrazit více