Zavřít

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Cena oběda 27 Kč. Škola má téměř padesátiletou tradici v přípravě odborníků v oblasti řemesel a služeb. Je veřejnou školou zřízenou Ústeckým krajem. Žákům, rodičům, zájemcům nabízíme kvalitu, bezpečí, zájem, otevřenost, profesionalitu, jistotu. Skladba oborů umožňuje prostupnost mezi tříletými učebními a maturitními obory. Po vyučení lze navázat nástavbovým studiem. Nosnými obory školy jsou Truhlář, Tesař, Kadeřník, Prodavač, Aranžér, Čalouník a Krejčí.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování 620 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Grafický design (Propagační grafik) 82-41-M/05 Maturitní zkouška4 roky 30 68/34 Statistika TZ ANO NE
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Řízení nábytkářské výroby) 33-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 23 ČJ, M ANO NE
Krejčí 31-58-H/01 Výuční list3 roky 12 11/11 Statistika ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 38/37 Statistika ANO NE
Čalouník (Čalouník s posílením výuky restaurátorských a dekoratérských prací) 33-59-H/01 Výuční list3 roky 12 5/5 Statistika ANO NE
Tesař 36-64-H/01 Výuční list3 roky 12 ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 24 23/23 Statistika ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list3 roky 24 35/24 Statistika ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 51 88/34 Statistika ANO NE
Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář) 82-51-H/02 Výuční list3 roky 7 7/7 Statistika TZ ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 32 32/32 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

Škola má padesátiletou tradici v přípravě odborníků v oblasti řemesel a služeb. Je veřejnou školou zřízenou Ústeckým krajem. Žákům, rodičům, zájemcům nabízíme kvalitu, bezpečí, zájem, otevřenost, profesionalitu, jistotu.

Skladba oborů umožňuje prostupnost mezi tříletými učebními a maturitními obory. Po vyučení lze navázat nástavbovým studiem a získat maturitu. Tříletými učebními obory jsou Truhlář, Tesař, Kadeřník, Prodavač, Aranžér, ČalouníkKrejčí. Na tříletý učební obor Umělecký truhlář přijímáme uchazeče na základě jednoduché talentové zkoušky, termín přihlášek do 30. 11. 2021. U tříletých oborů probíhá vzdělávání týden škola/týden praxe. Vzdělávací nabídka školy pokračuje studijními obory s maturitní zkouškou Grafický design (přijetí na základě talentové zkoušky, termín přihlášek do 30. 11. 2021) a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (absolventi řídí výrobu na úrovni středního managementu). O žáky naší školy VŠECH OBORŮ je na trhu práce ze strany zaměstnavatelů velká poptávka. Spolupráci a partnerství škola rozvíjí s celou řadou firem působících v regionu.

Škola má velmi dobře řešenu dopravní dostupnost ze všech okresů.

Školu tvoří komplex budov teoretické výuky, tělocvičen, dílen a ateliérů pro výuku odborných předmětů oboru Grafický design. Tři počítačové učebny umožňují výuku odborných předmětů a jazyků. Sportovní zázemí tvoří dvě velké tělocvičny, dobře vybavená posilovna a venkovní sportoviště.

Žáci získávají finanční prostředky prací na zajímavých zakázkách. Velmi důležitý je důraz na odborný růst učitelů. Učitelé se zúčastňují odborných workshopů a výstav, a to i se svými žáky.

Úspěšně rozvíjíme partnerskou spolupráci se slovenskými školami, a to formou dvoutýdenních stáží pro vybrané žáky. Vzděláváme žáky prostřednictvím moderních technologií a vybavení, které splňuje současné trendy a nároky.

Pro žáky je v době mimo výuku připraven sportovní program, zájmové činnosti v dílnách a mají volný přístup k internetu. Obědy – ano, škola přispívá na obědy. V budově školy lze zakoupit občerstvení. Ubytování – ano, internáty v Litvínově a Mostě.

Zveme všechny zájemce na Dny otevřených dveří v termínech11. 11. 2021 (8.00–17.00 hod.) a 13. 1. 2022 (8.00–17.00 hod.). Zázemí jednotlivých oborů i učitele Vám rádi představíme kdykoli i mimo termíny těchto dnů.

logo
Mládežnická 236, Litvínov
tel.: 476 753 436
soshamr@skolahamr.cz
www.skolahamr.cz
Zobrazit více