Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Mládežnická 236, Hamr, 435 42 Litvínov
Ředitel: Ing. Jitka Francírková  Telefon: 476 753 436
Kontakt: Ing. Libuše Pištěková  Telefon: 476 753 436
Email: soshamr@skolahamr.cz
WWW: www.skolahamr.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 620 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00555584
REDIZO: 600170667

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

Škola má téměř padesátiletou tradici v přípravě odborníků v oblasti řemesel a služeb. Je veřejnou školou zřízenou Ústeckým krajem. Žákům, rodičům, zájemcům nabízíme kvalitu, bezpečí, zájem, otevřenost, profesionalitu, jistotu.

Skladba oborů umožňuje prostupnost mezi tříletými učebními a maturitními obory. Po vyučení lze navázat nástavbovým studiem. Tříletými učebními obory jsou Truhlář, Tesař, Kadeřník, Prodavač, Aranžér, ČalouníkKrejčí. Na tříletý učební obor Umělecký truhlář přijímáme uchazeče na základě jednoduché talentové zkoušky, termín přihlášek do 30. 11. 2019. U tříletých oborů probíhá vzdělávání týden škola/týden praxe. Vzdělávací nabídka školy pokračuje studijními obory s maturitní zkouškou Grafický design (přijetí na základě talentové zkoušky, termín přihlášek do 30. 11. 2019) a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (absolventi řídí výrobu na úrovni středního managementu). O žáky naší školy VŠECH OBORŮ je na trhu práce ze strany zaměstnavatelů velká poptávka. Spolupráci a partnerství škola rozvíjí s celou řadou firem působících v regionu.

Škola má velmi dobře řešenu dopravní dostupnost ze všech okresů. Škola poskytuje stipendium na dojíždění.

Školu tvoří komplex budov teoretické výuky, tělocvičen a truhlářský a čalounický areál. Součástí areálu jsou ateliéry pro výuku odborných předmětů Grafického designu. Tři počítačové učebny umožňují výuku odborných předmětů a jazyků. Sportovní zázemí tvoří dvě velké tělocvičny, dobře vybavená posilovna a venkovní sportoviště.

Žáci oborů Čalouník a Tesař pobírají motivační příspěvek od zřizovatele školy. Žáci získávají finanční prostředky i prací na zajímavých zakázkách. Velmi důležitý je důraz na odborný růst učitelů. Učitelé se zúčastňují odborných workshopů a výstav, a to i se svými žáky.

Pro žáky je v době mimo výuku připraven sportovní program, zájmové činnosti v dílnách a mají volný přístup k internetu. Škola zajišťuje a přispívá na obědy. V budově školy lze zakoupit i občerstvení. Ubytování – ano, internáty v Litvínově a Mostě.

Zveme všechny zájemce o studium na Dny otevřených dveří v termínech 14. 11. 2019 (8.00–17.00 hod.) a 16. 1. 2020 (8.00–17.00 hod.). Zázemí jednotlivých oborů i učitele Vám rádi představíme kdykoli i mimo termíny těchto dnů.

logo
Mládežnická 236, Litvínov
tel.: 476 753 436
soshamr@skolahamr.cz
www.skolahamr.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130002241

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Grafický design (Propagační grafik)
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
30 47/34 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Řízení nábytkářské výroby)
33-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
23 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Krejčí
31-58-H/01
Výuční list
3 roky
12 5/5   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 14/14   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Čalouník (Čalouník s posílením výuky restaurátorských a dekoratérských prací)
33-59-H/01
Výuční list
3 roky
12 16/16   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Tesař
36-64-H/01
Výuční list
3 roky
12 0/0   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Prodavač
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 33/33   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 23/22   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
34 64/63   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář)
82-51-H/02
Výuční list
3 roky
7 8/8 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
32 19/18 ČJ, M  NE ANO
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 14. 11. 2019 a 16. 1. 2020 8:00–17:00 hod. Cena oběda 27 Kč. Škola má téměř padesátiletou tradici v přípravě odborníků v oblasti řemesel a služeb. Je veřejnou školou zřízenou Ústeckým krajem. Žákům, rodičům, zájemcům nabízíme kvalitu, bezpečí, zájem, otevřenost, profesionalitu, jistotu. Skladba oborů umožňuje prostupnost mezi tříletými učebními a maturitními obory. Po vyučení lze navázat nástavbovým studiem. Nosnými obory školy jsou Truhlář, Tesař, Kadeřník, Prodavač, Aranžér, Čalouník a Krejčí.nahoru