Zavřít

Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.

Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.

Dny otevřených dveří

15. 9. 2021, 13. 10. 2021 a 10. 11. 2021, dále dle dohody se zájemci.
Zobrazit více

Doplňující informace

Přípravné kurzy na přijímací řízení. Zaměření SOA denní studium – Propagační grafika a média. Kombinované a distanční studium – dálkové studium (e-learning, konzultace, zkoušky), také určeno pro handicapované občany ČR. Výuka probíhá s podporou IT. SOA denní studium – nový obor Provoz a ekonomika dopravy od 1. 9. 2021.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 7/7 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 14 900 Kč
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 25 13/13 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 14 900 Kč
Obchodní akademie; Distanční; DZŠ 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 18/18 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 16 900 Kč
Obchodní akademie; Kombinovaná; DZŠ 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 15/15 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 16 900 Kč

Podrobné informace o škole

Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. a Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o.

Školy, které podpoří vaše děti. Nabízíme především individuální přístup, rodinné prostředí, práci v malém kolektivu, rozvíjení samostatného myšlení a vzdělávání spojené s odbornou praxí.

Soukromá obchodní akademie

Pro školní rok 2022/2023 nabízíme dva maturitní obory:

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – NOVINKA!!!
 • denní čtyřleté studium se zaměřením na automobilovou a leteckou dopravu
 • praxe ve firmách, spedice a logistika
 • příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B
 • 63-41-M/01 Obchodní akademie
 • denní čtyřleté studium se zaměřením Propagační grafika a média
 • kombinované čtyřleté studium s podporou osmi soustředění za rok a e-learningovými studijními materiály
 • distanční čtyřleté studium, samostudium pomocí e-learningových studijních materiálů, pololetní klasifikační zkoušky

Jednopředmětové studium ekonomiky, účetnictví, práva, získané Osvědčení o vykonání jednotlivé profilové maturitní zkoušky. Přípravný kurz na přijímací zkoušky z ČJL a MAT. Stipendium – sleva na školném pro žáky s výborným prospěchem (denní forma studia).

Více na webových stránkách školy a na našich Facebook stránkách www.facebook.com/soazatecc. Super 3D prohlídka na webu školy.

Střední průmyslová škola elektrotechnická

Pro školní rok 2022/2023 si uchazeč o studium může zvolit jeden z námi nabízených čtyřletých maturitních oborů:

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (automatizace a robotika)
 • denní čtyřleté studium se zaměřením na sdělovací svého času slaboproudou elektrotechniku
 • předměty jako jsou elektrotechnika, číslicová technika nebo kupříkladu technické kreslení, tvoří všeobecný vzdělávací rámec oboru Elektrotechnika, automatizace a robotika
 • v rámci praxe využíváme poznatky z těchto předmětů a hrajeme si s Arduinem a učíme prvky chytrých domů
 • žáci vyšších ročníků se účastní praxe ve výrobních závodech, kde se podílejí na praktických problémech z oblasti energetiky, řízení a regulace
 • výuka je dále rozšířena o zaměření na elektronické počítačové a zabezpečovací systémy
 • kombinované čtyřleté studium je určeno především pracujícím, kteří mají zájem získat střední vzdělání s maturitní zkouškou, e-learningové studium s podporou měsíčních a individuálních konzultací
 • 18-20-M/01 Informační technologie – NOVINKA!!!
 • denní čtyřleté studium se zaměřením na výuku programování aplikací a her pro Android, iOS a desktopové OS
 • dále se učíme pracovat s webovými technologiemi a tvořit webové aplikace
 • studium doplňuje výuka počítačové grafiky a designu
 • zabýváme se technologiemi inteligentních domů
 • v rámci dílčích cvičení trénují žáci manažerské dovednosti

Učebnice hradí žákům škola. Dotované výlety a zahraniční stáže. Moderní učebny kovodílna, 3D tiskárny. Wi-Fi, relaxační kouty, stolní tenis, fotbálek.

Jednopředmětové maturitní studium – Elektrotechnika, Elektrotechnická měření, vyhláška č. 50/1978 Sb. DVPP – vzdělávací program pro učitele, vychovatele, asistenty pedagoga a ředitele.

Více na webových stránkách školy a na našich Facebook stránkách www.facebook.com/spsezatec. Super 3D prohlídka na webu školy.

logo  logo
Svatováclavská 1404, Žatec
tel.: 415 726 003, 733 712 250
sekretariat@soazatec.cz
sekretariat@spsezatec.cz
www.soazatec.cz
www.spsezatec.cz
Zobrazit více