Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem
Ředitel: Ing. Josef Nehyba  Telefon: 416 831 225
Kontakt: Ing. Mgr. Sáša Nelibová  Telefon: 416 831 225
Email: skola@vosasos.cz
WWW: www.vosasos.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 46773762
REDIZO: 600020401

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace

VOŠ a SOŠ s více než 150letou tradicí patří jednoznačně mezi nejúspěšnější školy v regionu.

Střední odborná škola nabízí čtyřleté maturitní obory vzdělání

  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
  • gymnaziální vzdělání s ekonomickým zaměřením. Připravuje žáky k vysokoškolskému studiu všech typů vysokých škol a přitom poskytuje znalosti a dovednosti pro podnikatelskou praxi.
  • 41-41-M/01 Agropodnikání (zaměření Ekonomika a podnikání)
  • ekonomický obor se základy zemědělských předmětů s možností pokračovat ve vyšším či vysokoškolském studiu.
  • 23-45-M/01 Dopravní prostředky
  • obor poskytující znalosti a dovednosti z oblasti dopravy, logistiky, provozu a údržby silničních vozidel s možností pokračovat ve vyšším či vysokoškolském studiu.

Součástí výuky na střední škole jsou praxe v tuzemsku i zahraničí, adaptační kurzy, exkurze, projektové dny atd.

Škola využívá moderní technologie, cloudové služby, 3D tisk, elektronické IS. Studenti školy mohou získat ECDL (mezinárodně uznávané certifikační zkoušky digitálních kompetencí) a státní zkoušku z korespondence ENTER.

Fotbalová Farma

Hráči FF mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky v profesionálních tréninkových podmínkách.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky mohou studenti roudnické VOŠ a SOŠ, ale i absolventi ostatních středních škol, pokračovat ve studiu na naší vyšší odborné škole v 3letém vzdělávacím programu 64-31-N/03 Management firem, ukončeném absolutoriem a získáním titulu „diplomovaný specialista“ DiS.

O tom, jaké mají studenti VOŠ a SOŠ zázemí a podmínky ke studiu, se můžete přesvědčit při osobní návštěvě školy nebo ve dnech otevřených dveří 19.–20. 11. 2019.

logo
Špindlerova třída 690, Roudnice nad Labem
tel.: 416 831 225, 777 850 775
skola@vosasos.cz
www.vosasos.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 82457

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 37/37 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 42/40 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 65/45 ČJ, M  NE NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 19.–20. 11. 2019. Hráči fotbalové farmy mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Škola pořádá zdarma přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky.nahoru