Střední škola Pohoda s. r. o.
Poštovní adresa: Na Vinici 2244, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Ředitel: Mgr. Bc. Hana Simonová  Telefon: 416 797 334
Kontakt: Mgr. Bc. Ladislava Lišková  Telefon: 416 732 728, 607 050 486
Email: vedeni@soupohoda.com, info@soupohoda.com
WWW: www.soupohoda.com
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 1200 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 25022016
REDIZO: 600010902

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola Pohoda s. r. o.

Jedná se o školu soukromou, která je řádně akreditována a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Specializuje se především na obory GASTRONOMIE a SLUŽEB.

Interaktivní výuka, většina výukových materiálů zdarma, přístup k žákovské, docházce a infu o škole ONLINE.

Střední škola

Učební obory (3 roky, forma denní)

 • Kuchař-číšník – ZDARMA
 • Kadeřník – 900 Kč/školní měsíc
 • Cukrář – 1 100 Kč/školní měsíc
 • Rekondiční a sportovní masér – 1 200 Kč/školní měsíc

Žádné školné – speciální třídy

 • Kuchařské práce
 • Cukrářské práce
 • Pečovatelské služby

Maturitní obor (4 roky, forma denní)

Školné: 1 000 Kč/školní měsíc

 • Masér sportovní a rekondiční

Ubytování

 • vlastní domov mládeže
 • cena celkem za ubytování i stravování 2 100 Kč/školní měsíc

Stravování

 • 2 vlastní školní jídelny
 • bezobjednávkový systém, výběr ze 4 menu, cena za oběd 30 Kč (polévka, hlavní jídlo, doplněk)

O skutečné kvalitě školy svědčí objektivní hodnocení České školní inspekce ČR, jejíž zprávu lze nalézt na našich internetových stránkách a zájemci o studium tak mohou porovnat úroveň mezi školami. Výstupem je zhodnocení většiny oblastí školy jako „nadstandardní úroveň“.

Mezi priority školy patří

 • kvalitní pedagogický sbor
 • nadstandardní materiální vybavení
 • příjemné prostředí a vřelý přístup k žákům a rodičům
 • internetový informační portál „Škola on-line“ pro informace o prospěchu, docházce, akcích školy a jiných důležitých aktivitách
 • vlastní výukové materiály
 • interaktivní projektor v každé učebně
 • výuka ve zcela nově zrekonstruované budově školy
 • moderně vybavené počítačové učebny, kde mají žáci přístup na internet jak při výuce, tak i mimo výuku
 • výuka cizích jazyků v moderně vybavených jazykových učebnách – PC, sluchátka, interaktivní projektor
 • k výuce předmětů technologie a stolničení slouží moderní odborné učebny vybavené pro tyto účely
 • připojení k internetu (Wi-Fi) ve všech prostorách na DM i ve škole zdarma

Odborný výcvik je zajištěn především u vlastních vysoce renomovaných firem, jako je kadeřnictví a kosmetika Pohoda, Gastronomické centrum Pohoda aj. Každý školní rok se škola zúčastňuje prestižních soutěží jako je např. GastroHradec, kde jsme již získali řadu medailových ocenění. V oborech Kadeřník a Kosmetička se účastníme soutěží po celé ČR.

Prezidentem AKC ČR nám byla udělena stříbrná medaile M. D. Rettigové.

Zveme vás na prohlídku naší školy ve dnech otevřených dveří nebo zhlédněte virtuální prohlídku na webu školy.

Dny otevřených dveří: 12. 12. 2018 a 9. 1. 2019

logo
Na Vinici 2244, Litoměřice
tel.: 416 797 334, 416 732 728
tel.: 607 050 486
info@soupohoda.com
www.soupohoda.com
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130000183

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Masér sportovní a rekondiční
69-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 8/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 10000 Kč  
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 30/22   ANO NE
Školné: 11000 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 15/6   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 28/19   ANO NE
Školné: 9000 Kč  
Rekondiční a sportovní masér
69-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 31/20   ANO NE
Školné: 12000 Kč  
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
29-51-E/01
Výuční list
3 roky
20 10/9   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
20 5/3   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Pečovatelské služby
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
20 7/3   ANO NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 12. 12. 2018 a 9. 1. 2019. Škola nabízí aktivní přípravu žáků na státní MZ formou testů, přípravných kurzů, pro žáky učebních oborů konání jednotné ZZ. Rek. kurzy, možnost doplnění kvalifikace, dálkové studium maturitního oboru Podnikání. Pro studenty kurzů a školení jsou připraveny materiály na CD nosičích, kurzy pro žáky školy jsou za zvýhodněných podmínek. Účast žáků na soutěžích s mezinárodní účastí. Ubytování DM – rodinné prostředí, připojení k internetu v celém DM. PZ se nekonají u oborů H a E. Obory E jsou zdarma.nahoru