Střední škola Pohoda s. r. o.
Poštovní adresa: Na Vinici 2244, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Ředitel: Mgr. Bc. Hana Simonová  Telefon: 416 797 334
Kontakt: Mgr. Bc. Ladislava Lišková  Telefon: 416 732 728, 607 050 486
Email: vedeni@soupohoda.com, info@soupohoda.com
WWW: www.soupohoda.com
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 1200 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 25022016
REDIZO: 600010902

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola Pohoda s. r. o.

Jedná se o školu soukromou, která je řádně akreditována a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Specializuje se především na obory gastronomie a služeb. Interaktivní výuka, většina výukových materiálů zdarma, přístup k žákovské, docházce a infu o škole online.

Střední škola

Učební obory (3 roky, forma denní)

 • Kuchař-číšník – zdarma
 • Kadeřník – 600 Kč/školní měsíc
 • Cukrář – 1 200 Kč/školní měsíc
 • Rekondiční a sportovní masér – 1 200 Kč/školní měsíc

Žádné školné – speciální třídy

 • Kuchařské práce
 • Cukrářské práce
 • Pečovatelské služby

Maturitní obor (4 roky, forma denní)

Školné: 1 000 Kč/školní měsíc

 • Masér ve zdravotnictví – není maturita z matematiky

Ubytování

 • vlastní domov mládeže
 • cena celkem za ubytování i stravování 2 100 Kč/školní měsíc

Stravování

 • 2 vlastní školní jídelny
 • bezobjednávkový systém, výběr ze 4 menu, cena za oběd 30 Kč (polévka, hlavní jídlo, doplněk)

O skutečné kvalitě školy svědčí objektivní hodnocení České školní inspekce ČR (z roku 2019), jejíž zprávu lze nalézt na našich internetových stránkách a zájemci o studium tak mohou porovnat úroveň mezi školami. Výstupem je zhodnocení většiny oblastí školy jako „nadstandardní úroveň“.

Mezi priority školy patří

 • kvalitní pedagogický sbor
 • nadstandardní materiální vybavení
 • příjemné prostředí a vřelý přístup k žákům a rodičům
 • internetový informační portál „Škola on-line“ pro informace o prospěchu, docházce, akcích školy a jiných důležitých aktivitách
 • vlastní výukové materiály – skripta
 • interaktivní projektor a vizualizér v každé učebně
 • výuka ve zcela nově zrekonstruované budově školy
 • moderně vybavené počítačové učebny, kde mají žáci přístup na internet jak při výuce, tak i mimo výuku
 • výuka cizích jazyků v moderně vybavených jazykových učebnách – PC, sluchátka, interaktivní projektor
 • k výuce předmětů technologie a stolničení slouží moderní odborné učebny vybavené pro tyto účely
 • připojení k internetu (Wi-Fi) ve všech prostorách na DM i ve škole zdarma

Odborný výcvik je zajištěn především u vlastních vysoce renomovaných firem, jako je kadeřnictví a kosmetika Pohoda, Gastronomické centrum Pohoda aj. Každý školní rok se škola zúčastňuje prestižních soutěží jako je např. GastroHradec, kde jsme již získali řadu medailových ocenění. V oborech Kadeřník a Kosmetička se účastníme soutěží po celé ČR.

Prezidentem AKC ČR nám byla udělena stříbrná medaile M. D. Rettigové.

Zveme vás na prohlídku naší školy ve dnech otevřených dveří nebo zhlédněte virtuální prohlídku na webu školy.

Dny otevřených dveří: 11. 12. 2019 a 8. 1. 2020

logo
Na Vinici 2244, Litoměřice
tel.: 416 797 334, 416 732 728
tel.: 607 050 486
info@soupohoda.com
www.soupohoda.com
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130000183

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Masér ve zdravotnictví
53-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
30 10/9 ČJ, M  ANO NE
Školné: 10000 Kč  
Kosmetické služby
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 8000 Kč  
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 29/27   ANO NE
Školné: 12000 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 29/29   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 18/18   ANO NE
Školné: 6000 Kč  
Rekondiční a sportovní masér
69-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 22/22   ANO NE
Školné: 12000 Kč  
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
29-51-E/01
Výuční list
3 roky
20 8/8   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
20 4/4   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Pečovatelské služby
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
20 6/6   ANO NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 11. 12. 2019 a 8. 1. 2020. Škola nabízí aktivní přípravu žáků (přípravné kurzy) na státní MZ formou testů, pro žáky učebních oborů pro konání JZZZ. Další možností je doplnění vzdělání profesní kvalifikací. Pro studenty kurzů, školení, kvalifikací jsou připraveny materiály na CD nosičích, kurzy pro žáky školy jsou za zvýhodněných podmínek. Účast žáků na soutěžích s mezinárodní účastí. Ubytování DM – rodinné prostředí, připojení k internetu v celém DM. PZ se nekonají u oborů H a E. Obory E jsou zdarma. Nadstandard – vybavení učeben, výukové materiály, odborná skripta, pracovní listy, přístup pedagogů, stravování, Wi-Fi. Možnost stravování ve školní jídelně bezobjednávkovým systémem.nahoru