Zavřít

Střední škola Pohoda s. r. o.

Střední škola Pohoda s. r. o.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

PZ se u oborů H a E nekonají. Kritéria PZ na webových stránkách školy. Nadstandard – vybavení učeben, výukové materiály, odborná skripta, pracovní listy, přístup pedagogů, stravování, Wi-Fi. Možnost stravování ve ŠJ bezobjednávkovým systémem. Škola nabízí aktivní přípravu žáků na MZ formou testů, přípravných kurzů, žáci učebních oborů konají jednotné ZZ. Škola nabízí rekvalifikační kurzy, možnost doplnění profesní kvalifikace. Pro studenty kurzů a školení jsou připraveny materiály na ICT nosičích, kurzy pro žáky školy jsou za zvýhodněných podmínek. Účast žáků na soutěžích s mezinárodní účastí. Ubytování v DM – rodinné prostředí, připojení k internetu v celém DM.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1500  Kč/měsíc
 • Stravování 1900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 34 12/8 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 15 000 Kč
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 34 21/15 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 15 000 Kč
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 34 22/12 Statistika ANO NE
Školné: 12 000 Kč
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 34 14/3 Statistika ANO NE
Školné: 6 000 Kč
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 34 52/31 Statistika ANO NE
Školné: 6 000 Kč
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Výuční list 3 roky 34 21/12 Statistika ANO NE
Školné: 12 000 Kč
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 29-51-E/01 Výuční list 3 roky 20 9/7 Statistika ANO NE
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 20 5/3 Statistika ANO NE
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list 3 roky 20 4/4 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola Pohoda s. r. o.

Jedná se o školu soukromou, která je řádně akreditována a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Specializuje se především na obory GASTRONOMIE a SLUŽEB. Interaktivní výuka, většina výukových materiálů zdarma, přístup k žákovské, docházce a infu o škole ONLINE.

Střední škola

Učební obory – tři roky, forma denní

 • Kuchař-číšník – 600 Kč/školní měsíc
 • Kadeřník – 600 Kč/školní měsíc
 • Cukrář – 1 200 Kč/školní měsíc
 • Rekondiční a sportovní masér – 1 200 Kč/školní měsíc

ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ – speciální třídy pro žáky s LMP

 • Kuchařské práce
 • Cukrářské práce
 • Pečovatelské služby

Maturitní obory – čtyři roky, forma denní

 • Masér ve zdravotnictví – 1 500 Kč/školní měsíc
 • není maturita z matematiky
 • Kosmetička – 1 500 Kč/školní měsíc

Ubytování

 • vlastní domov mládeže
 • cena celkem za ubytování i stravování 3 400 Kč/školní měsíc

Stravování

 • dvě vlastní školní jídelny
 • bezobjednávkový systém, výběr ze 4 menu, cena za oběd 40 Kč (polévka, hlavní jídlo, doplněk)

O skutečné kvalitě školy svědčí objektivní hodnocení České školní inspekce ČR (z roku 2019), jejíž zprávu lze nalézt na našich internetových stránkách a zájemci o studium tak mohou porovnat úroveň mezi školami. Výstupem je zhodnocení většiny oblastí školy jako „nadstandardní úroveň“.

Mezi priority školy patří

 • kvalitní pedagogický sbor
 • nadstandardní materiální vybavení
 • příjemné prostředí a vřelý přístup k žákům a rodičům
 • internetový informační portál „Škola online“ pro informace o prospěchu, docházce, akcích školy a jiných důležitých aktivitách
 • vlastní výukové materiály – skripta
 • interaktivní projektor v každé učebně
 • výuka ve zcela nově zrekonstruované budově školy
 • moderně vybavené počítačové učebny, kde mají žáci přístup na internet jak při výuce, tak i mimo výuku
 • výuka cizích jazyků v moderně vybavených jazykových učebnách – PC, sluchátka, interaktivní projektor
 • k výuce předmětů technologie a stolničení slouží moderní odborné učebny vybavené pro tyto účely

Odborný výcvik je zajištěn především u vlastních vysoce renomovaných firem, jako je kadeřnictví a kosmetika Pohoda, Gastronomické centrum Pohoda aj. Každý školní rok se škola zúčastňuje prestižních soutěží jako je např. GastroHradec, kde jsme již získali řadu medailových ocenění. V oborech Kadeřník a Kosmetička se účastníme soutěží po celé ČR.

Prezidentem AKC ČR nám byla udělena stříbrná medaile M. D. Rettigové.

Zveme vás na prohlídku naší školy ve dnech otevřených dveří nebo zhlédněte virtuální prohlídku na webu školy.

Dny otevřených dveří: 13. 12. 2023 a 10. 1. 2024

logo
Na Vinici 2244, Litoměřice
tel.: 416 797 334, 416 732 728, 607 050 486
info@soupohoda.com
www.soupohoda.com
Zobrazit více