Zavřít

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.

Dny otevřených dveří

2. 11. 2021, 11. 1. 2022 a 15. 2. 2022. Možno telefonicky domluvit individuální návštěvu školy (tel. 416 735 560).
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Finanční a daňový specialista) 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 ČJ, M ANO NE
Školné: 8 000 Kč Doporučený prospěch: 2
Grafický design (Grafický design obalů) 82-41-M/05 Maturitní zkouška4 roky 30 28/22 Statistika TZ ANO NE
Školné: 12 000 Kč Doporučený prospěch: 2
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 12/9 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list3 roky 24 7/5 Statistika ANO NE
Školné: 8 000 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 34 11/9 Statistika ANO NE
Školné: 6 000 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Dřevařská výroba 33-57-E/01 Výuční list3 roky 12 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Knihařské práce 34-57-E/01 Výuční list3 roky 12 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5

Podrobné informace o škole

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.

Naše škola je nejstarší soukromou školou na Litoměřicku. Naši studenti si postupně mohli vybrat studium z 26 akreditovaných oborů (s výučním listem i maturitní zkouškou). Můžeme se pochlubit více jak třemi tisíci úspěšných absolventů. Stejně tak spokojenými zákazníky školního kadeřnictví, truhlárny, aranžérských, fotografických a grafických služeb.

Naše škola nabízí jedinečné, moderně vybavené studijní prostředí, včetně vlastní školní jídelny. Od 1. 9. 2013 je rozšířena nabídka o předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Od samého počátku měla škola jasné priority – individuální přístup k žákům a být školou „rodinného typu“. Poskytujeme větší prostor talentům. Neustále modernizujeme IT vybavení. Zapojujeme se do různých vzdělávacích projektů a otevřeli jsme studentům svět fotografie v našem novém fotografickém ateliéru s profesionálním vybavením. Třídy jsou málo početné, maximálně do dvaceti žáků. Tím je zajištěn již zmíněný individuální přístup k žákům a přátelská atmosféra v třídních kolektivech i na celé škole. Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu. Sama skutečnost, že dostáváme dlouhodobě přednost při výběru i před školami, kde se školné neplatí, svědčí o dobré úrovni. Obory se dynamicky vyvíjejí dle současné poptávky na trhu.

Nabízíme v denním studiu čtyřleté obory s maturitní zkouškou a tříleté denní studium v oborech vzdělávání s výučním listem.

Dále nabízíme pro všechny obory vzdělávání zkrácené denní studium. Maturanti mohou za jeden až dva roky získat další maturitu nebo výuční list. Vyučení mohou za jeden až dva roky získat další výuční list. Od 1. 9. 2021 jsou otevřeny nové obory a to Dřevařská výroba a Knihařské práce. Tyto obory jsou zaměřeny především na praktickou výuku.

Škola je v současnosti zapojena do několika evropských projektů, které výrazně napomáhají ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a materiálního zabezpečení moderní výuky. Mezi poslední projekty patří například projekt nesoucí název Čerstvý vítr z hor, zaměřený na badatelsky orientovanou výuku, dále projekt IKAP-B, v rámci kterého byla dovybavena truhlářská provozovna novými stroji.

Naším mottem pro další existenci školy je Originalita a užitý design. S tímto mottem byl otevřen nový obor Grafický design obalů. Naši studenti získají komplexní vzdělání v oblasti výtvarné i digitální kultury a v oblasti designu, packagingu a tisku. Budou schopni řešit zadané úkoly profesionálně s využitím nejmodernějších technologií v oboru. Škola v tomto směru stále rozšiřuje technické zázemí, disponujeme velkoformátovým řezacím plotrem, sublimační tiskárnou a termolisem na hrnky a textil. Rozšiřuje se i vybavení výtvarného a fotografického ateliéru. Byla navázána spolupráce s potenciálními místními i zahraničními zaměstnavateli studentů, jako např. THIMM the Highpack Group, DS SMITH, ProDirect, Obalová asociace SYBA, německá společnost Heidelberg, společnost Fiala a Šebek. V rámci tohoto oboru jsou organizovány odborné přednášky na půdě naší školy i mimo ni. Pro studenty jsou pravidelně připravovány velice atraktivní exkurze či odborné workshopy, kde si mohou rozšířit nejenom své znalosti, ale i naučit se základům práce na nejmodernějších tiskových i zpracovatelských technologiích. Pro rozšíření obzorů našich studentů pořádáme pravidelně za pomoci našich sociálních partnerů i návštěvy českých a zahraničních (především) německých veletrhů.

Pro kompletní informace o škole navštivte naše stránky.

logo
Jarošova 494/23, Litoměřice
tel.: 416 735 560
info@ssamsltm.cz
www.ssamsltm.cz
Zobrazit více