Zavřít

LITEGRA – Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.

LITEGRA – Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.

Dny otevřených dveří

  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Grafický design (Grafický design obalů) 82-41-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 40 44/28 Statistika TZ ANO NE
Školné: 12 000 Kč Doporučený prospěch: 2.1
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 20 16/10 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 21/12 Statistika ANO NE
Školné: 8 000 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 17 13/6 Statistika ANO NE
Školné: 6 000 Kč Doporučený prospěch: 2.5
Dřevařská výroba 33-57-E/01 Výuční list 3 roky 4 4/2 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Knihařské práce 34-57-E/01 Výuční list 3 roky 6 1/0 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5

Podrobné informace o škole

LITEGRA – Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.

Naše škola je nejstarší soukromou školou na Litoměřicku. Můžeme se pochlubit více jak třemi tisíci úspěšných absolventů. Stejně tak spokojenými zákazníky školního kadeřnictví, truhlárny, aranžérských, fotografických a grafických služeb.

Naše škola nabízí jedinečné, moderně vybavené studijní prostředí. Od 1. 9. 2013 je nabídka rozšířena o předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Od samého počátku měla škola jasné priority – individuální přístup k žákům a být školou „rodinného typu“. Poskytujeme větší prostor talentům. Neustále modernizujeme IT vybavení. Zapojujeme se do různých vzdělávacích projektů a otevřeli jsme žákům svět fotografie v našem fotografickém ateliéru s profesionálním vybavením. Třídy jsou málo početné a tím je zajištěn již zmíněný individuální přístup k žákům a přátelská atmosféra v třídních kolektivech i na celé škole. Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu. Sama skutečnost, že dostáváme dlouhodobě přednost při výběru i před školami, kde se školné neplatí, svědčí o naší dobré úrovni. Obory se dynamicky vyvíjejí dle současné poptávky na trhu.

V denním studiu nabízíme čtyřletý obor vzdělávání s maturitní zkouškou a tříleté obory vzdělávání s výučním listem.

Dále nabízíme pro všechny obory vzdělávání zkrácené denní studium. Maturanti mohou za jeden až dva roky získat výuční list. Vyučení mohou za jeden až dva roky získat další výuční list. Od 1. 9. 2021 jsou otevřeny nové studijní obory, a to Dřevařská výroba a Knihařské práce. Tyto obory jsou zaměřeny především na praktickou výuku.

Škola je v současnosti zapojena do několika evropských projektů, které výrazně napomáhají ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu a materiálního zabezpečení moderní výuky. Mezi poslední projekty patří například projekt OP JAK, v rámci kterého jsme vybavili počítačovou učebnu novými počítači. Dále projekt Šablony II pro střední školy, v rámci kterého jsme pořídili interaktivní obrazovku a tabletovou učebnu, nebo také projekt IKAP-B, v rámci kterého byla dovybavena truhlářská provozovna novými stroji.

Naším mottem pro další existenci školy je Originalita a užitý design. S tímto mottem byl otevřen obor Grafický design obalů. Naši studenti získají komplexní vzdělání v oblasti výtvarné i digitální kultury a v oblasti designu, packagingu a tisku. Budou schopni řešit zadané úkoly profesionálně s využitím nejmodernějších technologií v oboru. Škola v tomto směru stále rozšiřuje technické zázemí, disponujeme velkoformátovým řezacím plotrem, sublimační tiskárnou a termolisem na hrnky a textil, či tiskovým strojem na potisk například triček. Žáci v rámci předmětu počítačová grafika pracují například s grafickými tablety. Rozšiřuje se i vybavení výtvarného a fotografického ateliéru. Byla navázána spolupráce s potenciálními místními i zahraničními zaměstnavateli žáků, jako např. THIMM the Highpack Group, DS SMITH, ProDirect, Obalová asociace SYBA, německá společnost Heidelberg, společnost Fiala a Šebek. Nově byla navázána spolupráce s německou společností DWH (Deutsche Werkstätten Hellerau), která nabízí absolventům oboru Truhlář pracovní uplatnění. V rámci oboru Grafický design obalů jsou organizovány odborné přednášky na půdě naší školy i mimo ni. Pro žáky jsou pravidelně připravovány velice atraktivní exkurze či odborné workshopy, kde si mohou nejenom rozšířit své znalosti, ale naučit se i základům práce na nejmodernějších tiskových a zpracovatelských technologiích. Pro rozšíření obzorů našich žáků pořádáme pravidelně za pomoci našich sociálních partnerů, návštěvy českých a zahraničních (především) německých veletrhů. Pravidelně pořádáme akce školy i pro veřejnost, z nejčerstvějších například ekologicky zaměřenou celoškolní akci „Zachraň svou Zemi pro pestrost života“, nebo třeba módní přehlídku z obalových materiálů.

Dny otevřených dveří

7. 11. 2023, 9. 1. 2024 a 6. 2. 2024 vždy od 8.00 do 16.00 hod. Po telefonické domluvě možnost návštěvy školy kdykoli.

Pro kompletní informace o škole navštivte naše stránky.

logo
Žitenická 1365/18, Litoměřice
tel.: 416 735 560
info@litegra.cz
www.litegra.cz
Zobrazit více