Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
Poštovní adresa: Krušnohorská 1675, 431 11 Jirkov
Ředitel: Mgr. Martin Reihs  Telefon: 722 909 119
Kontakt: Mgr. Lenka Payerová  Telefon: 474 651 367
Email: info@gympljirkov.cz
WWW: www.gympljirkov.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Obec
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00830232
REDIZO: 600077594

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Gymnázium a základní škola tvoří jeden právní subjekt. Městské gymnázium jako odloučené pracoviště sídlí v samostatné budově v Mostecké ulici.

Městské gymnázium Jirkov bylo založeno jako čtyřleté se všeobecným zaměřením a poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Vzdělávacím cílem tohoto typu školy je kvalitní příprava žáků ke studiu na vysokých školách. V učebních plánech gymnázia je zachována vyváženost humanitních a přírodovědných předmětů.

Škola podporuje vrcholové sportovce (Piráti Chomutov, TJ VTŽ, SC 80), pořádá lyžařské, turistické a adaptační kurzy, zahraniční a tematické zájezdy a je zapojena do mezinárodních projektů. Od roku 2014 spolupracuje s krajanskou organizací v Edmontonu a od roku 2016 s italskou střední školou TSS "L. CAMBI D. SERRANI ve Falconara Marittima.

Škola nabízí sportovně talentované mládeži prostor pro systematickou přípravu, umožňuje účast na místních i mezinárodních závodech a také umožňuje současně absolvovat gymnázium s možností využití individuálního vzdělávání. Jde tedy o sladění náročné gymnaziální výuky s efektivním tréninkem.

logo
Krušnohorská 1675, Jirkov
tel.: 474 651 367
info@gympljirkov.cz
www.gympljirkov.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 40230457

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 57/30 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 26. 11. 2019 a 23. 1. 2020 14:00–17:00 hod. Oběd 27 Kč. Podmínka pro přijetí – úspěšné absolvování JPZ. Úspěšnost uchazečů na VŠ je cca 90 %.nahoru