Zavřít

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 900  Kč/měsíc
 • Stravování 1920 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 27/27 ČJ,M ANO NE
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 2/0 ČJ,M ANO NE
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 0/0 ČJ,M ANO NE
Hotelnictví 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 32 11/10 ČJ,M ANO ANO
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 32 15/13 ČJ,M ANO ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 32 20/19 ČJ,M,PS,TV ANO NE
Průmyslový design 82-41-M/04 Maturitní zkouška4 roky 10 10/10 TZ ANO NE
Grafický design 82-41-M/05 Maturitní zkouška4 roky 20 20/19 TZ ANO NE
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 Maturitní zkouška4 roky 20 4/3 TZ ANO ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 24 12/12 ČJ,M ANO NE
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 24 12/12 ČJ,M ANO NE
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 7/5 ČJ,M ANO NE
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 Maturitní zkouška4 roky 30 8/6 ČJ,M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 14 19/16 ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 24 21/15 ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 14 24/21 ANO NE
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 14 20/20 ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 14 17/17 ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 32 37/37 ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 45 38/38 ANO NE
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Výuční list3 roky 30 27/27 ANO NE
Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 Výuční list3 roky 15 1/1 TZ ANO NE
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list3 roky 28 15/15 ANO NE
Zahradnické práce 41-52-E/01 Výuční list3 roky 14 2/2 ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list3 roky 20 13/13 ANO ANO
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list3 roky 28 4/4 ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 34 20/8 ČJ,M ANO NE
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 50 9/5 ČJ,M NE NE

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf je páteřní školou Ústeckého kraje.

Velkou předností školy je zavedený ucelený systém vzdělávání, umožňující absolvovat středoškolské a vyšší odborné studium v jednom vzdělávacím zařízení. Uchazeč, který se stane žákem, či studentem školy, může v průběhu studia získat výuční list, maturitní vysvědčení a neakademický titul DiS. – „diplomovaný specialista“.

Střední škola nabízí výuku v oblastech strojírenství, elektrotechniky, informační technologie, grafického a průmyslového designu, hotelnictví, cestovního ruchu, módy a stylingu, ekonomie, veřejnosprávní a bezpečnostně právní činnosti nebo v oblasti služeb (maséři, kosmetičky, kadeřnice, kuchaři, číšníci). Specifikou školy jsou umělecké obory Modelářství a návrhářství oděvů, Vlásenkář a maskér, Grafický design a Průmyslový design.

Vyšší odborná škola nabízí výuku v oblastech veřejnosprávních a bezpečnostně právních činností, cestovního ruchu, sociálních prací, informačních technologií, výroby, přenosu a užití elektrické energie, počítačové grafiky v technických oborech, strojírenství s využitím CAD/CAM technologií, produktového designu (uměleckořemeslný program) a diplomované všeobecné sestry.

Žáci i studenti školy mohou získat dle studovaného oboru řadu doplňujících certifikátů, jako je Cisco Academie, ECDL, Europass, Mezinárodní uznání vzdělání v elektrotechnice, řidičské nebo svářečské oprávnění aj. Škola má výborné výsledky ve vzdělávacím procesu, kdy významná část žáků pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolventi naší VOŠ mají možnost, dle druhu ukončeného vzdělávacího programu, studovat dále v navazujícím zkráceném, bakalářském programu na následujících VŠ: např. METROPOLITNÍ UNIVERSITA PRAHA, UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, TEOLOGICKÁ FAKULTA, UJEP ÚSTÍ NAD LABEM, PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

Součástí školy je centrum celoživotního vzdělávání, které nabízí řadu kurzů včetně rekvalifikačních kurzů pro úřady práce, zkoušky profesních kvalifikací, další vzdělávání pedagogických pracovníků a poradenství při projektové činnosti. VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je akreditovaným zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde je, mimo jiné, realizováno Studium pedagogiky určené odborným učitelům základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří a Studium speciální pedagogiky pro učitele. Škola je též fakultní školou Technické univerzity v Liberci a úzce spolupracuje s UJEP Ústí nad Labem. O úspěšnosti školy svědčí vítězství v celostátní soutěži „Nejlepší VOŠka roku 2016“, škola se též umístila na 3. místě v soutěži „DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2019/2020“.

Přijímací řízení

– přijímací zkouška u studijních oborů je jednotná přijímací zkouška (zadání MŠMT ČR), u ostatních oborů jsou uchazeči přijímáni podle průměrného prospěchu na konci 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ.

SŠ (umělecké obory) – uchazeči konají (v lednu) talentovou zkoušku, při úspěšném absolvování budou přijati v pořadí podle průměrného prospěchu ze 7. a 8. ročníku.

VOŠ – přijímací řízení se koná formou motivačního pohovoru. Uchazeči budou přijati podle průměrného prospěchu maturitního vysvědčení SŠ a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání do kapacity oboru v souladu s kapacitou školy.

VOŠ (uměleckořemeslný obor) – se uskuteční formou talentové zkoušky. Uchazeči budou přijati při úspěšném absolvování v pořadí podle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení SŠ a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání do kapacity oboru v souladu s kapacitou školy.

Na základě vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, je stanovené u jednotlivých vzdělávacích programů školné ve výši 2 500 až 5 000 Kč/rok.

Praxe: po zvládnutí základních dovedností žáci a studenti vykonávají praxi na externích pracovištích (ve firmách nebo organizacích). Škola prohlubuje spolupráci s firmami s technickým i netechnickým zaměřením, se kterými uzavírá smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci, kam spadají i realizace praxí, exkurzí nebo stipendijní a motivační programy žáků a studentů školy.

Součástí školy je: domov mládeže (pro žáky SŠ), školní jídelna s bufetem, internetové centrum, rekreační zařízení Sloup v Čechách, vzdělávací středisko služeb a cestovního ruchu.

Volnočasové aktivity: posilovna, sauna, modeling, velmi úspěšný školní časopis Yntrák – nejlepší středoškolský časopis roku, práce s ICT (multimediální, televizní, programování, tvorba www stránek apod.), zájmové kroužky.

Dny otevřených dveří: aktuální termíny najdete na webových stránkách školy (lze sjednat i individuálně).

Průmyslová škola (technické obory), Karolíny Světlé 2703 a Mariánská 1100, Varnsdorf

tel.: 412 372 632, 412 315 033, e-mail: infozaci@skolavdf.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté)

 • 23-41-M/01 Strojírenství (průmyslovka) – zaměření Aplikace výpočetní techniky ve strojírenství
 • 18-20-M/01 Informační technologie (průmyslovka) – zaměření Počítačové sítě a programování, Multimédia a prezentace, Management v IT
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (průmyslovka) – zaměření Mechatronika, Elektrotechnika
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – zaměření Mechanik seřizovač CNC strojů
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – zaměření Mechatronika

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů – zaměření Obsluha číslicově řízených strojů
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) – zaměření Stroje a zařízení
 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) – zaměření Osobní motorová vozidla
 • 33-56-H/01 Truhlář – zaměření Výroba nábytku a dřevěných konstrukcí

Obory služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf

tel.: 412 354 797, e-mail: infozaci@skolavdf.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté)

 • 65-42-M/01 Hotelnictví – zaměření Řízení hotelového provozu, Hotelnictví a cestovní ruch
 • 65-42-M/02 Cestovní ruch – zaměření Průvodce – animátor
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – zaměření Veřejná správa a diplomatické služby, Právo a bezpečnostně právní služby
 • 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční – zaměření Sportovní terapeut
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby – zaměření Kosmetička – vizážistka

Nástavbové obory (dvouleté denní, tříleté dálkové, zakončené maturitní zkouškou)

 • 64-41-L/51 Podnikání – zaměření Podnikatel, Podnikatelka

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník – zaměření Kuchař, kuchařka; Číšník, servírka; Kuchař-číšník pro pohostinství
 • 69-51-H/01 Kadeřník – zaměření Kadeřnice, Kadeřník
 • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér – zaměření Rekondiční masér

Obory speciálního školství

 • 36-67-E/01 Zednické práce – zaměření Zednické práce
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce – zaměření Zahradník – sadař
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – zaměření Kuchařské práce
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby – zaměření Pečovatelka

Obory umělecké, Mariánská 1100 a Bratislavská 2166, Varnsdorf

tel.: 412 354 797, 412 315 033, e-mail: infozaci@skolavdf.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté)

 • 82-41-M/05 Grafický design – zaměření Grafický design
 • 82-41-M/04 Průmyslový design – zaměření Tvarování průmyslových výrobků
 • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů – zaměření Fashion design

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

 • 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér

Vzdělávací programy Vyšší odborné školy, Střelecká 1800, Varnsdorf

tel.: 778 538 686, 412 315 011, e-mail: jitka.nagyova@skolavdf.cz

Vzdělávací akreditované programy VOŠ – tříleté studium zakončené absolutoriem – diplomovaný specialista DiS. (titul uváděný za jménem)

Netechnické vzdělávací programy VOŠ s denní (DE), dálkovou (DA) nebo kombinovanou (K) formou vzdělávání

 • 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti (DE + DA)
 • 25-43-N/01 Cestovní ruch (DE + DA)
 • 75-32-N/01 Sociální práce (DE + DA)
 • 68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti (DE)
 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (DE + K)

Technické vzdělávací programy VOŠ s denní (DE) nebo dálkovou (DA) formou vzdělávání

 • 26-47-N/04 Informační technologie (DE + DA)
 • 26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie (DA)
 • 26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech (DA)
 • 23-41-N/01 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií (DE)
 • 82-41-N/01 Produktový design (DE + DA)
logologo
Bratislavská 2166, Varnsdorf
tel.: 412 354 703 (SŠ)
tel.: 778 538 686, 412 315 011 (VOŠ)
info@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz
Zobrazit více