Zavřít

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

18. 11. 2022 a 20. 1. 2023 nebo kdykoli po předchozí domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola zajišťuje pro žáky ubytování i stravování.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 53/51 Statistika ČJ, M ANO NE
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 5/0 Statistika ČJ, M ANO NE
Hotelnictví 65-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 32 20/20 Statistika ČJ, M ANO ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 32/32 Statistika ČJ, M ANO NE
Grafický design 82-41-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 33/30 Statistika TZ ANO NE
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 Maturitní zkouška 4 roky 20 10/10 Statistika TZ ANO ANO
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 24 16/16 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 24 21/21 Statistika ČJ, M ANO NE
Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 Maturitní zkouška 4 roky 32 19/17 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 14 14/14 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 14 17/14 Statistika ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 14 32/14 Statistika ANO NE
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 14 28/14 Statistika ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 14 32/14 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 45 39/39 Statistika ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 55/30 Statistika ANO NE
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Výuční list 3 roky 30 40/30 Statistika ANO NE
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list 3 roky 28 6/6 Statistika ANO NE
Zahradnické práce 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 20 8/8 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 28 15/15 Statistika ANO ANO
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list 3 roky 20 12/12 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 32 25/22 Statistika ČJ, M NE NE
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 32 2/0 Statistika ČJ, M NE NE

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf je páteřní školou Ústeckého kraje.

Velkou předností školy je zavedený ucelený systém vzdělávání, umožňující absolvovat středoškolské a vyšší odborné studium v jednom vzdělávacím zařízení. Uchazeč, který se stane žákem, či studentem školy, může v průběhu studia získat výuční list, maturitní vysvědčení a neakademický titul DiS. – „diplomovaný specialista“.

Střední škola nabízí výuku například v oblastech elektrotechniky, informačních technologií, grafického designu, hotelnictví a cestovního ruchu, módy a stylingu, ekonomie, veřejnosprávní činnosti nebo v oblasti služeb (maséři, kadeřnice, kuchaři, číšníci). Specifikou školy jsou umělecké obory Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design.

Vyšší odborná škola nabízí výuku v oblastech veřejnosprávních nebo bezpečnostně právních činností, cestovního ruchu, sociálních prací, informačních technologií, aplikované elektrotechniky, strojírenství, produktového designu (uměleckořemeslný program), diplomované všeobecné sestry a nově předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Žáci i studenti školy mohou získat dle studovaného oboru řadu doplňujících certifikátů, jako je Cisco Academie, ECDL, Europass, nebo řidičské a svářečské oprávnění aj. Škola má výborné výsledky ve vzdělávacím procesu, kdy významná část žáků pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Absolventi naší VOŠ mají možnost, dle druhu ukončeného vzdělávacího programu, studovat dále v navazujícím zkráceném, bakalářském programu na některých vysokých školách.

Součástí školy je centrum celoživotního vzdělávání, které nabízí řadu kurzů včetně rekvalifikačních kurzů pro úřady práce, zkoušky profesních kvalifikací, další vzdělávání pedagogických pracovníků a poradenství při projektové činnosti. VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf je akreditovaným zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde je, mimo jiné, realizováno Studium pedagogiky určené odborným učitelům základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří a Studium speciální pedagogiky pro učitele. Škola je též fakultní školou Technické univerzity v Liberci a úzce spolupracuje s UJEP Ústí nad Labem.

Přijímací řízení

– přijímací zkouška u studijních oborů je jednotná přijímací zkouška (zadání MŠMT ČR), u ostatních oborů jsou uchazeči přijímáni podle průměrného prospěchu na konci 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ.

SŠ (umělecké obory) – uchazeči konají (v lednu) talentovou zkoušku, při úspěšném absolvování budou přijati v pořadí podle průměrného prospěchu ze 7. a 8. ročníku.

VOŠ – přijímací řízení se koná formou motivačního pohovoru. Uchazeči budou přijati podle průměrného prospěchu maturitního vysvědčení SŠ a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání do kapacity oboru v souladu s kapacitou školy.

VOŠ (uměleckořemeslný obor) – se uskuteční formou talentové zkoušky. Uchazeči budou přijati při úspěšném absolvování v pořadí podle průměrného prospěchu na maturitním vysvědčení SŠ a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání do kapacity oboru v souladu s kapacitou školy.

Na základě vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, je stanovené u jednotlivých vzdělávacích programů školné ve výši 2 000 až 5 000 Kč/rok.

Praxe: po zvládnutí základních dovedností žáci a studenti vykonávají praxi na externích pracovištích (ve firmách nebo organizacích). Škola prohlubuje spolupráci s firmami s technickým i netechnickým zaměřením, se kterými uzavírá smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci, kam spadají i realizace praxí, exkurzí nebo stipendijní a motivační programy žáků a studentů školy.

Součástí školy je: domov mládeže (pro žáky SŠ), školní jídelna s bufetem, rekreační zařízení Sloup v Čechách, vzdělávací středisko služeb a cestovního ruchu.

Volnočasové aktivity: sauna, modeling, velmi úspěšný školní časopis Yntrák – nejlepší středoškolský časopis roku, práce s ICT (multimediální, televizní, programování, tvorba www stránek apod.), zájmové kroužky.

Dny otevřených dveří: aktuální termíny najdete na webových stránkách školy (lze sjednat i individuálně).

Průmyslová škola (technické obory)

Výuka probíhá na středisku: Karolíny Světlé 2703 a Mariánská 1100, Varnsdorf, tel.: 412 372 632, 412 315 033, e-mail: infozaci@skolavdf.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou – technické (čtyřleté)

 • 23-41-M/01 Strojírenství (průmyslovka) – dobíhající obor
 • zaměření: Aplikace výpočetní techniky ve strojírenství
 • 18-20-M/01 Informační technologie (průmyslovka)
 • zaměření: Počítačové sítě a programování, Multimédia a prezentace, Management v IT
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (průmyslovka)
 • zaměření: Mechanika, robotika
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
 • zaměření: Mechanik seřizovač CNC strojů
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 • zaměření: Mechatronika

Obory zakončené závěrečnou zkouškou – technické (tříleté)

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • zaměření: Obsluha číslicově řízených strojů
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
 • zaměření: Stroje a zařízení
 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • zaměření: Osobní motorová vozidla
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • zaměření: Výroba nábytku a dřevěných konstrukcí

Obory služeb a cestovního ruchu

Výuka probíhá na středisku: Bratislavská 2166, Varnsdorf, tel.: 412 354 797, e-mail: infozaci@skolavdf.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté)

 • 65-42-M/01 Hotelnictví
 • zaměření: Hotelnictví a cestovní ruch
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
 • zaměření: Veřejná správa a bezpečnost
 • 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
 • zaměření: Sportovní terapeut
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby – dobíhající obor
 • zaměření: Kosmetička – vizážistka

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • zaměření: Kadeřník – vizážista
 • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
 • zaměření: Rekondiční masér

Nástavbové obory (dvouleté denní – zakončené maturitní zkouškou)

Výuka probíhá na středisku: Kostelní 723, Varnsdorf

 • 65-42-M/01 Podnikání
 • zaměření: Podnikatel, Podnikatelka

Obory speciálního školství zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

Výuka probíhá na středisku: Školní 747, Varnsdorf

 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce
 • zaměření: Zahradník – sadař
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • zaměření: Kuchařské práce
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby
 • zaměření: Pečovatelka

Obory umělecké

Výuka probíhá na středisku: Mariánská 1100 a Bratislavská 2166, Varnsdorf

Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté)

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • zaměření: Grafický design
 • 82-41-M/04 Průmyslový design – dobíhající obor
 • zaměření: Tvarování průmyslových výrobků
 • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
 • zaměření: Fashion design

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

 • 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér – dobíhající obor

Vzdělávací programy Vyšší odborné školy

Výuka probíhá na středisku: Střelecká 1800, Varnsdorf, tel.: 778 538 686, 412 315 011, e-mail: jitka.nagyova@skolavdf.cz

Vzdělávací akreditované programy VOŠ – tříleté studium zakončené absolutoriem – diplomovaný specialista DiS. (titul uváděný za jménem)

Netechnické vzdělávací programy VOŠ s denní (DE), dálkovou (DA) nebo kombinovanou (K) formou vzdělávání

 • 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti (DE + DA)
 • 65-43-N/01 Cestovní ruch (DE + DA)
 • 75-32-N/01 Sociální práce (DE + DA)
 • 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika (DE + DA)
 • 68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti (DE)
 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra (DE + K)

Technické vzdělávací programy VOŠ s denní (DE) nebo dálkovou (DA) formou vzdělávání

 • 26-47-N/04 Informační technologie (DE + DA)
 • 26-41-N/10 Aplikovaná elektrotechnika (DE + DA)
 • 23-41-N/01 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií (DE + DA)

Umělecké vzdělávací programy VOŠ s denní (DE) nebo dálkovou (DA) formou vzdělávání

 • 82-41-N/01 Produktový design (DE + DA)
logologo
Bratislavská 2166, Varnsdorf
tel.: 412 354 770 (SŠ)
tel.: 778 538 686, 412 315 011 (VOŠ)
info@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz
Zobrazit více