objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
Ředitel: Ing. Bc. Petr Kotulič  Telefon: 412 354 770
Kontakt: Naďa Jará, Miroslava Prchalová  Telefon: 412 372 632, 412 354 797
Email: info@skolavdf.cz
WWW: www.skolavdf.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 1920 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 18383874
REDIZO: 600010210

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je páteřní školou Ústeckého kraje s bohatou vzdělávací nabídkou, zahrnující celou škálu atraktivních oborů, které zajišťují absolventům dobré uplatnění v životě a zajímavé zaměstnání.

Škola nabízí ucelený systém vzdělávání, umožňující absolvovat středoškolské a vyšší odborné studium v jednom vzdělávacím zařízení. V rámci školy je možná vertikální i horizontální prostupnost oborů dle zájmu žáka a lze dosáhnout různých úrovní vzdělání, tzn. středního s výučním listem, středního s maturitní zkouškou a vyššího odborného zakončeného absolutoriem a získáním titulu DiS. – „diplomovaný specialista“. Řada specializovaných učeben a dílen byla financována z projektů Evropské unie v souladu s evropskými trendy ve vzdělávání.

Střední škola nabízí výuku v oblastech strojírenství, elektrotechniky, informační technologie, grafického a průmyslového designu, hotelnictví, cestovního ruchu, módy a stylingu, ekonomie, veřejnosprávní a bezpečnostně právní činnosti nebo v oblasti služeb (maséři, kosmetičky, kadeřnice, kuchaři, číšníci). Specifikou školy jsou umělecké obory Modelářství a návrhářství oděvů, Vlásenkář a maskér, Grafický design a Průmyslový design, o které výrazně stoupá zájem.

Vyšší odborná škola nabízí výuku v oblastech veřejnosprávní a bezpečnostně právní činnosti, cestovního ruchu, sociální práce, informační technologie, výroby, přenosu a užití elektrické energie, počítačové grafiky v technických oborech a strojírenství s využitím CAD/CAM technologií.

Žáci i studenti školy mohou získat dle studovaného oboru řadu doplňujících certifikátů, jako je například CISCO Academie, ECDL, Europass, Mezinárodní uznání vzdělání v elektrotechnice, řidičské nebo svářečské oprávnění aj.

Žáci školy se v rámci své odborné přípravy zúčastňují různých vystoupení a odborných soutěží na krajské, státní i mezinárodní úrovni a často se umisťují na předních místech. Výborných výsledků zároveň dosahují ve sportovních či různých vědomostních a odborných soutěžích. Především má ale škola výborné výsledky ve vzdělávacím procesu, kdy významná část žáků pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Součástí školy je centrum celoživotního vzdělávání, které nabízí řadu kurzů včetně rekvalifikačních kurzů pro úřady práce, zkoušky profesních kvalifikací, další vzdělávání pedagogických pracovníků a poradenství při projektové činnosti. VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je akreditovaným zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde je, mimo jiné, realizováno Studium pedagogiky určené odborným učitelům základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří a Studium speciální pedagogiky pro učitele. Škola je též fakultní školou Technické univerzity v Liberci a úzce spolupracuje s UJEP Ústí nad Labem.

O úspěšnosti školy svědčí vítězství v celostátní soutěži „Nejlepší VOŠka roku 2016“, škola se též umístila na 3. místě v soutěži „DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2017/2018“, pravidelně se žáci také účastní mezinárodní olympiády „NIESSE ELEKTRO“, která se koná vždy na půdě vysoké školy v Žitavě a letos zvítězil žák naší školy. V rámci motivačního programu Moderní škola 4.0 obsadili žáci školy s funkční automatickou linkou na výrobu svíček třetí místo.

Přijímací řízení

– přijímací zkouška u studijních oborů – jednotná přijímací zkouška (zadání MŠMT ČR), u ostatních oborů se přijímací zkouška nekoná, uchazeči budou přijati podle průměrného prospěchu na konci 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ

SŠ (umělecké obory) – uchazeči konají (v lednu) talentovou zkoušku, při úspěšném absolvování budou přijati v pořadí podle průměrného prospěchu ze 7. a 8. ročníku

VOŠ – přijímací řízení se koná formou motivačního pohovoru. Uchazeči budou přijati podle průměrného prospěchu maturitního vysvědčení SŠ a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání do kapacity oboru v souladu s kapacitou školy. Na základě vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, je stanovené u jednotlivých vzdělávacích programů školné ve výši 2 500 až 4 000 Kč/rok.

Praxe: po zvládnutí základních dovedností žáci a studenti vykonávají praxi na externích pracovištích (ve firmách nebo organizacích). Škola prohlubuje spolupráci s firmami s technickým i netechnickým zaměřením, se kterými uzavírá smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci, kam spadají i realizace praxí, exkurzí nebo stipendijní a motivační programy žáků a studentů školy.

Součástí školy je: domov mládeže (pro žáky SŠ), školní jídelna s bufetem, internetové centrum, rekreační zařízení Sloup v Čechách, vzdělávací středisko služeb a cestovního ruchu

Volnočasové aktivity: posilovna, sauna, modeling, školní časopis, práce s ICT (multimediální, televizní, programování, tvorba www stránek apod.), zájmové kroužky (modelářský, hudební, sportovní, vodácký, keramický, atletika, míčové hry, paintball, kulečník, posilovna, cykloturistika, hokej, sauna apod.), středoškolská odborná činnost

Dny otevřených dveří: aktuální termíny najdete na webových stránkách školy (lze sjednat i individuálně)

logo logo
Bratislavská 2166, Varnsdorf
tel.: 412 354 703 (SŠ)
tel.: 778 538 686, 412 315 011 (VOŠ)
info@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz
 
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 18383874

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 27/27 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Elektrotechnika
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
32 4/0 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Cestovní ruch
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
32 12/12 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Veřejnosprávní činnost (Bezpečnostně právní služby)
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
32 15/15 ČJ, M, PS, TV  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Průmyslový design
82-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
30 10/10 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Grafický design
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/20 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/07
Maturitní zkouška
4 roky
20 5/5 TZ  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 18/18 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/17 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kosmetické služby
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Masér sportovní a rekondiční
69-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 5/5 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 12/12   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 24/11   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
24 31/22   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 15/15   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
50 30/30   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
45 25/25   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Rekondiční a sportovní masér
69-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 19/0   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Vlásenkář a maskér
82-51-H/05
Výuční list
3 roky
15 4/4 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zednické práce
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
28 9/9   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zahradnické práce
41-52-E/01
Výuční list
3 roky
14 6/6   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
20 6/6   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Pečovatelské služby
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
28 10/10   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 21/21 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 0/0 ČJ, M  NE NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 22. 11. 2019 a 17. 1. 2020 od 9:00 do 15:30 hod., návštěva školy je možná kdykoli po domluvě v době školního vyučování.nahoru