objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
Ředitel: Ing. Bc. Petr Jakubec  Telefon: 412 354 770
Kontakt: Dagmar Flugrová, Ing. Lenka Jelínková  Telefon: 412 354 797
Email: info@skolavdf.cz
WWW: www.skolavdf.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 1740 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 18383874
REDIZO: 600010210

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je páteřní školou Ústeckého kraje s bohatou vzdělávací nabídkou, zahrnující celou škálu atraktivních oborů, které zajišťují absolventům dobré uplatnění v životě a zajímavé zaměstnání.

Svým materiálním a personálním vybavením se řadí mezi nejlepší školy v České republice. Řada specializovaných učeben a dílen byla financována z projektů Evropské unie v souladu s evropskými trendy ve vzdělávání.

Škola nabízí ucelený systém vzdělávání, umožňující absolvovat středoškolské a vyšší odborné studium v jednom vzdělávacím zařízení. V rámci školy je možná vertikální i horizontální prostupnost oborů dle zájmu žáka a lze dosáhnout různých úrovní vzdělání, tzn. středního s výučním listem, středního s maturitní zkouškou a vyššího odborného zakončeného absolutoriem a získáním titulu DiS. – „diplomovaný specialista“.

Žáci i studenti školy mohou získat dle studovaného oboru řadu doplňujících certifikátů, jako je například Cisco Academie, AUTODESK Academie, ECDL, Europass, Mezinárodní uznání vzdělání v elektrotechnice, řidičské nebo svářečské oprávnění, zbrojní pas aj.

Žáci školy se v rámci své odborné přípravy zúčastňují různých vystoupení a odborných soutěží na krajské, státní i mezinárodní úrovni a často se umisťují na předních místech. Výborných výsledků zároveň dosahují ve sportovních či různých vědomostních soutěžích. Především má ale škola výborné výsledky ve vzdělávacím procesu, kdy významná část žáků pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Součástí školy je centrum celoživotního vzdělávání, které nabízí řadu kurzů včetně rekvalifikačních kurzů pro úřady práce, zkoušky profesních kvalifikací, další vzdělávání pedagogických pracovníků a poradenství při projektové činnosti. VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf je akreditovaným zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde je, mimo jiné, realizováno Studium pedagogiky určené odborným učitelům základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří. Škola je též fakultní školou Technické univerzity Liberec a úzce spolupracuje s UJEP Ústí nad Labem.

Přijímací řízení

– přijímací zkouška u studijních oborů – jednotná přijímací zkouška (zadání MŠMT ČR), u ostatních oborů se přijímací zkouška nekoná, uchazeči budou přijati podle průměrného prospěchu na konci 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku ZŠ

SŠ (umělecké obory) – uchazeči konají (v lednu) talentovou zkoušku, při úspěšném absolvování budou přijati v pořadí podle průměrného prospěchu ze 7. a 8. ročníku

VOŠ – přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati podle průměrného prospěchu maturitního vysvědčení SŠ (školné cca 2 500 až 4 000 Kč/rok)

Praxe: po zvládnutí základních dovedností žáci vykonávají praxi na externích pracovištích (ve firmách nebo organizacích). Škola prohlubuje spolupráci s firmami s technickým i netechnickým zaměřením, se kterými uzavírá smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci, kam spadají i realizace praxí, exkurzí nebo stipendijní a motivační programy žákům školy.

Součástí školy je: domov mládeže (pro žáky SŠ), studentská ubytovna (pro studenty VOŠ), školní jídelna s bufetem, internetové centrum, rekreační zařízení Sloup v Čechách, vzdělávací středisko služeb a cestovního ruchu

Volnočasové aktivity: posilovna, sauna, modeling, školní časopis, práce s ICT (multimediální, televizní, programování, tvorba www stránek apod.), zájmové kroužky (modelářský, hudební, sportovní, vodácký, keramický, atletika, míčové hry, paintball, kulečník, posilovna, cykloturistika, hokej, sauna apod.), středoškolská odborná činnost

Dny otevřených dveří: aktuální termíny najdete na webových stránkách školy (lze sjednat i individuálně)

Průmyslová škola (technické obory), Karolíny Světlé 2703 a Mariánská 1100, Varnsdorf

tel. 412 372 632, 412 315 033, e-mail infozaci@skolavdf.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté)

 • 23-41-M/01 Strojírenství (průmyslovka)
 • zaměření: Aplikace výpočetní techniky ve strojírenství
 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky (průmyslovka)
 • zaměření: Logistika v dopravě
 • 18-20-M/01 Informační technologie (průmyslovka)
 • zaměření: Počítačové sítě a programování; Multimédia a prezentace; Management v IT
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (průmyslovka)
 • zaměření: Mechatronika; Elektrotechnika
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
 • zaměření: Mechanik seřizovač CNC strojů
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
 • zaměření: Mechatronika

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • zaměření: Obsluha číslicově řízených strojů
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
 • zaměření: Stroje a zařízení
 • 23-55-H/02 Karosář
 • zaměření: Autoklempíř
 • 26-51-H/01 Elektrikář
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • zaměření: Osobní motorová vozidla
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • zaměření: Výroba nábytku a dřevěných konstrukcí

Nástavbové obory (dvouleté denní studium, zakončené maturitní zkouškou)

 • 23-43-L/51 Provozní technika
 • zaměření: Aplikace výpočetní techniky ve strojírenství

Obory služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf

tel. 412 354 797, e-mail infozaci@skolavdf.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté)

 • 65-42-M/01 Hotelnictví
 • zaměření: Řízení hotelového provozu, Hotelnictví a cestovní ruch
 • 65-42-M/02 Cestovní ruch
 • zaměření: Průvodce – animátor
 • 68-43-M/01 Bezpečnostně právní služby – Veřejnosprávní činnost
 • 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
 • zaměření: Sportovní terapeut
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • zaměření: Kosmetička – vizážistka

Nástavbové obory (dvouleté denní, tříleté dálkové, zakončené maturitní zkouškou)

 • 64-41-L/51 Podnikání
 • zaměření: Podnikatel, Podnikatelka

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • zaměření: Kuchař, kuchařka; Číšník, servírka; Kuchař-číšník pro pohostinství
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • zaměření: Kadeřnice, Kadeřník
 • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
 • zaměření: Rekondiční masér
 • 31-58-H/01 Krejčí

Obory speciálního školství

 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • zaměření: Zednické práce
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce
 • zaměření: Zahradník – sadař
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • zaměření: Kuchařské práce
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby
 • zaměření: Pečovatelka

Obory umělecké, Mariánská 1100 a Bratislavská 2166, Varnsdorf

tel. 412 354 797, 412 315 033, e-mail infozaci@skolavdf.cz

Obory zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté)

 • 82-41-M/05 Grafický design
 • zaměření: Grafický design; Specialista předtiskové přípravy
 • 82-41-M/04 Průmyslový design
 • zaměření: Tvarování průmyslových výrobků
 • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
 • zaměření: Fashion design

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (tříleté)

 • 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér

Vzdělávací programy Vyšší odborné školy, Střelecká 1800 (Mariánská 1100), Varnsdorf

tel. 412 315 011, e-mail jitka.nagyova@skolavdf.cz

Vzdělávací akreditované programy VOŠ – tříleté denní i dálkové studium zakončené absolutoriem – diplomovaný specialista DiS. (titul uváděný za jménem)

 • 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti
 • 25-43-N/01 Cestovní ruch
 • 26-47-N/04 Informační technologie
 • 26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie
 • 26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech
 • 68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti
 • 23-41-N/01 Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií

Ve schvalovací fázi jsou nové vzdělávací programy

 • 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
 • 75-32-N/01 Sociální práce
logo logo
Bratislavská 2166, Varnsdorf
tel.: 412 354 703 (SŠ)
tel.: 412 315 011 (VOŠ)
info@skolavdf.cz
www.skolavdf.cz 
 
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 18383874

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 24/24 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 5/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Dopravní prostředky
23-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Elektrotechnika
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 4/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
32 17/17 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Cestovní ruch
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
32 13/13 ČJ, M  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Veřejnosprávní činnost (Bezpečnostně právní služby)
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
32 39/39 ČJ, M, PS, TV  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Průmyslový design
82-41-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
15 0/0 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Grafický design
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
30 22/21 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/07
Maturitní zkouška
4 roky
15 7/7 TZ  ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 17/17 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 16/16 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kosmetické služby
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 7/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Masér sportovní a rekondiční
69-41-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 12/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 20/20   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 30/24   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
24 18/18   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 16/16   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 16/16   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
45 25/25   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
45 26/26   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Rekondiční a sportovní masér
69-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 15/15   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Vlásenkář a maskér
82-51-H/05
Výuční list
3 roky
15 6/6 TZ  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zednické práce
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
28 14/14   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zahradnické práce
41-52-E/01
Výuční list
3 roky
14 9/9   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
20 12/12   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Pečovatelské služby
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
20 3/3   ANO ANO
Školné: 0 Kč  
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 19/19 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 3/0 ČJ, M  NE NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: listopad, leden – více aktuálně na webových stránkách školy.nahoru