Zavřít

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: aktuální informace na webových stránkách školy. Obor Tanec – ukončení maturita, absolutorium. Studium klasického, lidového i moderního tance. Školné pro chlapce oboru TK činí 5 000 Kč/školní rok. Obory OA, HOT i KOS – ukončení maturitou. Studium OA – fiktivní firma, reálná firma. Studium HOT – baristický, barmanský kurz. Studium KOS – ODV ve vlastním kosmetickém studiu na Vinohradech. Veřejná vystoupení, akce školy, stáže v zahraničí (Erasmus+), v zahraničních tanečních souborech, absolventské představení s účastí žáků všech ročníků. Individuální přístup díky malému počtu žáků v ročníku. Při dosažení vyznamenání ke konci školního roku se snižuje školné na další rok až na polovinu.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování 1600  Kč/měsíc
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Tanec; ZŠ5 82-46-P/01 Absolutorium8 let 20 32/19 TZ ANO NE
Školné: 25 000 Kč
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 39/23 ČJ,M,PO NE ANO
Školné: 17 000 Kč
Hotelnictví 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 14/7 ČJ,M,PO ANO ANO
Školné: 20 000 Kč
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 23/16 ČJ,M,PO ANO ANO
Školné: 20 000 Kč