Zavřít

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s. r. o.

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Obor Tanec – ukončení maturita, absolutorium. Studium klasického, lidového i moderního tance. Školné pro chlapce oboru TK činí 8 000 Kč za školní rok. Obory OA, HOT i KOS – ukončení maturitou. Studium OA – fiktivní firma, reálná firma. Studium HOT – baristický, barmanský kurz. Studium KOS – ODV ve vlastním kosmetickém studiu na Vinohradech. Veřejná vystoupení, akce školy, stáže v zahraničí (Erasmus+), v zahraničních tanečních souborech, absolventské představení s účastí žáků všech ročníků. Individuální přístup díky malému počtu žáků v ročníku. Při dosažení vyznamenání ke konci školního roku se snižuje školné na další rok až na polovinu.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 3000  Kč/měsíc
  • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Tanec; ZŠ5 82-46-P/01 Absolutorium 8 let 15 24/12 Statistika TZ ANO NE
Školné: 27 000 Kč
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 95/28 Statistika ČJ, M, PO ANO ANO
Školné: 30 000 Kč
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 87/33 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Školné: 27 000 Kč
Hotelnictví 65-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 59/30 Statistika ČJ, M, PO ANO ANO
Školné: 27 000 Kč
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 39/30 Statistika ČJ, M, PO ANO ANO
Školné: 27 000 Kč