Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
Poštovní adresa: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
Ředitel: Mgr. Bc. Rudolf Sochor  Telefon: 773 040 490
Kontakt: Mgr. Roman Brož  Telefon: 773 040 492
Email: broz@lesnicka-skola.cz, info@lesnicka-skola.cz
WWW: www.lesnicka-skola.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 2100 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 47274719
REDIZO: 600010155

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Splňujeme náročné požadavky moderní výuky.

Maturitní obory (čtyřleté)

  • 41-46-M/01 Lesnictví

Absolventi se uplatňují ve státní i soukromé sféře lesního a dřevozpracujícího průmyslu. Řídí moderní lesnické provozy. Mohou získat zbrojní průkaz a vyšší myslivecké zkoušky s loveckým lístkem, dále řidičské oprávnění A, B, T.

  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Studium je přípravou pro práci v sociální sféře, sociálních odborech obecních a MěÚ, správy sociálního zabezp. a ÚP. Další uplatnění – dětské domovy, domovy pro seniory, terapeutická centra, asistenti pedagogů a další.

  • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Absolventi mohou vykonávat kariéru policisty, strážníka MP, hasiče, pracovníka vězeňské služby, celní stráže. Mohou pracovat v bezp. agenturách nebo ve státní správě a samosprávě. Mohou pokračovat ve studiu na Policejní ak. ČR, právnické fakultě a dalších VŠ.

Učební obory (tříleté)

  • 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Příprava profesionálních pracovníků v lesních výrobních procesech, především při mechanizované těžbě a dopravě dřeva.

  • 29-53-H/01 Pekař

Příprava pro práci v pekařských provozech se strojní i ruční výrobou pečiva.

  • 69-55-E/01 Pečovatelské práce

Příprava pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních, azylových domech a ústavech sociální péče.

Učební obory (dvouleté)

  • 41-56-E/01 Lesní výroba

Obor připravuje žáky pro práci v lesnických a dřevařských výrobách.

  • 65-51-E/02 Provoz společného stravování

Příprava pro práci ve veřejném stravování na pozicích pomocných kuchařů.

logo
T. G. Masaryka 580, Šluknov
tel.: 412 314 027
info@lesnicka-skola.cz
www.lesnicka-skola.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 47274719

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Lesnictví
41-46-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
28 23/23 ČJ, M  NE NE
Školné: 0 Kč  
Bezpečnostně právní činnost
68-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
28 61/32 ČJ, M  NE NE
Školné: 0 Kč  
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
28 32/31 ČJ, M  NE NE
Školné: 0 Kč  
Lesní mechanizátor
41-56-H/01
Výuční list
3 roky
20 24/24   NE NE
Školné: 0 Kč  
Lesnické práce
41-56-E/01
Výuční list
2 roky
20 14/14   NE NE
Školné: 0 Kč  
Práce ve stravování
65-51-E/02
Výuční list
2 roky
20 13/9   NE NE
Školné: 0 Kč  
Pečovatelské služby
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
20 10/0   NE NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 1. 11. 2019, 13. 12. 2019 a 14. 2. 2020.nahoru