Zavřít

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Lesnictví 41-46-M/01 Maturitní zkouška4 roky 28 24/24 Statistika ČJ, M ANO NE
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 28 71/56 Statistika ČJ, M, TV ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 28 33/33 Statistika ČJ, M NE NE
Lesní mechanizátor 41-56-H/01 Výuční list3 roky 20 30/30 Statistika ANO NE
Lesnické práce 41-56-E/01 Výuční list2 roky 20 12/12 Statistika ANO NE
Práce ve stravování 65-51-E/02 Výuční list2 roky 20 18/18 Statistika NE NE
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Výuční list3 roky 20 16/16 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Splňujeme náročné požadavky moderní výuky.

Maturitní obory (čtyřleté)

 • 41-46-M/01 Lesnictví

Absolventi se uplatňují ve státní i soukromé sféře lesního a dřevozpracujícího průmyslu. Řídí moderní lesnické provozy. Mohou získat zbrojní průkaz a vyšší myslivecké zkoušky s loveckým lístkem, dále řidičské oprávnění A, B, T.

 • 75-41-M/01 Sociální činnost

Studium je přípravou pro práci v sociální sféře, sociálních odborech obecních a MěÚ, správy sociálního zabezp. a ÚP. Další uplatnění – dětské domovy, domovy pro seniory, terapeutická centra, asistenti pedagogů a další.

 • 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Absolventi mohou vykonávat kariéru policisty, strážníka MP, hasiče, pracovníka vězeňské služby, celní stráže. Mohou pracovat v bezp. agenturách nebo ve státní správě a samosprávě. Mohou pokračovat ve studiu na Policejní ak. ČR, právnické fakultě a dalších VŠ.

Učební obory (tříleté)

 • 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Příprava profesionálních pracovníků v lesních výrobních procesech, především při mechanizované těžbě a dopravě dřeva.

 • 29-53-H/01 Pekař

Příprava pro práci v pekařských provozech se strojní i ruční výrobou pečiva.

 • 69-55-E/01 Pečovatelské práce

Příprava pro práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních, azylových domech a ústavech sociální péče.

Učební obory (dvouleté)

 • 41-56-E/01 Lesní výroba

Obor připravuje žáky pro práci v lesnických a dřevařských výrobách.

 • 65-51-E/02 Provoz společného stravování

Příprava pro práci ve veřejném stravování na pozicích pomocných kuchařů.

logo
T. G. Masaryka 580, Šluknov
tel.: 412 314 027
info@lesnicka-skola.cz
www.lesnicka-skola.cz
Zobrazit více