Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

7. 12. 2021, 12. 1. 2022 a 3. 2. 2022 od 10:00 do 17:00 hod., jiné dny dle dohody.
Zobrazit více

Doplňující informace

Stravné 35 Kč oběd, 90 Kč celodenní strava. Možnost ubytování 700 Kč za měsíc. Jsme škola rodinného typu sídlící v samostatném areálu. Výrazná pomoc pro žáky s poruchami učení, žáci si své znalosti mohou rozšířit v odborných kurzech – barmanský kurz, kurz studené kuchyně, baristický kurz. Výuka probíhá v nové, bezbariérové škole s učebnami vybavenými výukovými technologiemi a moderní tělocvičnou.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 700  Kč/měsíc
 • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 6/4 Statistika ČJ, M ANO ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 6/2 Statistika ČJ, M ANO ANO
Výrobce potravin 29-51-H/01 Výuční list3 roky 30 1/ Statistika ANO ANO
Cukrář (Cukrář – cukrovinkář) 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 19/7 Statistika OP ANO ANO
Doporučený prospěch: 3
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 OP ANO NE
Doporučený prospěch: 3
Kuchař-číšník (Kuchař, číšník) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 10/3 Statistika OP ANO NE
Doporučený prospěch: 3
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list3 roky 30 ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 2/2 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání (Podnikání); VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 25/17 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 2.5

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jílové u Prahy

Dny otevřených dveří: viz webové stránky školy a kdykoliv dle telefonické dohody.

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – ČTYŘLETÁ DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

 • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – TŘÍLETÁ DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

 • 29-54-H/01 Cukrář-cukrovinkář
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 29-51-H/01 Výrobce potravin
 • 66-53-H/01 Operátor skladování

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM S MATURITOU PRO ABSOLVENTY TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ – DVOULETÁ DENNÍ A TŘÍLETÁ DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

 • 64-41-L/51 Podnikání

SOŠ a SOU Jílové se nachází v malebném posázavském kraji v samostatném areálu, který zahrnuje školu, domov mládeže, stravovací zařízení a dílny. Na žáky čeká nová budova školy s tělocvičnou. Ve škole se vyučují tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou a pro úspěšné vyučence i dvouleté denní nebo tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Dále nabízíme maturitní čtyřleté obory – Veřejnosprávní činnost a Ekologii a životní prostředí.

Přijímací řízení do učebních oborů probíhá na základě údajů uvedených v přihláškách a do studijních oborů dle kritérií, která jsou každoročně zveřejněna na webu školy, včetně státních přijímacích zkoušek.

Teoretické vyučování a odborný výcvik učebních oborů se střídají v pravidelných týdenních intervalech. Žáci oboru Cukráři mají odborný výcvik v dílnách školy i na smluvních pracovištích, žáci oboru Kuchař a Kuchař-číšník mají odborný výcvik ve škole a později jsou zařazeni na smluvní hotely a restaurace v Praze a okolí. Do všech učebních oborů jsou přijímáni i žáci, kteří získali základní vzdělání.

Podmínkou přijetí do nástavbového studia je získání výučního listu z jakéhokoliv učebního oboru.

Výuka je doplněna tematickými exkurzemi, lyžařským kurzem, výlety apod. Škola zájemcům nabízí absolvování barmanského kurzu a kurzu studené kuchyně. Cukráři se v rámci odborného výcviku naučí zpracovávat pravou čokoládu (málo obvyklé a velmi žádané u budoucích zaměstnavatelů).

SOŠ a SOU poskytuje ubytování v areálu školy ve vlastním domově mládeže. Více informací na tel.: 241 950 776, 241 950 245.

logo
Šenflukova 220, Jílové u Prahy
tel.: 241 950 776, 241 950 245, 241 950 409
sekretariat@sosjilove.cz
reditel@sosjilove.cz
www.sosjilove.cz
module
Zobrazit více