Poštovní adresa: Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany
Ředitel: PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.  Telefon: 226 299 700
Kontakt: Markéta Kořínková  Telefon: 608 333 567
Email: info@skoladavinci.cz
WWW: www.skoladavinci.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 0 Kč/měs
Stravování: 2200 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ
IČ: 71341137
REDIZO: 691001529

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 46389164

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
18 31/15 ČJ, M, PO  NE NE
Školné: 95000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 15. 10. 2019, 14. 11. 2019, 9. 12. 2019, 9. 1. 2020 a 10. 2. 2020, po dohodě je možné si domluvit návštěvu kdykoli. Škola se nachází v centru Dolních Břežan v novém moderním areálu, ve kterém je velká školní zahrada, bazén i tělocvična, hřiště, hudební zkušebna a výtvarný ateliér. Nízký počet žáků ve třídě umožňuje individuální a partnerský přístup k žákům, kteří jsou zapojeni do vytváření pravidel školy a pedagogického procesu. Nedílnou součástí výuky jsou projekty, terénní expedice a zahraniční výjezdy. Škola nabízí velké množství aktivit a zájmových kroužků. Cena za oběd a svačiny 95 Kč za den (dopolední i odpolední svačina, pitný režim, možnost vegetariánské i bezlepkové stravy). Je možné žádat o slevu na školné.nahoru