Zavřít

Střední odborná škola Čelákovice s. r. o.

Střední odborná škola Čelákovice s. r. o.

Dny otevřených dveří

25. 11. 2022 od 12:00 do 17:00 hod., 26. 11. 2022 od 8:00 do 12:00 hod., 20. 1. 2023 od 12:00 do 17:00 hod. a 21. 1. 2023 od 8:00 do 12:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Na výuční obory se nekonají přijímací zkoušky, na maturitní obory se koná pouze JPZ. Nově otvíráme obor L0+H, žák vykoná závěrečnou zkoušku v oboru Obráběč kovů a v dalším roce maturitní zkoušku v oboru Mechanik seřizovač. U denní formy studia je možné platit školné měsíčně. Obědy škola zajišťuje formou rozvozu. Dálková forma studia probíhá formou konzultací v pátek odpoledne a v sobotu 2x do měsíce, platbu za školné lze rozložit čtvrtletně.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 /28 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 35 /17 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Mechanik seřizovač (+ 23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 Maturitní zkouška,
Výuční list
4 roky
30 ČJ, M NE ANO
Školné: 20 000 Kč
Mechanik seřizovač (Mechatronik) 23-45-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 35 /0 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 20 /0 Statistika ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 20 /4 Statistika ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 /13 Statistika ANO NE
Školné: 20 000 Kč
Operátor skladování (Logistik) 66-53-H/01 Výuční list 3 roky 25 /10 Statistika ANO ANO
Školné: 20 000 Kč
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 /20 Statistika ANO NE
Školné: 30 000 Kč
Dálkové studium:
Sociální činnost; Dálková; DZŠ 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 /13 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 30 000 Kč
Nástavby:
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 65 /11 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 30 000 Kč
Podnikání; Distanční; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 /9 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 35 000 Kč
Zkrácené studium:
Strojní mechanik (Zámečník); SVB 23-51-H/01 Výuční list 1 rok /0 Statistika ANO NE
Školné: 35 000 Kč
Operátor skladování (Logistik); SVB 66-53-H/01 Výuční list 1 rok /0 Statistika ANO NE
Školné: 35 000 Kč
Kadeřník; SVB 69-51-H/01 Výuční list 1 rok /0 Statistika ANO NE
Školné: 35 000 Kč
Truhlář; VYU 33-56-H/01 Výuční list 1 rok /1 Statistika ANO NE
Školné: 35 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola Čelákovice s. r. o.

Absolventi naší školy nekončí na úřadech práce.

Naše škola připravuje absolventy – odborníky pro moderní průmyslovou – strojírenskou výrobu.

Po ukončení studia na naší škole najdete bez problémů pracovní uplatnění v těchto oborech

a) strojírenství, auto motiv, zpracování plastů apod.

b) služby

Strojírenství, auto motiv, zpracování plastů, pryže, skla, logistika, slévárenství

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů
  • 33-56-H/01 Truhlář – výroba nábytku
  • 66-53-H/01 Operátor skladování – logistik

Připravujeme absolventy – odborníky pro moderní průmyslovou – strojírenskou výrobu.

Absolventi ukončí vzdělávání buď výučním listem, nebo maturitní zkouškou a najdou širokou paletu nabídek zaměstnání od partnerů školy. Strojírenské společnosti, zpracovatelé plastů, výrobci obráběcích strojů a distribuční sklady s českou, nebo zahraniční majetkovou účastí nabízejí širokou paletu pracovních pozic, možnosti stipendií při studiu na naší škole. Odbornou praxi vykonávají naši studenti postupně během studia přímo v provozech u našich partnerů.

Služby

  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 69-51-H/01 Kadeřník – kadeřnice
  • 66-53-H/01 Operátor skladování

Absolventi ukončí vzdělání jak maturitní zkouškou, tak výučním listem. Služba spoluobčanům je žádaná profese, velmi potřebná v budoucích letech, kdy stoupá procento starších spoluobčanů a naše společnost potřebuje odborníky pro tuto oblast. Škola spolupracuje s řadou organizací, které tuto oblast zajišťují a neustále potřebují nové, mladé odborníky do svých řad.

Dny otevřených dveří

25. 11. 2022 odpoledne, 26. 11. 2022 dopoledne, 20. 1. 2023 odpoledne a 21. 1. 2023 dopoledne.

Návštěva školy je možná kdykoli, nejlépe po telefonické domluvě.

logo
U Učiliště 1379, Čelákovice
tel.: 326 998 091–095
tel.: 739 037 425, 606 163 239
info@soscelakovice.cz
www.soscelakovice.cz
Zobrazit více