Poštovní adresa: Soudní 20/6, 288 02 Nymburk
Ředitel: PhDr. Dagmar Sitná, PhD.  Telefon: 601 566 648
Kontakt: Alena Černá  Telefon: 601 566 651
Email: info@zdravkanbk.cz
WWW: www.zdravkanbk.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 550 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00640824
REDIZO: 600019551

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110010043

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zdravotnický asistent
53-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 21/15 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Asistent zubního technika
53-44-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
30 32/30 ČJ, M, ZR  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 23/10 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
30 21/10 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Zubní instrumentářka
53-41-J/01
Závěrečná zkouška
2 roky
30      ANO NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 19. 11. 2018, 7. 1. 2019 a 21. 1. 2019. U oboru Asistent zubního technika zkouška zručnosti (ZR) – praktická zkouška z kreslení a modelování. Celodenní stravování 75 Kč.nahoru