Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II
Poštovní adresa: Dr. Beneše 413/33, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
ukázat na mapě
Ředitel: Ing. Helena Klimešová  Telefon: 314 314 923
Kontakt: Ivona Hrabětová  Telefon: 314 314 920
Email: admin@soupdy.cz
WWW: www.soupdy.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00664359
REDIZO: 600007685

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II

Střední odborné učiliště společného stravování má v gastronomických oborech sedmdesátiletou tradici.

Výuka gastronomických oborů na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem „Gastronomické služby“. Tento program zahrnuje následující obory vzdělání:

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař

Délka studia: 3 roky v denní formě vzdělávání, 1 rok v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou, dokladem o ukončení je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

 • 65-41-L/51 Gastronomie

Nástavbové studium, délka studia: 2 roky v denní formě vzdělávání pro absolventy učebního oboru kuchař-číšník, ukončeného závěrečnou zkouškou. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, dokladem o ukončení je vysvědčení o maturitní zkoušce. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme tyto obory studia

Pouze v denní formě vzdělávání:

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník, se zaměřením Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník (možnost i zkrácené formy studia)
 • 29-54-H/01 Cukrář (možnost i zkrácené formy studia)
 • 29-53-H/01 Pekař (možnost i zkrácené formy studia)
 • 65-41-L/51 Gastronomie

Střední odborné učiliště nabízí

 • bezplatné vzdělání na státní škole s dlouholetou tradicí v uvedených oborech vzdělání
 • teoretickou výuku kvalifikovanými učiteli v budově školy, která je dobře materiálně vybavena (3 učebny VT vybavené moderní počítačovou a didaktickou technikou, internet k dispozici, 1 učebna vybavená interaktivní tabulí a 3 učebny s dataprojektorem a plátnem, příjemné prostředí školního baru, nové šatny)
 • výuku odborného výcviku a odborné praxe v nové a moderně vybavené budově střediska praktického vyučování Labenka (školní restaurace, školní jídelna, školní prodejna a nové školicí studio), ve školním baru, a na pracovištích v Poděbradech, Nymburce a Kolíně
 • stravování ve školní jídelně, kde je provoz zajištěn restauračním způsobem, během vyučování možnost občerstvení ve školním baru
 • ubytování na domově mládeže Jitřenka a dobrou dopravní dosažnost z celého regionu
 • možnost zprostředkování zahraniční praxe v anglicky či německy mluvících zemích
 • kurzy: barmanský, cukrářský, umělecké úpravy ovoce a zeleniny, studené kuchyně, adaptační, lyžařský (sjezdové lyže, běžky, snowboard), turistický atd.
 • účast žáků na různých gastronomických, sportovních a jiných akcích, soutěžích a olympiádách (Gastro Poděbrady, Pohár blanických rytířů, Cukrářské slavnosti Na Karmeli, Euroakademik Gastro Rimavská Sobota atd.)

Chloubou naší školy je každoroční pořádání mezinárodní přehlídky středních odborných učilišť GASTRO PODĚBRADY. Soutěž v oborech kuchař, číšník, cukrář a barman se těší veliké oblibě jak u samotných soutěžících, tak u široké odborné i laické veřejnosti.

Pravidelně pořádáme dny otevřených dveří a účastníme se prezentací škol v Nymburce, Kolíně a Kutné Hoře.

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme při návštěvě naší školy, nebo prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Přijďte mezi nás!

logo
Dr. Beneše 413/II, Poděbrady
tel.: 314 314 920, 702 088 872
admin@soupdy.cz
www.soupdy.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 664359

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Pekař
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 7/7   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,9
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 42/30   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,9
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
120 86/86   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,9
Nástavby:
Gastronomie; VYU
65-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 30/29 ČJ, M, PO  NE NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,9

Doplňkové informace:

DOD: 21. 11. 2019, 11. 12. 2019 a 22. 1. 2020. Žáci se stravují ve středisku praktického vyučování Labenka, kde též provozují praktické vyučování. Cena za oběd 30 Kč. Škola zajišťuje kurzy ke zvyšování odbornosti (barmanský, baristický, cukrářský, vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz studené kuchyně, …) Poskytujeme možnost ubytování na domově mládeže v rodinném prostředí, cena celodenní stravy 89 Kč. Po absolvování tříletého oboru nabízíme možnost získání maturitní zkoušky ve dvouletém nástavbovém studiu. Maturantům nabízíme možnost získání výučního listu ve zkráceném ročním studiu.nahoru