Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II
Poštovní adresa: Dr. Beneše 413/33, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
ukázat na mapě
Ředitel: Ing. Helena Klimešová  Telefon: 314 314 923
Kontakt: Ivona Hrabětová  Telefon: 314 314 920
Email: admin@soupdy.cz
WWW: www.soupdy.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00664359
REDIZO: 600007685

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II

 

Střední odborné učiliště společného stravování má v gastronomických oborech sedmdesátiletou tradici.

Výuka gastronomických oborů na naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem „Gastronomické služby“. Tento program zahrnuje následující obory vzdělání:

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař

Délka studia: 3 roky v denní formě vzdělávání, 1 rok v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou, dokladem o ukončení je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

 • 65-41-L/51 Gastronomie

Nástavbové studium, délka studia: 2 roky v denní formě vzdělávání pro absolventy učebního oboru kuchař-číšník, ukončeného závěrečnou zkouškou. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, dokladem o ukončení je vysvědčení o maturitní zkoušce. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme tyto obory studia

(pouze v denní formě vzdělávání)

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník, se zaměřením Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník (možnost i zkrácené formy studia)
 • 29-54-H/01 Cukrář (možnost i zkrácené formy studia)
 • 29-53-H/01 Pekař (možnost i zkrácené formy studia)
 • 65-41-L/51 Gastronomie

Střední odborné učiliště nabízí

 • bezplatné vzdělání na státní škole s dlouholetou tradicí v uvedených oborech vzdělání
 • teoretickou výuku kvalifikovanými učiteli v budově školy, která je dobře materiálně vybavena (3 učebny VT vybavené moderní počítačovou a didaktickou technikou, internet k dispozici, 1 učebna vybavená interaktivní tabulí a 3 učebny s dataprojektorem a plátnem, příjemné prostředí školního baru, nové šatny)
 • výuku odborného výcviku a odborné praxe v nové a moderně vybavené budově střediska praktického vyučování Labenka (školní restaurace, školní jídelna, školní prodejna a nové školicí studio), ve školním baru, a na pracovištích v Poděbradech, Nymburce a Kolíně
 • stravování ve školní jídelně, kde je provoz zajištěn restauračním způsobem, během vyučování možnost občerstvení ve školním baru
 • ubytování na domově mládeže Jitřenka a dobrou dopravní dosažnost z celého regionu
 • možnost zprostředkování zahraniční praxe v anglicky či německy mluvících zemích
 • kurzy – barmanský, cukrářský, umělecké úpravy ovoce a zeleniny, studené kuchyně, adaptační, lyžařský (sjezdové lyže, běžky, snowboard), turistický atd.
 • účast žáků na různých gastronomických, sportovních a jiných akcích, soutěžích a olympiádách (Gastro Junior, Gastro Poděbrady, Pohár blanických rytířů, Cukrářské slavnosti Na Karmeli, Euroakademik Gastro atd.)

Chloubou naší školy je každoroční pořádání mezinárodní přehlídky středních odborných učilišť GASTRO PODĚBRADY. Soutěž v oborech kuchař, číšník, cukrář a barman se těší veliké oblibě jak samotných soutěžících, tak široké odborné i laické veřejnosti.

Pravidelně pořádáme dny otevřených dveří a účastníme se prezentací škol v Nymburce, Kolíně a Kutné Hoře.

Veškeré další informace Vám rádi poskytneme při návštěvě naší školy, nebo prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Přijďte mezi nás!

logo
Dr. Beneše 413/II, Poděbrady
tel.: 314 314 920, 702 088 872
admin@soupdy.cz
www.soupdy.cz
www.facebook.com/soupdy
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 664359

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Pekař
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
30 6/6   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,9
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
30 55/30   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,9
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
120 97/97   ANO NE
Školné: 0 Kč Doporučený prospěch: 2,9
Nástavby:
Gastronomie; VYU
65-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 50/30 ČJ, M, PO  NE NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 21. 11. 2018, 13. 12. 2018 a 22. 1. 2019. Žáci se stravují ve středisku praktického vyučování Labenka, kde též provozují praktické vyučování. Cena oběda 30 Kč. Škola zajišťuje kurzy ke zvyšování odbornosti (barmanský, baristický, cukrářský, vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz studené kuchyně, …). Poskytujeme možnost ubytování na domově mládeže v rodinném prostředí, cena celodenní stravy je 89 Kč. Po absolvování tříletého oboru nabízíme možnost získání maturitní zkoušky ve dvouletém nástavbovém studiu. Maturantům nabízíme možnost získání výučního listu ve zkráceném ročním studiu.nahoru