Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Komenského 156/7, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
Ředitel: PhDr. Jana Podoláková  Telefon: 325 612 540
Kontakt: PhDr. Marta Kreuzová  Telefon: 322 312 622
Email: info@hsvos.cz
WWW: www.hsvos.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: 660 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ
IČ: 00069175
REDIZO: 600007561

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, p. o. se sídlem Komenského 156/7

Od roku 1968 připravuje škola odborníky středního a vyššího managementu pro vykonávání řídicích, marketingových, provozních a obchodně podnikatelských činností v hotelovém provozu, gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a v dalších službách cestovního ruchu i pro samostatnou podnikatelskou činnost v oboru. Od roku 2005 pracuje škola v systému řízení kvality podle modelu Evropské unie CAF (Common Assessment Framework).

Studijní obor: 65-42-M/01 Hotelnictví

Od školního roku 2018/2019 škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu S HOSTEM: HOtelnictví S Turismem a Event Managementem. Po dvou letech společného základu žáci studují jednu ze tří specializací: Hotel management, Tourism management nebo Event management.

Výuka cizích jazyků

Žáci s hlubším zájmem o studium jazyků mohou zintenzívnit svoji přípravu v kurzech jazykové školy. Jazykové schopnosti žáci rozvíjejí na praxích v zahraničí. Žáci jsou připravováni ke zvládnutí mezinárodních jazykových zkoušek úrovně B1.

Praktická příprava

Od počátku studia se odborné kompetence rozvíjejí v reálných podmínkách školní restaurace, školního baru a recepce hotelu JUNIOR. Odborná praxe je vykonávána ve špičkových hotelích v Praze a Krkonoších. Odborné schopnosti a dovednosti mohou žáci zkvalitnit výběrem kurzů studené kuchyně, cukrářství, barmanských a someliérských kurzů nebo kurzů dekorativního vyřezávání. Zletilí žáci mohou rozvíjet svoje jazykové, odborné i osobnostní kompetence na zahraničních praxích v Řecku, Francii, Švýcarsku, Německu, Španělsku, Irsku, na Islandu. Další pobyty a stáže v zahraničí jsou žákům umožněny díky členství školy v Asociaci evropských škol hotelnictví a turismu a díky zpracování projektů evropského programu Erasmus. Škola spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí a s Prezidentskou kanceláří a žáci mají tu čest obsluhovat nejvyšší státnické návštěvy. V dubnu roku 2010 žáci školy obsluhovali slavnostní oběd prezidentů Medveděva a Obamy v Praze.

Úzké propojení teoretického studia s praxí

Maturitní zkouška představuje obhajobu maturitní práce, zpracované během manažerské praxe v hotelovém zařízení. Možnosti kvalitních praxí na špičkových hotelových pracovištích oceňují maturanti a absolventi jako nejvyšší přínos školy.

Informace o podmínkách přijímacího řízení, dnu otevřených dveří a podrobný obsah školního vzdělávacího programu na webových stránkách školy.

logo
Komenského 156/7, Poděbrady
tel.: 325 612 541
info@hsvos.cz
www.hsvos.cz

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 69175

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
96 206/112 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 29.–30. 11. 2019 a 15. 1. 2020. Připravujeme odborníky středního a vyššího managementu v hotelovém provozu. Prioritu ve výuce tvoří cizí jazyky a praxe ve školním hotelu a špičkových hotelích v Praze. Zletilí žáci mohou na zahraniční stáže do Německa, Švýcarska, Francie… Klademe důraz na spojení teorie s praxí.nahoru