Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Komenského 156/7, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
Ředitel: PhDr. Jana Podoláková  Telefon: 325 610 522
Kontakt: Hana Kubíková  Telefon: 322 312 639
Email: info@hsvos.cz
WWW: www.hsvos.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: 700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ
IČ: 00069175
REDIZO: 600007561

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady, příspěvková organizace

Od roku 1968 připravuje škola odborníky středního a vyššího managementu pro vykonávání řídicích, marketingových, provozních a obchodně podnikatelských činností v hotelovém provozu, gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a v dalších službách cestovního ruchu i pro samostatnou podnikatelskou činnost v oboru. Od roku 2005 pracuje škola v systému řízení kvality podle modelu Evropské unie CAF (Common Assessment Framework).

Studijní obor: 65-42-M/01 Hotelnictví

Od školního roku 2018/2019 škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu S HOSTEM: HOtelnictví S Turismem a Event Managementem. Po dvou letech společného základu žáci studují jednu ze tří specializací: Hotel Management, Tourism Management nebo Event Management.

Specializace HM (Hotel Management)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v gastronomickém a hotelovém provozu, obchodní a podnikatelské činnosti (především v restauračních a ubytovacích zařízeních).

Odborně zaměřené předměty:

  • Podnikání v hotelnictví a gastronomii
  • Komunikace ve službách
  • Marketing a management v hotelnictví

Specializace TM (Tourism Management)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v zařízeních a službách cestovního ruchu (cestovní kanceláře, letecké společnosti, dopravní firmy, cateringové služby v dopravě apod.).

Odborně zaměřené předměty:

  • Podnikání v cestovním ruchu
  • Průvodcovská činnost
  • Marketing a management v turismu

Specializace EM (Event Management)

Uplatnění absolventa: příprava, organizace a realizace firemních a soukromých akcí (konference, výstavy, festivaly, gastronomické a kulturní akce aj.).

Odborně zaměřené předměty:

  • Ekonomika eventů
  • Projektové řízení eventů
  • Marketing a management eventů

Výuka cizích jazyků

Žáci s hlubším zájmem o studium jazyků mohou zintenzívnit svoji přípravu v kurzech jazykové školy. Jazykové schopnosti žáci rozvíjejí na praxích v zahraničí. Žáci jsou připravováni ke zvládnutí mezinárodních jazykových zkoušek úrovně B1.

Praktická příprava

Od počátku studia se odborné kompetence rozvíjejí v reálných podmínkách školní restaurace, školního baru a recepce hotelu Junior. Odborná praxe je vykonávána ve špičkových hotelích v Praze a Krkonoších. Odborné schopnosti a dovednosti mohou žáci zkvalitnit výběrem kurzů studené kuchyně, cukrářství, barmanských a sommelierských kurzů nebo kurzů dekorativního vyřezávání. Zletilí žáci mohou rozvíjet svoje jazykové, odborné i osobnostní kompetence na zahraničních praxích v Řecku, Francii, Švýcarsku, Německu, Španělsku, Irsku, na Islandu. Další pobyty a stáže v zahraničí jsou žákům umožněny díky členství školy v Asociaci evropských škol hotelnictví a turismu a díky zpracování projektů evropského programu Erasmus. Škola spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí a s Prezidentskou kanceláří a žáci mají tu čest obsluhovat nejvyšší státnické návštěvy. V dubnu roku 2010 žáci školy obsluhovali slavnostní oběd prezidentů Medveděva a Obamy v Praze.

Úzké propojení teoretického studia s praxí

Maturitní zkouška představuje obhajobu maturitní práce, zpracované během manažerské praxe v hotelovém zařízení. Možnosti kvalitních praxí na špičkových hotelových pracovištích oceňují maturanti a absolventi jako nejvyšší přínos školy.

Informace o podmínkách přijímacího řízení, dnu otevřených dveří a podrobný obsah školního vzdělávacího programu najdete na webových stránkách školy.

logo
Komenského 156/7, Poděbrady
tel.: 325 612 541
info@hsvos.cz
www.hsvos.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 69175

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
90 163/115 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 1. 12. 2018 a 23. 1. 2019. Připravujeme odborníky středního a vyššího managementu v hotelovém provozu. Prioritu ve výuce tvoří cizí jazyky a praxe ve školním hotelu a špičkových hotelích v Praze. Zletilí žáci mohou na zahraniční stáže do Německa, Švýcarska, Francie. Klademe důraz na spojení teorie s praxí.nahoru