Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 25. 11. 2020, 9. 12. 2020, 20. 1. 2021 a 3. 2. 2021. Státní krajská škola zapojená do programů EU Erasmus+, oceněná Evropskou cenou kvality. Stipendia pro žáky. Řidičské průkazy B, C, T. Finanční odměna za praxi, přátelské prostředí, zahraniční stáže zdarma do SRN, Rakouska, Itálie, SR, Kypr a poznávací zájezd do Londýna. Odborné kurzy, např. barmanský, sommelierský, floristický, cukrářský – slavnostní dorty a pralinky, dekorativní vykrajování ovoce a zeleniny, nakladače a sklízecí mlátičky aj. Zájmové aktivity, např. Horkyfest, chovatelství – koně, včely. Školní autobusy z Mladé Boleslavi a Benátek nad Jizerou. Stravování 85 Kč/den a obědy 30 Kč.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 850  Kč/měsíc
  • Stravování 1785 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M ANO ANO
Gastronomie 65-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 23/20 ČJ,M ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 30 29/15 ANO NE
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list3 roky 30 24/14 ANO NE
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list3 roky 30 17/6 ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 58/25 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35


SOŠ a SOU působí na zámku v Horkách nad Jizerou (na trase Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou – Brandýs nad Labem), ke škole jezdí pravidelné autobusové spoje z obou směrů (jízdné dotováno). Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. Škola má sedmdesátiletou tradici. Na škole studuje 300 žáků. Škola je nositelem certifikátu kvality Asociace kuchařů a cukrářů a Evropské ceny kvality za zahraniční stáže.

Škola vyučuje čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou: Cestovní ruch, Gastronomie a tříleté učební obory vzdělání s výučním listem: Cukrář, Kuchař-číšník, Zahradník, Zemědělec-farmář. Vyučení žáci mohou pokračovat v následném maturitním studiu.

Pro zajištění kvalitní výuky slouží počítačové učebny, prezentační a projektové učebny, gastrostudio, cukrářská dílna, cvičné kuchyně, učebny stolničení, zámecká vinárna, zahradnictví, vazárna květin, dílny pro opravy mechanizace a další pracoviště. Žáci na učebnách mají přístup k Wi-Fi. V gastronomických oborech probíhají kurzy studené kuchyně, vykrajování, baristický, sommelierský, barmanský, kurz přípravy moučníků a slavnostních cukrářských výrobků. Po získání dovedností ve škole si žáci rozšiřují své odborné návyky na praxi ve vybraných firmách regionu. Praxe konají i na Pražském hradě.

Na odborném výcviku a praxi dostávají žáci finanční odměnu za produktivní činnost. Žáci oboru Zemědělec-farmář absolvují bezplatně kurz k získání řidičského oprávnění sk. B, C a T, kurz obsluhy hydraulických mechanismů a sklízecích mlátiček. Žáci oboru Zahradník absolvují kurzy aranžérské a floristické, včelařství a mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny T. Žákům oboru Zemědělec-farmář a Zahradník je poskytováno stipendium z rozpočtu Středočeského kraje. Žáci se pravidelně úspěšně účastní odborných soutěží a dosahují výborných výsledků. Součástí přípravy je zapojení žáků do aktivit cestovního ruchu a do cateringu, jehož vrcholem je realizace exkluzivních akcí, například příprava gastronomicko-společenských slavností na Pražském hradě. Všichni se dokáží pobavit při Horkyfestu, volbě MISS a Gentlemana školy, při vánočních programech a mnoha dalších akcích (poznávací kurzy, lyžařský kurz, sportovní kurzy, divadelní představení, kulturní zájezdy, exkurze). Pravidelně je vydáván školní časopis SOUHRA. V rámci programu Evropské unie Erasmus+ vyjíždí každoročně bezplatně téměř jedna pětina žáků na zahraniční stáže do SRN, Rakouska, na Kypr, do Itálie, do Vysokých Tater na Slovensku a na exkurzi do Londýna. Za tuto činnost byla škole udělena Evropská cena kvality a Pečeť kvality Národní agentury. Součástí školy je také školní jídelna, svačinový bufet a domov mládeže s bohatou zájmovou činností, s kroužkem sportovním, ochotnickým, zdravého životního stylu a chovu koní. Absolventi nacházejí po ukončení školy bez problému pracovní uplatnění v ČR i v zahraničí. Škola má statut cvičné školy pro pedagogickou praxi ČZÚ v Praze a je zapojena ve vzdělávacích evropských projektech.

logo
Horky nad Jizerou 35, Brodce
tel.: 326 312 234, 604 633 999
souhorky@souhorky.cz
www.souhorky.cz
Zobrazit více