Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Poštovní adresa: Nový Zlíchov 1063/1, Hlubočepy, 150 00 Praha 5
Ředitel: Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA  Telefon: 251 115 414
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 251 115 414
Email: ssuar@ssuar.cz
WWW: www.ssuar.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 14891263
REDIZO: 600005640

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

„Naučíme Vás vdechnout život dřevu a kovu“

Od doby svého vzniku v r. 1953 má škola tradici ve výuce nábytkářských, modelářských a kovozpracujících oborů. Dnes nabízí vzdělání v nábytkářských a uměleckořemeslných oborech. Zřizovatelem je od roku 2001 hlavní město Praha.

Soustřeďujeme výuku z celého regionu v oborech vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou i nástavbovém studiu v oblasti nábytku a uměleckořemeslných oborů zpracovávajících dřevo a kov.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je ukončení 9. třídy ZŠ, slušné chování a v uměleckých oborech také úspěšné absolvování talentové přijímací zkoušky. Na webových stránkách jsou každoročně zveřejňovány aktuální podmínky přijímacího řízení.

Jsme státní střední školou, studium je bezplatné. Teoretické vyučování probíhá ve škole (v Praze 10, Strašnicích a v Praze 10, Hrdlořezích), praktické vyučování v dílnách (v Praze 5, Nový Zlíchov a v Praze 9, Kovářská). Všechny objekty SŠ jsou dopravně dobře dostupné a v blízkosti metra. SŠ nemá vlastní domov mládeže, ale pro dojíždějící žáky zajišťuje ubytování.

Podstatnou částí výuky je odborný výcvik, který žáci v 1. a 2. ročníku vykonávají ve SŠ, ve 3. ročníku na pracovištích více než 40 vybraných podnikatelských firem v Praze a okolí, se kterými SŠ dlouhodobě úzce spolupracuje. V průběhu studia je žákům umožněno získat certifikaci o svařování plamenem, elektrickým obloukem nebo v ochranné atmosféře. V průběhu studia nabízíme žákům k využití volného času lyžařské, vodácké a turistické kurzy, výběrové poznávací tuzemské i zahraniční zájezdy, letní tábor, zájmové kroužky a kurzy. Spolupracujeme se zahraničními školami, organizujeme i zahraniční stáže v rámci výuky.

Absolventi 3letých oborů vzdělání, kteří mají studijní předpoklady, mohou po vyučení pokračovat přímo v navazujícím 2letém denním nástavbovém studiu. Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat ve vzdělávání v navazujícím řemeslném oboru vyšší odborné školy.

SŠ provádí práce truhlářské, zámečnické, svářečské, opravy a restaurování nábytku i další práce na zakázku.

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme tyto 1. ročníky

Obory vzdělání s výučním listem

 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 33-59-H/01 Čalouník
 • 82-51-H/02 Umělecký řezbář
 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – zaměření na práce truhlářské nebo práce řezbářské
 • 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření na práce kovářské a zámečnické
 • 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Dvouleté nástavbové studium (ukončené maturitou)

 • 33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba
 • 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce
 • 64-41-L/51 Podnikání

Tříleté dálkové nástavbové studium (ukončené maturitní zkouškou)

 • 64-41-L/51 Podnikání – výuka probíhá výhradně v sobotu

Tříleté denní vyšší odborné studium (ukončené absolutoriem)

 • 82-42-N/.. Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva

Den otevřených dveří máme každý všední den – po telefonické dohodě. Termín schůzky se zájemci i návštěvu ve škole či v dílnách dohodneme individuálně podle Vašich možností.

Těšíme se na Vás.

logo
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5
tel.: 606 081 818
ssuar@ssuar.cz
radka.hejdukova@ssuar.cz (nábor)
www.ssuar.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 14891263

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nábytkářská a dřevařská výroba
33-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 6/2 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Uměleckořemeslné zpracování kovů
82-51-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
12 15/7 TZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
82-51-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 26/22 TZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
60 42/37   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,6
Čalouník
33-59-H/01
Výuční list
3 roky
15 10/9   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,6
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 17/12 TZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/02
Výuční list
3 roky
30 30/22 TZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Nástavby:
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU
33-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 12/9 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 15/10 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,8
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
60 48/47 ČJ, M  NE ANO
   
Umělecké řemeslné práce; VYU
82-51-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 18/13   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8

Doplňkové informace:

DOD: kdykoli po dohodě. Škola nabízí obory nábytkářství a uměleckých řemesel s výučním listem, maturitní zkouškou, nástavbové studium v denní, dálkové a individuální formě a vyšší odborné vzdělávání v oboru restaurování dřeva. Ve stejných oborech je možné absolvovat zkrácené studium, kvalifikační i zájmové kurzy. Spolupracujeme s mnoha školami v různých zemích Evropy, studenti vyjíždějí na zahraniční stáže. Absolventi řemeslných oborů získávají Europass. Aktuální informace o přijímacím řízení na obor Umělecké řemeslné práce na webových stránkách školy.nahoru