Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Poštovní adresa: Nový Zlíchov 1063/1, Hlubočepy, 150 00 Praha 5
Ředitel: Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA  Telefon: 251 115 414
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 251 115 414
Email: ssuar@ssuar.cz
WWW: www.ssuar.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 14891263
REDIZO: 600005640

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

„Naučíme Vás vdechnout život dřevu a kovu.“ Od doby svého vzniku v r. 1953 má škola tradici ve výuce nábytkářských, modelářských a kovozpracujících oborů. Dnes nabízí vzdělání v nábytkářských a uměleckořemeslných oborech. Zřizovatelem je od roku 2001 hlavní město Praha.

Soustřeďujeme výuku z celého regionu v oborech vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou i v nástavbovém studiu v oblasti nábytku a uměleckořemeslných oborů zpracovávajících dřevo a kov.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je ukončení 9. třídy ZŠ a v uměleckých oborech také úspěšné absolvování talentové přijímací zkoušky. Na webových stránkách jsou každoročně zveřejňovány aktuální podmínky přijímacího řízení.

Jsme státní střední školou, studium je bezplatné. Teoretické vyučování probíhá ve škole (v Praze 10, Strašnicích a v Praze 9, Hrdlořezích), praktické vyučování v dílnách (v Praze 5, Nový Zlíchov a v Praze 9, Kovářská). Všechny objekty SŠ jsou dopravně dobře dostupné a v blízkosti metra. SŠ nemá vlastní domov mládeže, ale pro dojíždějící žáky zajišťuje ubytování.

Podstatnou částí výuky je odborný výcvik, který žáci v 1. a 2. ročníku vykonávají v dílnách školy, ve 3. ročníku na pracovištích více než 50 vybraných podnikatelských firem v Praze a okolí, se kterými škola dlouhodobě úzce spolupracuje. Praxe studentů VOŠ probíhají na specializovaných restaurátorských pracovištích. V průběhu studia je žákům umožněno získat certifikaci pro svařování plamenem, elektrickým obloukem nebo v ochranné atmosféře. V průběhu studia nabízíme žákům k využití volného času lyžařské, vodácké a turistické kurzy, výběrové poznávací tuzemské i zahraniční zájezdy, letní tábor, zájmové kroužky a kurzy. Spolupracujeme se zahraničními školami, organizujeme i zahraniční stáže v rámci výuky.

Absolventi tříletých oborů vzdělání, kteří mají studijní předpoklady, mohou po vyučení pokračovat přímo v navazujícím dvouletém denním nástavbovém studiu. Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat ve vzdělávání v navazujícím řemeslném oboru vyšší odborné školy.

Škola provádí práce truhlářské, zámečnické, svářečské, opravy a restaurování nábytku i další práce na zakázku.

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme tyto 1. ročníky

Obory vzdělání s výučním listem

 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 33-59-H/01 Čalouník
 • 82-51-H/02 Umělecký řezbář
 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – zaměření na práce truhlářské nebo práce řezbářské
 • 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření na práce kovářské a zámečnické
 • 33-42-M/01 Konstrukce a design nábytku

Dvouleté nástavbové studium (ukončené maturitou)

 • 33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba
 • 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce
 • 64-41-L/51 Podnikání

Tříleté dálkové nástavbové studium (ukončené maturitní zkouškou)

 • 64-41-L/51 Podnikání – výuka probíhá výhradně v sobotu

Tříleté denní vyšší odborné studium (ukončené absolutoriem)

 • 82-42-N/09 Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva

Den otevřených dveří máme každý všední den – po telefonické dohodě. Termín schůzky se zájemci i návštěvu ve škole či v dílnách dohodneme individuálně podle Vašich možností.

Těšíme se na Vás.

logo
Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5
tel.: 606 081 818
ssuar@ssuar.cz
radka.hejdukova@ssuar.cz (nábor)
www.ssuar.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 14891263

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Nábytkářská a dřevařská výroba
33-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 21/18 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Uměleckořemeslné zpracování kovů
82-51-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 16/10 TZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
82-51-L/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 38/28 TZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,2
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
60 47/35   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,6
Čalouník
33-59-H/01
Výuční list
3 roky
15 8/6   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,6
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 18/12 TZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/02
Výuční list
3 roky
30 26/22 TZ  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Nástavby:
Nábytkářská a dřevařská výroba; VYU
33-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 12/10 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 22/20 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,8
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
60 47/46 ČJ, M  NE ANO
   
Umělecké řemeslné práce; VYU
82-51-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 19/17   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,8

Doplňkové informace:

DOD: kdykoli po dohodě – p. Hejduková, tel. 606 081 818. Škola nabízí obory nábytkářství a uměleckých řemesel – s výučním listem, maturitní zkouškou, nástavbové studium v denní, dálkové a individuální formě a vyšší odborné vzdělávání v oboru restaurování předmětů ze dřeva. Ve stejných oborech je možné absolvovat zkrácené studium, kvalifikační i zájmové kurzy. Spolupracujeme s mnoha školami v různých zemích Evropy, studenti vyjíždějí na zahraniční stáže. Praxi i odborný výcvik realizujeme ve spolupráci s cca 50 sociálními partnery – firmami v jednotlivých oborech. Absolventi řemeslných oborů získávají Europass. Aktuální informace o přijímacím řízení na obor Umělecké řemeslné práce na webových stránkách školy.nahoru