Zavřít

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s. r. o.

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s. r. o.

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

11. 11. 2021, 9. 12. 2021 a 13. 1. 2022 8:00–16:30 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Teoretická část výuky probíhá v budově školy v Železné ul., praktická výuka ve Viničné ul. Salóny oboru Kadeřník a Kosmetické služby jsou přístupné veřejnosti. Ke zdokonalení anglického jazyka a odbornosti žáci absolvují placenou zahraniční stáž. Žákům s vyznamenáním se automaticky snižuje školné na polovinu. Učební i odbornou praxi mohou žáci absolvovat v místě svého bydliště. Žáci oboru Kosmetické služby si mohou během studia rozšířit kvalifikaci o modeláž nehtů, masáže, pedikúru, prodlužování řas atd. Nově otevřený obor Gymnázium má všeobecné zaměření.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 25 ČJ, M, PO NE NE
Školné: 15 000 Kč
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 3/ Statistika ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 15 000 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 25/17 Statistika ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 15 000 Kč
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 10/5 Statistika ČJ, M, PO ANO NE
Školné: 15 000 Kč
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 30 27/18 Statistika PO ANO NE
Školné: 15 000 Kč
Zkrácené studium:
Předškolní a mimoškolní pedagogika; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška1 rok 34 10/10 Statistika ANO NE
Školné: 22 000 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Kombinovaná; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška1 rok 40 71/56 Statistika ANO NE
Školné: 50 000 Kč
Předškolní a mimoškolní pedagogika; Kombinovaná; MAT 75-31-M/01 Maturitní zkouška2 roky 60 100/56 Statistika ANO NE
Školné: 38 000 Kč

Podrobné informace o škole

Boleslavská soukromá střední škola a Gymnázium, s. r. o.

Boleslavská soukromá střední škola a Gymnázium, s. r. o., je škola s tradicí. Byla založena v roce 1997 jako jedna z prvních soukromých škol v Mladé Boleslavi. I když došlo k různým změnám, a to jak ke změně studijních oborů, tak i ke změně názvu školy, počet žáků je stále vyšší a zájem o studium stoupá.

Škola nabízí:

tříletý obor

Kadeřník 69-51-H/01

Tento obor nabízí vhodné uplatnění absolventů v profesionálních kadeřnických salonech a studiích, ale i v pánských kadeřnictvích – BARBER SHOPECH.

čtyřleté obory

Gymnázium 79-41-K/41

Zaměření je všeobecné, od třetího ročníku si mohou žáci vybírat z nabídky předmětů a dle svého zájmu se mohou profilovat pedagogickým nebo ekonomickým směrem.

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Je pro zájemce, kteří se chtějí v budoucnu věnovat učitelské profesi, uplatní se jako učitelé v MŠ, ve školních družinách, školních klubech či jako pedagogové volného času apod.

Kosmetické služby 69-41-L/01

Absolvent může vykonávat profesi kosmetičky, pedikéra/ky a manikéra/ky. Žáci získávají celou řadu certifikátů (reflexní masáže, gelové nehty, masáže lávovými kameny, prodlužování řas, líčení atd.) Učí se pracovat s přístrojovou technikou. Vzhledem k tomu, že klientů o nabízené služby přibývá, stává se tento obor atraktivním.

V případě, že má žák vyznamenání, získá stipendium formou snížení školného o polovinu na další školní rok. Žáci mohou využít nabídky projektu Erasmus+ a vycestovat do zahraničí na tříměsíční až půlroční stáž.

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují soutěží a umísťují se na předních místech. Jedná se hlavně o obory Kadeřník a Kosmetické služby.

Podrobné informace k jednotlivým studijním oborům naleznete na stránkách školy www.bossmb.cz.

Viničná 463, Mladá Boleslav
tel.: 326 321 872
info@bossmb.cz
www.bossmb.cz
Zobrazit více