Zavřít

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

Střední škola dostihového sportu a jezdectví
Videa

Dny otevřených dveří

Pá 1. 12. 2023, pá 8. 12. 2023, pá 12. 1. 2024, čt 25. 1. 2024 a pá 16. 2. 2024.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola poskytuje stravování – celodenní 134 Kč, polodenní 68 Kč.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Chovatelství (zaměření na dostihový sport) 41-43-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 43/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Jezdec a chovatel koní (zaměření na dostihový sport) 41-53-H/02 Výuční list 3 roky 60 92/48 Statistika TV, JI ANO NE
Dálkové studium:
Jezdec a chovatel koní (zaměření na dostihový sport); Dálková; DZŠ 41-53-H/02 Výuční list 3 roky 30 30/30 Statistika JI ANO NE
Nástavby:
Trenérství dostihových a sportovních koní; Dálková; VYU 41-43-L/52 Maturitní zkouška 3 roky 0 0/0 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola dostihového sportu a jezdectví

Střední škola dostihového sportu a jezdectví Praha-Velká Chuchle je jediné vzdělávací zařízení v České republice, které zajišťuje komplexní přípravu jezdců, ošetřovatelů, chovatelů a vedoucích pracovníků v oblasti chovu koní a tréninku dostihových a sportovních koní. Absolventy školy s již téměř sedmdesátiletou tradicí jsou významní jezdci, chovatelé a trenéři koní nejen u nás, ale i v zahraničí. Studium je bezplatné. Ubytování a stravování je ve vlastním zařízení v areálu školy.

Studijní nabídka

  • Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport

Tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Kromě teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů (chov koní, teorie jízdy, dostihový řád, pravidla jezdeckých soutěží, životospráva jezdce) je hlavním předmětem odborný výcvik ve vlastních stájích s dostihovými i sportovními koňmi. Praktické vyučování probíhá i na smluvních pracovištích u významných trenérů v celé ČR. V průběhu studia se žáci zúčastňují dostihů, závodů i zahraničních stáží.

  • Chovatelství se zaměřením na dostihový sport

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou. Tento obor připravuje odborníky pro pozice zootechnika, asistenta trenéra, vedoucího chovu koní, chovatele, jezdce a ošetřovatele nebo výživáře. Kromě přípravy k maturitní zkoušce z Čj, Aj nebo M je kladen důraz na odborné předměty (chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, fyziologie a metodika tréninku, ekonomika podnikání, výživa a krmení, praxe). Žáci se účastní odborných stáží a exkurzí ve významných chovatelských a tréninkových střediscích v ČR i zahraničí.

  • Trenérství dostihových a sportovních koní

Nejlepší absolventi oboru Jezdec a chovatel koní mají možnost pokračovat ve studiu v tříletém dálkovém nástavbovém oboru Trenérství dostihových a sportovních koní, který je zakončen maturitní zkouškou. Profilové předměty – chov koní, teorie a taktika jízdy, fyziologie a metodika tréninku, dostihový provoz, jezdecké soutěže (konzultace 1x měsíčně 3 dny).

logo
U Závodiště 325/1, Praha 5
tel.: 257 941 094
info@dostihovaskola.cz
www.dostihovaskola.cz
Zobrazit více