Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 20. 11. 2020 8:00–17:00 hod., 21. 11. 2020 9:00–12:00 hod. a 8. 1. 2021 8:00–17:00 hod.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1500  Kč/měsíc
 • Stravování 1300 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dopravní prostředky 23-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 1/0 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Hotelnictví 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 2/0 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 24/12 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2
Gastronomie 65-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 0/0 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Karosář 23-55-H/02 Výuční list3 roky 24 14/2 ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 24 30/20 ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 24 12/6 ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Zedník 36-67-H/01 Výuční list3 roky 24 8/6 ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 60 39/18 ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 15 10/3 ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list3 roky 15 6/6 ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 60 51/36 ANO NE
Doporučený prospěch: 3.5
Nástavby:
Provozní technika; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška2 roky 24 1/0 ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 3/0 ANO NE
Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Zřizovatelem je Středočeský kraj.

SOŠ a SOU Neratovice vychovává a vzdělává žáky v oborech vzdělání strojírenského, stavebního, službového a ekonomického zaměření. Pro výuku a ubytování žáků využívá dva objekty v Neratovicích, dále pro odborný výcvik 3 odloučená pracoviště a zhruba 100 smluvních pracovišť pro různé obory vzdělání.

Největší součástí školy je objekt v ulici Spojovací, ve kterém probíhá jak teoretická výuka všech tříletých oborů vzdělání, tak odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání karosář, instalatér, mechanik opravář motorových vozidel, zedník.

Odborné učebny a dílny pro OV jsou moderně vybaveny.

Níže uvedené obory vzdělání jsou určeny pro žáky ZŠ, kteří mají možnost získat v tříletých oborech vzdělání výuční list, ve čtyřletých oborech vzdělání maturitní vysvědčení.

Při přijímání žáků se přihlíží ke studijním výsledkům na ZŠ, na tříleté obory vzdělání se přijímací zkoušky nekonají, na maturitní obory se koná jednotná přijímací zkouška.

Škola nabízí stravování ve vlastní školní jídelně, ubytování v areálu školy, moderní vybavení prostor školy pro výuku i volný čas, možnost získání svářečského průkazu, řidičského oprávnění, účast na zájmových kroužcích apod.

Pro absolventy ZŠ nabízíme

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřletá denní forma)

 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky
 • 65-41-M/01 Hotelnictví
 • 65-41-L/01 Gastronomie
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (dvouletá denní nástavba pro absolventy tříletých oborů)

 • 23-43-L/51 Provozní technika

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (dálková forma studia pro absolventy tříletých oborů)

 • 64-41-L/51 Podnikání

Obory středního vzdělání s výučním listem (tříletá denní forma)

 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 36-67-H/01 Zedník
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 66-51-H/01 Prodavač
 • 66-53-H/01 Operátor skladování
 • 69-51-H/01 Kadeřník

Dny otevřených dveří

20. 11. 2020 od 8.00–17.00 hod., 21. 11. 2020 od 9.00–12.00 hod. a 8. 1. 2021 od 8.00–17.00 hod.

logo
Školní 664, Neratovice
tel.: 315 663 115
tel.: 728 899 202
mhrejsova@sosasou.cz
www.sosasou.cz
module
Zobrazit více