Zavřít

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 2. a 3. 10. 2020, 27. a 28. 11. 2020, 12. a 13. 2. 2021 a 21. 4. 2021. Domov mládeže v krásném prostředí parku Neuberk. Školní květinová prodejna, praxe v tuzemsku i zahraničí. Pokračování studia na VOŠ – obor Zahradní a krajinná tvorba.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 1800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Zahradnictví (Floristická tvorba) 41-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 15/15 ČJ,M ANO NE
Zahradnictví (Vinařství a zpracování zahradnických produktů) 41-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 3/3 ČJ,M ANO NE
Zahradnictví (Zahradní architektura) 41-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 13/13 ČJ,M ANO NE
Zahradnictví (Zahradnická mechanizace) 41-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 0/0 ČJ,M ANO NE
Zahradník (Florista) 41-52-H/01 Výuční list3 roky 30 40/26 ANO NE
Zahradník (Vinař, ovocnář) 41-52-H/01 Výuční list3 roky 15 4/4 ANO NE

Podrobné informace o škole

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Moderní škola s dlouholetou tradicí zahradnického vzdělávání v České republice, která poskytuje vzdělání v maturitních oborech Zahradnictví a v učebním oboru Zahradník. Součástí školy je vyšší odborná škola se vzdělávacím programem Zahradní a krajinná tvorba v denní a dálkové formě studia.

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme na střední škole tyto obory vzdělání

Maturitní obor 41-44-M/01 Zahradnictví

Čtyřletý maturitní obor, kde žáci získají znalosti a dovednosti zahradnického oboru v předmětech květinářství, ovocnářství, vinohradnictví, sadovnictví a zelinářství. Obor je rozdělen do čtyř specializací. Žáci se tak mohou odborně profilovat od prvního ročníku. Maturitní obory připravují žáky jak do praxe, tak k dalšímu studiu na vysokých školách.

  • Floristická tvorba – obor, který je zaměřen na floristickou tvorbu a zahradní design. Absolventi se uplatní v pracovních pozicích jako je florista, zahradnický technik, v obchodních službách, podnikání či v úseku údržby a projektování zeleně.
  • Zahradní architektura – obor zaměřený na sadovnickou tvorbu a zahradní design. Absolventi se uplatní v pracovních pozicích v oboru navrhování, realizaci a údržby zahrad a parků, veřejné zeleně, v obchodních službách, podnikání či v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Vinařství a zpracování zahradnických produktů – obor zaměřený na vinohradnictví a vinařství, na zpracování ostatních zahradních produktů. Absolventi se uplatní v pracovních pozicích v oboru vinařském a ovocnářském, v potravinářství, v obchodních službách, podnikání, zelinářství, květinářství či sadovnictví.
  • Zahradnická mechanizace – obor zaměřený na techniku a technologie zahradnických provozů. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v pracovních pozicích v oboru vinařském a ovocnářském, květinářském, sadovnickém, v obchodních službách či v oblasti ochrany životního prostředí.

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Žáci získávají odborné znalosti a dovednosti v předmětech floristika, květinářství, ovocnářství, vinohradnictví, sadovnictví a zelinářství. Absolvent se uplatní jako zahradnický dělník, pracovník v obchodu, florista, vinař, ovocnář, květinář podnikatel. Po ukončení studia může studovat maturitní obor Zahradnictví.

Specializace:

  • Florista – studium je zaměřeno na aranžování květin a květinářství
  • Vinař, ovocnář – studium je zaměřeno na pěstování a zpracování ovoce, vinohradnictví a vinařskou technologii.

Vlastní autoškola, moderní výpočetní a zahradnická technika, specializované učebny, tuzemské a zahraniční praxe, školní jídelna, domov mládeže, botanická zahrada, květinová prodejna, kurzy pro veřejnost, odborné přednášky. Naši žáci se pravidelně umísťují na odborných soutěžích.

Dny otevřených dveří

2. a 3. 10. 2020 s oslavami výročí školy, 27.–28. 11. 2020 s vánoční prodejní výstavou, 12.–13. 2. 2021 s přijímačkami nanečisto., 21. 4. 2021 s výstavou zahradních projektů.

logo
sady Na Polabí 411/72, Mělník
tel.: 315 636 111, 602 232 333
skola@zas-me.cz
www.zas-me.cz
Zobrazit více