Střední průmyslová škola dopravní, a. s.
Poštovní adresa: Plzeňská 298/217a, Motol, 150 00 Praha 5
Ředitel: Ing. František Novotný  Telefon: 242 481 901
Kontakt: Mgr. Olga Kopřivová  Telefon: 242 481 933
Email: koprivovaolga@sps-dopravni.cz
WWW: www.sps-dopravni.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 25632141
REDIZO: 600005658

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola dopravní, a. s.

Mezi současnou nabídkou středních škol vynikáme propojením s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, které poskytuje našim žákům zdroj odborných informací a trendů v MHD, zázemí při odborných praxích a odborném výcviku na specializovaných pracovištích, možnost zařadit se do absolventského programu a ihned po maturitě nebo vyučení získat pracovní pozici a velmi brzo mezi zaměstnavateli požadovanou odbornou praxi.

O naše žáky je velký zájem mezi zaměstnavateli, kteří hledají kvalifikované zaměstnance.

V průběhu studia žáci využívají výhody a benefity: výuka řízení motorových vozidel (sk. B, C), výuka ve svářečské škole, ve vybraných oborech se vyučují dva cizí jazyky, žáci čerpají motivační výhody ze stipendijního řádu a po absolvování si mohou doplnit svoje vzdělání o zkoušky elektrotechnické způsobilosti dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Škola podporuje a rozvíjí zájmy žáků v rámci výuky i mimo výuku. Samozřejmostí jsou sportovní a adaptační kurzy, odborné stáže v tuzemských i zahraničních školách nebo firmách, maturitní a imatrikulační ples. Technika, ekonomika, doprava a řemesla jsou témata, která hýbou současným světem, a my je vyučujeme. Studujte u nás a my vás dopravíme za tím správným vzděláním.

Přijímáme žáky ze ZŠ ke studiu čtyřletých oborů s maturitní zkouškou

 • Informační technologie – Aplikace, grafika a webdesign
 • Ekonomika městské dopravy (Provoz a ekonomika dopravy)
 • Logistika v dopravě (Provoz a ekonomika dopravy)

Žáky ze ZŠ ke studiu čtyřletých oborů s maturitní zkouškou a s výučním listem

 • Informační a zabezpečovací systémy (Mechanik elektrotechnik)
 • Autotronik

Žáky ze ZŠ ke studiu tříletých oborů s výučním listem (bez přijímacích zkoušek)

 • Automechanik (Mechanik opravář motorových vozidel)
 • Elektromechanik pro dopravní prostředky
 • Elektrikář
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Zámečník (Strojní mechanik)
 • Aranžér

Žáky, absolventy SOU ke studiu nástavbových oborů denních – dvouletých a dálkových tříletých oborů s maturitní zkouškou

 • Podnikání, denní
 • Podnikání, dálkově
 • Propagace, denní forma, navazuje na vyučení v oboru Aranžér

Školné 12 000 Kč/školní rok.

Dospělé uchazeče se základním vzděláním ke studiu tříletého oboru s výučním listem (bez přijímacích zkoušek)

 • Automechanik (Mechanik opravář motorových vozidel), školné 15 000 Kč

Dospělé uchazeče s VL, MZ, VOŠ nebo VŠ vzděláním ke zkrácenému studiu oboru s výučním listem (bez přijímacích zkoušek)

 • Automechanik (Mechanik opravář motorových vozidel), školné 15 000 Kč
 • Elektrikář + zk. vyhl. č. 50/1978 Sb., školné 15 000 Kč

Dny otevřených dveří v obou budovách školy: Plzeňská 298/217a, Praha 5 Motol a Moravská 3/965, Praha 2 Vinohrady. 8. 11. 2018 + dílny v Košířích, 1. 12. 2018 (sobota) + zkoušky nanečisto v obou školách, 10. 1. 2019 + dílny v Košířích, 26. 1. 2019 (sobota) + zkoušky nanečisto v obou školách, 7. 2. 2019 + dílny Košíře. Všední den vždy od 15.30 do 17.30 hod., soboty od 9.00 do 12.00 hod. Termíny ověřte na webových stránkách školy.

Pro základní školy zajišťujeme exkurze, polytechnické workshopy nebo přednášky o oborech a přijímacím řízení přímo na školách v rámci předmětu Člověk a svět práce. Možnost využití konzultací kariérového poradce.

Objednávky termínů info@sps-dopravni.cz.

Bližší informace www.sps-dopravni.cz, koprivova@sps-dopravni.cz, kolmanova@sps-dopravni.cz, tel. 242 481 933 a 934.

logo logo
Plzeňská 298/217a, Praha 5
tel.: 242 481 933
info@sps-dopravni.cz
www.sps-dopravni.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110001885

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Aplikace, grafika a webdesign)
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
50 74/48 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,9
Provoz a ekonomika dopravy (Ekonomika městské dopravy)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 26/12 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,9
Provoz a ekonomika dopravy (Logistika v dopravě)
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 21/12 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,9
Mechanik elektrotechnik (Informační a zabezpečovací systémy)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 43/23 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,9
Autotronik
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 59/31 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,9
Strojní mechanik (Zámečník)
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
20 5/2   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
20 5/4   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Autolakýrník
23-61-H/01
Výuční list
3 roky
20 13/7   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,6
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
60 47/23   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,4
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 27/12   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,4
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro dopravní prostředky)
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 30/18   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,4
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 36/25   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,4
Dálkové studium:
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik); Dálková; DZŠ
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 8/7   ANO NE
Školné: 15000 Kč Doporučený prospěch: 2,6
Nástavby:
Provozní technika (Provoz technických zařízení); VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
0 5/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 12000 Kč Doporučený prospěch: 2,4
Provozní technika (Provoz technických zařízení); Dálková; VYU
23-43-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 4/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 12000 Kč Doporučený prospěch: 1,9
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 17/14 ČJ, M  ANO NE
Školné: 12000 Kč Doporučený prospěch: 2,4
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 33/23 ČJ, M  ANO NE
Školné: 12000 Kč Doporučený prospěch: 1,9
Propagace; VYU
66-42-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 22/20 ČJ, M  ANO NE
Školné: 12000 Kč Doporučený prospěch: 2,4
Zkrácené studium:
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik); Dálková; MAT, VYU
23-68-H/01
Výuční list
1,5 roku
30 14/12   ANO NE
Školné: 15000 Kč Doporučený prospěch: 2,6
Elektrikář; Dálková; MAT, VYU
26-51-H/01
Výuční list
1,5 roku
60 28/26   ANO NE
Školné: 15000 Kč Doporučený prospěch: 2,6

Doplňkové informace:

DOD: Plzeňská 298/217a, Praha 5-Motol a Moravská 965/3, Praha 2-Vinohrady – 8. 11. 2018 + dílny v Košířích, so 1. 12. 2018 + zkoušky nanečisto v obou školách, 10. 1. 2019 + dílny v Košířích, so 26. 1. 2019 + zkoušky nanečisto v obou školách, 7. 2. 2019 + dílny v Košířích, všední den vždy od 15:30 do 17:30 hod., so od 9:00 do 12:00 hod., termíny ověřte na webových stránkách školy.nahoru