Zavřít

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
 • Masná 700/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
 • info@slovgym.cz
 • 777 884 880 (Bc. Žaneta Šulíková)
 • www.slovgym.cz
 • doc. Taťjana Pergler, Ph.D. ředitel/ka
 • Zřizovatel: Soukromý
  IČ: 71340769
  Redizo: 651028922
Videa

Doplňující informace

Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, Č, FJ, IJ, L, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 50 AJ, ČJ, M, PO, VZ NE NE
Školné: 65 000 Kč
Gymnázium (vybrané předměty v anglickém jazyce) 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 50 AJ, ČJ, M, PO, VZ NE NE
Školné: 85 000 Kč
Dálkové studium:
Gymnázium; Dálková; DZŠ 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 AJ, ČJ, M, PO, VZ NE NE
Školné: 45 000 Kč

Podrobné informace o škole

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Škola v centru Prahy s mezinárodním charakterem – Fakultní škola FF UK – Důraz na výuku matematiky a ekonomie, humanitních předmětů a cizích jazyků – Výuka vybraných předmětů v angličtině – Nové vybavení – Rodinná atmosféra a individuální přístup – 100% úspěšnost přijetí absolventů na vysokou školu

Čtyřleté gymnázium vzniklo v roce 2006 jako nezisková organizace. Od roku 2013 škola spolupracuje s Ústavem českého jazyka na Filozofické fakultě UK v Praze a získala statut fakultní školy FF Univerzity Karlovy.

Filosofií školy je individuální přístup, různorodost a široká škála zajímavých předmětů, která napomáhá ke kvalitní přípravě nejen k maturitě, ale i ke vstupu na VŠ. Velký důraz je kladen na výuku matematiky a ekonomie, cizích jazyků (francouzský, italský, německý, španělský, ruský a čínský jazyk) a humanitních předmětů (např. politologie, právo, diplomacie a mezinárodní vztahy).

Intenzivní příprava žáků v rámci filologického, humanitního a matematicko-ekonomického zaměření napomáhá k tomu, že jsou naši absolventi úspěšní v přijímacím řízení na obory lékařské, technické, přírodovědné, ale i humanitní či ekonomické.

K výuce cizích jazyků napomáhají nejenom kvalitní pedagogové, kteří jsou většinou rodilými mluvčími s filologickým vzděláním, ale i samotní spolužáci, mezi kterými jsou hojně zastoupené děti z bilingvních rodin. Díky vzájemné komunikaci mají žáci možnost se seznámit i s jinými národnostními kulturami, mentalitou, tradicemi a zvyky.

 • 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma studia)
 • výuka v českém jazyce
 • výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Krátkodobé, intenzivní a letní kurzy šesti světových jazyků, půlroční a roční kurzy, pomaturitní studium, individuální výuka jazyků vč. výuky přes Skype. Žáci mají možnost během studia složit státní zkoušku z jazyka a obdrží vysvědčení o státní jazykové zkoušce. Pedagogové připravují žáky k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy nebo k maturitní zkoušce.

logo
Masná 700/13, Praha 1
tel.: 777 884 880
info@slovgym.cz
www.slovgym.cz
Zobrazit více