1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Poštovní adresa: Masná 700/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ředitel: doc. Taťjana Pergler, Ph.D.  Telefon: 602 884 576
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 777 884 880
Email: reditel@slovgym.cz, info@slovgym.cz
WWW: www.slovgym.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 6000 Kč/měs
Stravování: 1200 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ, JI
IČ: 71340769
REDIZO: 651028922

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Umístnění školy v centru Prahy – Mezinárodní škola – Fakultní škola FF UK – Důraz na výuku matematiky a ekonomie, humanitních předmětů a cizích jazyků – Výuka vybraných předmětů v angličtině – Nové materiálně technické zabezpečení a vybavení.

Čtyřleté gymnázium vzniklo v roce 2006 jako nezisková organizace. Od roku 2013 škola spolupracuje s Ústavem českého jazyka na Filozofické fakultě UK v Praze a získala statut fakultní školy FF Univerzity Karlovy.

Filosofií školy je individuální přístup, různorodost a široká škála zajímavých předmětů, která napomáhá ke kvalitní přípravě nejen k maturitě, ale i ke vstupu na VŠ. Velký důraz je kladen na výuku matematiky a ekonomie, cizích jazyků (francouzský, italský, německý, španělský, ruský a čínský jazyk) a humanitních předmětů (politologie, právo, diplomacie a mezinárodní vztahy).

  • 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma studia)
  • 79-41-K/41 Gymnázium (dálková forma studia)

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Krátkodobé, intenzivní a letní kurzy jazyků, půlroční a roční kurzy, pomaturitní studium, individuální výuka jazyků vč. výuky přes Skype. Žáci mají možnost během studia složit státní zkoušku z jazyka a obdrží vysvědčení o státní jazykové zkoušce.

logo
Masná 700/13, Praha 1
tel.: 777 884 880
info@slovgym.cz
www.slovgym.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 151028931

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
     AJ, ČJ, M, PO, VZ  NE NE
Školné: 65000 Kč  
Dálkové studium:
Gymnázium; Dálková; DZŠ
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
     AJ, ČJ, M, PO, VZ  NE NE
Školné: 45000 Kč  

Doplňkové informace:

Aktuální informace na webových stránkách školy.nahoru