Zavřít

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Videa

Doplňující informace

Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, IJ, L, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 1200 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 45 622/60 Statistika AJ, ČJ, M, PO, VZ NE NE
Školné: 65 000 Kč
Gymnázium (vybrané předměty v anglickém jazyce) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 45 388/30 Statistika AJ, ČJ, M, PO, VZ NE NE
Školné: 85 000 Kč

Podrobné informace o škole

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Moderní škola v centru Prahy s mezinárodním charakterem – Fakultní škola FF UK – Důraz na výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů – Výuka vybraných předmětů v angličtině – Rodinná atmosféra a individuální přístup – Erasmus+.

Čtyřleté gymnázium vzniklo v roce 2006 jako nezisková organizace. Od roku 2013 škola spolupracuje s Ústavem českého jazyka na Filozofické fakultě UK v Praze a získala statut fakultní školy FF Univerzity Karlovy a AV ČR v Praze.

Filosofií školy je individuální přístup, různorodost a široká škála zajímavých předmětů, která napomáhá ke kvalitní přípravě nejen k maturitě, ale i ke vstupu na VŠ. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků (francouzský, italský, německý, španělský, ruský a čínský) a humanitních předmětů (např. politologie, právo, diplomacie a mezinárodní vztahy). Nabízí přípravné kurzy ke vstupu na střední školy. Během studia se žáci mohou přihlásit na výměnné pobyty pod hlavičkou Erasmu+, jehož jsme součástí. Pravidelně se pořádají dvakrát až třikrát do roka týdenní zahraniční výjezdy (busem, letecky) – Řecko, Francie, Itálie atd., lyžařské výcviky v Rakousku a adaptační kurzy.

Intenzivní příprava žáků v rámci filologického, humanitního a matematicko-ekonomického zaměření napomáhá k tomu, že jsou naši absolventi úspěšní v přijímacím řízení na obory lékařské, technické, přírodovědné, ale i humanitní či ekonomické.

K výuce cizích jazyků napomáhají nejenom kvalitní pedagogové, kteří jsou většinou rodilými mluvčími s filologickým vzděláním, ale i samotní spolužáci, mezi kterými jsou zastoupené děti z bilingvních rodin.

  • 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma studia)
  • výuka v českém jazyce
  • výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Krátkodobé, intenzivní a letní kurzy šesti světových jazyků, půlroční a roční kurzy, pomaturitní studium, individuální výuka jazyků vč. výuky přes Skype. Žáci mají možnost během studia složit státní zkoušku z jazyka a obdrží vysvědčení o státní jazykové zkoušce. Pedagogové připravují žáky k přijímacím zkouškám na střední i vysoké školy nebo k maturitní zkoušce.

logo
Masná 700/13, Praha 1
tel.: 777 884 880
info@slovgym.cz
www.slovgym.cz
Zobrazit více