Mendelova univerzita v Brně
Poštovní adresa: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Telefon: 545 133 008, 545 133 001
Fax: 545 212 044
Email: agro@mendelu.cz
WWW: www.af.mendelu.cz
Zaměření školy: Přírodovědecké, Technické, Zemědělské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62156489

Podrobné informace o škole:

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Charakteristika fakulty

Agronomická fakulta, která byla založena v roce 1919 na Vysoké škole zemědělské v Brně, brzy oslaví již 100. výročí založení. Nabízíme nové i tradiční studijní obory v širokém rozpětí, profesionální přístup, spojení s praxí a komerční sférou vč. mezinárodní spolupráce, moderní výukové a experimentální zázemí (např. skleníky, fytotrony, vlastní pivovar a potravinářské poloprovozy, zkušebnu vozidel, stáje s hospodářskými zvířaty vč. ryb a včel).

Typy studia a nabídka oborů

Bakalářské (titul Bc.) – 3 roky studia

Agrobyznys, Agroekologie, Fytotechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Odpadové hospodářství (+K), Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Technologie potravin, Všeobecné zemědělství (+K), Zootechnika.

Navazující magisterské (titul Ing.) – 2 roky studia

Agrobyznys, Agroekologie, Automobilová doprava, Biotechnologie rostlin, Ekotrofologie, Fytotechnika, General Agriculture (AJ), Chov koní a agroturistika, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, Krmivářství, Provoz techniky, Rostlinolékařství, Rozvoj venkova, Rybářství a hydrobiologie, Technologie a management odpadů (+K), Technologie potravin, Všeobecné zemědělství (+K), Zootechnika, Živočišné biotechnologie.

(Vysvětlení zkratek v závorce: +K = obor je vyučován i v kombinované formě, AJ = v anglickém jazyce)

Úspěšní absolventi navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

Přijímací řízení

Do bakalářského studia jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu na střední škole.

Do navazujícího magisterského studia jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.

Zázemí pro studenty

Ke zkvalitnění vzdělávacího procesu slouží také Botanická zahrada a arboretum a Školní zemědělský podnik v Žabčicích.

Studenti studují v multimediálních posluchárnách, k dispozici mají Informační centrum, čítárnu časopisů, knihovny a studovny s připojením k internetu.

Ubytování a stravování studentů je zajištěno na zrekonstruovaných kolejích nedaleko areálu univerzity. Stravovat se mohou studenti i v nově vybudované jídelně v areálu univerzity.

Sportovní vyžití studentů zajišťuje Centrum sportovních aktivit nejenom v aerobiku, florbalu, fotbalu, lyžování, indoor cyclingu, ale i kanoistice a aqua aerobiku.

Dny otevřených dveří

  • 12. 1. 2018 v 10 hodin v posluchárně Q 01
  • 26. 1. 2018 v 10 hodin v posluchárně Q 01
  • 16. 2. 2018 v 10 hodin v posluchárně Q 01

logo

Zemědělská 1665/1, Brno
tel.: 545 133 008
agro@mendelu.cz
www.af.mendelu.cz
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryAgrobiologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4112 
Fytotechnika  bakalářský  prezenční  3 roky  
Molekulární biologie a biotechnologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Všeobecné zemědělství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryChemie a technologie potravin bakalářský  prezenční  3 roky B2901 
Technologie potravin  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryRostlinolékařství bakalářský  prezenční  3 roky B4152 
Rostlinolékařství  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryTechnologie odpadů bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B2826 
Odpadové hospodářství   bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryZemědělská specializace bakalářský  prezenční  3 roky B4103 
Agroekologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Pozemkové úpravy a ochrana půdy  bakalářský  prezenční  3 roky  
Provoz techniky  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZemědělské inženýrství bakalářský  prezenční  3 roky B4101 
Agrobyznys  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZootechnika bakalářský  prezenční  3 roky B4103 
Zootechnika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAgricultural Specialisation, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N4101 
General Agricultural, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryFytotechnika navazující magisterský  prezenční  2 roky N4102 
Biotechnologie rostlin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fytotechnika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryChemie a technologie potravin navazující magisterský  prezenční  2 roky N2901 
Ekotrofologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Technologie potravin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryRostlinolékařství navazující magisterský  prezenční  2 roky N4152 
Rostlinolékařství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryTechnologie odpadů navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N2826 
Technologie a management odpadů  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělská specializace navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4103 
Agroekologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Automobilová doprava  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Provoz techniky  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Rozvoj venkova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Všeobecné zemědělství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělské inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N4101 
Agrobyznys  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZootechnika navazující magisterský  prezenční  2 roky N4103 
Chov koní a agroturistika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Krmivářství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Rybářství a hydrobiologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zootechnika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Živočišné biotechnologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  

Fotogalerie:

nahoru