Poštovní adresa: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Telefon: 545 135 101
Fax: 545 211 128
Email: matias@mendelu.cz
WWW: www.mendelu.cz
Zaměření školy: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké, Zemědělské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62156489

Fakulty:

Agronomická fakulta
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryAgrobiologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4112 
Fytotechnika  bakalářský  prezenční  3 roky  
Molekulární biologie a biotechnologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Všeobecné zemědělství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryChemie a technologie potravin bakalářský  prezenční  3 roky B2901 
Technologie potravin  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryRostlinolékařství bakalářský  prezenční  3 roky B4152 
Rostlinolékařství  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryTechnologie odpadů bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B2826 
Odpadové hospodářství   bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryZemědělská specializace bakalářský  prezenční  3 roky B4103 
Agroekologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Pozemkové úpravy a ochrana půdy  bakalářský  prezenční  3 roky  
Provoz techniky  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZemědělské inženýrství bakalářský  prezenční  3 roky B4101 
Agrobyznys  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZootechnika bakalářský  prezenční  3 roky B4103 
Zootechnika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAgricultural Specialisation, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N4101 
General Agricultural, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryFytotechnika navazující magisterský  prezenční  2 roky N4102 
Biotechnologie rostlin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fytotechnika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryChemie a technologie potravin navazující magisterský  prezenční  2 roky N2901 
Ekotrofologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Technologie potravin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryRostlinolékařství navazující magisterský  prezenční  2 roky N4152 
Rostlinolékařství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryTechnologie odpadů navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N2826 
Technologie a management odpadů  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělská specializace navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4103 
Agroekologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Automobilová doprava  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Provoz techniky  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Rozvoj venkova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Všeobecné zemědělství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryZemědělské inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N4101 
Agrobyznys  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZootechnika navazující magisterský  prezenční  2 roky N4103 
Chov koní a agroturistika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Krmivářství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Rybářství a hydrobiologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zootechnika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Živočišné biotechnologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryInternational Territorial Studies, EN bakalářský  prezenční  3 roky B6702 
International Development Studies, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryMezinárodní teritoriální studia bakalářský  prezenční  3 roky B6702 
Mezinárodní rozvojová studia  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryRegional Development, EN bakalářský  prezenční  3 roky B6214 
Socioeconomic and Environmental Development of Regions, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryRegionální rozvoj bakalářský  prezenční  3 roky B6214 
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryInternational Territorial Studies, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N6702 
International Development Studies, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryMezinárodní teritoriální studia navazující magisterský  prezenční  2 roky N6702 
Mezinárodní rozvojová studia  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryRegional Development, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N6214 
Socioeconomic and EnvironmentalDevelopment of Regions, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryRegionální rozvoj navazující magisterský  prezenční  2 roky N6214 
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OborySpecializace v pedagogice bakalářský  prezenční, kombinovaná  2-3 roku B7507 
Učitelství odborných předmětů  bakalářský  kombinovaná  2 roky  
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryTechnické znalectví a pojišťovnictví bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4156 
Technické znalectví a pojišťovnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryTechnické znalectví a expertní inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4160 
Technické znalectví a expertní inženýrství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Lesnická a dřevařská fakulta
Zemědělská 810/3, 613 00 Brno

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryArboristika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4166 
Arboristika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryDesign nábytku bakalářský  prezenční  4 roky B8213 
Design nábytku  bakalářský  prezenční  4 roky  
OboryDřevařství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B3341 
Dřevařství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryKrajinářství bakalářský  prezenční  3 roky B3915 
Krajinářství  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryLesnictví bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4132 
Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí  bakalářský  prezenční  3 roky  
Lesnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryNábytek bakalářský  prezenční  3 roky B3302 
Tvorba a výroba nábytku  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryStavby na bázi dřeva bakalářský  prezenční  3 roky B3305 
Stavby na bázi dřeva  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryDesign nábytku navazující magisterský  prezenční  2 roky N8213 
Design nábytku  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryDřevařské inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N3301 
Dřevařské inženýrství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryEuropean Forestry, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N4158 
European Forestry, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryKrajinné inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N3914 
Krajinné inženýrství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryLesní inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4107 
Lesní inženýrství  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryNábytkové inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N3303 
Nábytkové inženýrství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryStavby na bázi dřeva navazující magisterský  prezenční  2 roky N3305 
Stavby na bázi dřeva  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Provozně ekonomická fakulta
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryEconomics and Management, EN bakalářský  prezenční  3 roky B6208 
Business Economics and Management, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryEkonomika a management bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6208 
Ekonomika zemědělství a potravinářství  bakalářský  prezenční  3 roky  
Management cestovního ruchu  bakalářský  prezenční  3 roky  
Management obchodní činnosti  bakalářský  prezenční  3 roky  
Manažersko-ekonomický obor  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Sociálně-ekonomický obor  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHospodářská politika a správa bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6202 
Finance  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Veřejná správa  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryInženýrská informatika bakalářský  prezenční  3 roky B3902 
Automatizace řízení a ekonomika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OborySystémové inženýrství a ekonomika bakalářský  prezenční  3 roky B6209 
Ekonomická informatika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryEconomics and Management, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N6208 
Business Economics and Management, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryEkonomika a management navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N6208 
Manažersko-ekonomický obor  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Řízení a ekonomika obchodu  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryHospodářská politika a správa navazující magisterský  prezenční  2 roky N6202 
Finance a investiční management  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Účetnictví a daně  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Veřejná správa  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryInženýrská informatika navazující magisterský  prezenční  2 roky N3902 
Automatizace řízení a ekonomika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OborySystem Engineering and Informatics, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Economics Informatics, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OborySystémové inženýrství a ekonomika navazující magisterský  prezenční  2 roky N6209 
Ekonomická informatika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zahradnická fakulta
Valtická 337, 691 44 Lednice

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryFloristická tvorba bakalářský  prezenční  3 roky  
Floristická tvorba  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZahradní a krajinářská architektura bakalářský  prezenční, kombinovaná  3-4 roku B4109  
Správa zeleně  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Zahradní a krajinářské realizace  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryZahradnické inženýrství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B4108 
Vinohradnictví a vinařství  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Zahradnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryZahradnictví bakalářský  prezenční  3 roky B4144 
Jakost rostlinných a potravinových zdrojů  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHorticultural Engineering, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
International Master of Horticulture Science, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZahradní a krajinářská architektura navazující magisterský  prezenční  2 roky N4109 
Management zahradnických a krajinářských úprav  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Zahradní a krajinářská architektura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryZahradnické inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N4108 
Řízení zahradnických technologií  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Zahradnictví  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Zahradní a krajinářská architektura doktorský  prezenční, kombinovaná  4 roky P4109 
Zahradnictví, EN doktorský  prezenční, kombinovaná  4 roky P4144 
nahoru