Zavřít

ScioŠkola Bubeneč – základní škola, s. r. o.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Co děláme jinak?

  • Rozvíjíme kompetence pro budoucnost
  • Poznáváme přirozeně napříč předměty
  • Podporujeme vnitřní motivaci
  • Dáváme si zpětnou vazbu místo známek
  • Chybu vnímáme jako příležitost
  • Respektujeme individualitu dětí
  • Vytváříme bezpečné a neformální prostředí
  • Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět

Naše komeptence pro budoucnost

Řídím a poháním své učení (autonomie)
Svět bude čím dál složitější. Chci se učit celý život a současně brát změny jako výzvu a příležitost k učení.

Vybírám si, co si pustím do mysli
Informace se na nás hrnou ze všech stran. Je jich víc, než co je náš mozek schopen zvládnout. Chci se naučit mezi nimi vybírat ty důležité a užitečné.

Rozumím sám sobě
Jedinými trvalými průvodci našich životů jsme my sami. Chci sám / sama sobě rozumět a moci se sám / sama na sebe vždycky spolehnout.

Odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu (odolnost)
V životě se budu často rozhodovat pod tlakem, často v nejistotě. Budu čelit chybám svým i jiných. Chci se na nejistotu připravit a zvyšovat svou odolnost.

Buduji a udržuji dobré vztahy
Dobré vztahy s rodinou i se širším okruhem byly, jsou a budou pro plnohodnotný život nezbytné a jejich význam v proměnlivé budoucnosti poroste.

Konám dobro a stavím se zlu
Chci vést smysluplný život, a to znamená být užitečný pro své okolí i pro společnost.

Jsem tvůrcem budoucnosti světa
Budoucnost bude taková, jakou si ji udělám. Každý nese svůj díl odpovědnosti za budoucnost světa, každý může přispět k řešení jeho problémů.

Mám život ve svých rukou
Těžko mohu vést smysluplný, naplněný a spokojený život, pokud budu obětí okolností. Chci se umět samostatně rozhodovat, vědět jak si poradit, dotahovat věci do konce, plánovat, nezaleknout se potíží.

module
Zobrazit více