Základní škola PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Tyršova 1053, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Telefon: 733 651 644
Email: skola@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz/zs
Zřizovatel: Soukromý
Zaměření: Přírodovědné

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Základní škola PRIGO

Studium na Základní škole PRIGO probíhá v přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků.

Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání ve všech oblastech, počínaje humanitními, uměleckými nebo jazykovými kompetencemi a zaměřením na svět techniky a přírodních věd konče. Druhý stupeň studia v uvedeném přístupu plynule pokračuje a zejména v posledních ročnících připravuje žáky na středoškolská studia na všech běžných typech středních škol. V prvních třech třídách je hodnocení pouze slovní, což umožňuje nestresující přístup k Vašim dětem. Garantujeme maximálně 10 dětí ve třídě. Jako jedna z mála škol v ČR byla ZŠ PRIGO zařazena mezi základní školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce. Výuka některých předmětů probíhá napůl v cizím a v českém jazyce (např. přírodopis aj.). Tato skutečnost se projeví i na výročním vysvědčení a zvláštním osvědčení, které žáci obdrží. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také k výuce dalších předmětů nebo zábavě. Klíčovou podstatou a odlišností od ostatních podobných škol je zejména zaměření se na rozvoj kompetencí v oblasti podpory zájmu o přírodu a techniku již od základní školy až po případná vysokoškolská studia. Využíváme maximální prostor, který nám v této oblasti dává rámcový vzdělávací program pro základní školy nařízený MŠMT. Podstatnou součástí výuky jsou pravidelné každotýdenní výlety do okolí, světa techniky, galerií, muzeí, které slouží jako důležitý edukační nástroj.

Výuka probíhá ve dvou našich školách. Jedná se o velmi dobře dostupné prostory v Ostravě-Mariánských Horách v klidné vilové čtvrti uprostřed městské zeleně a přírody na ulici Mojmírovců 42. Součástí školy je rozlehlá zahrada.

Druhé místo poskytování služeb se nachází ve Frenštátě pod Radhoštěm ve známé školské čtvrti na ulici Tyršova 1053 a Mariánská 252. Výuka probíhá v luxusně vybavených prostorách ve velmi příjemném prostředí.

Výuka začíná až v 8.30 hodin.

Otevírací doba školní družiny je od 7.00 do 16.00 hodin.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 733 651 644
skola@prigo.cz
www.prigo.cz

Tyršova 1053 a Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 733 651 644
skola@prigo.cz
www.prigo.cz
nahoru