Zavřít

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ekonomika a řízení v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3707
Letový provoz bakalářský prezenční 3 roky
Provoz a řízení letecké dopravy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Mezinárodní teritoriální studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6702
Cestovní ruch a turismus bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tourism bakalářský prezenční 3 roky
Digitální ekonomika a společnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ekonomika a řízení v dopravě a spojích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3707
Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekonomika a řízení služeb - specializace Cestovní ruch nebo Digitální ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Soukromá Vysoká škola obchodní v Praze již 20 let poskytuje vzdělání budoucím specialistům ve světě obchodu a služeb. Nabízí vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech, poskytuje celou řadu kurzů a programů celoživotního vzdělávání a realizuje také upravené studijní programy pro absolventy vyšších škol.

Bakalářské studijní programy (Bc.)

  • CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS (vhodné i pro absolventy VOŠ)

Absolvent v praxi: výkonný management v oblasti cestovního ruchu, marketingový management, státní a veřejná správa, cestovní kanceláře a agentury, ubytovací a dopravní služby včetně neziskového sektoru, společnosti působící na poli mezinárodního obchodu.

  • TOURISM (studium v angličtině)

Graduate employment: The main subjects of this branch are economy, technique of tourism services, and business economy. Furthermore, the subjects concern management basics, marketing, trade law, psychology and sociology. Two foreign languages are not an exception either. The student may choose from English, German, French, Spanish or Russian. The college students will gain practical skills from the subjects of human resources operation, finance, accounting and IT.

  • DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST

Absolvent v praxi: řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti e-governmentu, personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista, ekonomika – pozice ekonom, oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend, projektové řízení – projektový manažer digitalizačních projektů.

  • PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY (vhodné i pro absolventy VOŠ)

Absolvent v praxi: letecké a letové provozní služby, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu využívající leteckou dopravu, distribuce a prodej letecké přepravy, hotelové služby, provoz letiště a jeho organizace, handlingové společnosti, státní orgány z měřené na civilní letectví, nadnárodní společnosti využívající leteckou dopravu.

  • LETECKÉ BEZPILOTNÍ SYSTÉMY DRONY

Absolvent v praxi: provozní funkce jednotlivých složek leteckého dopravního systému a infrastruktury letecké dopravy, jako jsou letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových provozních a dalších leteckých služeb, absolventi budou schopni plánovat vybavení leteckých bezpilotních systémů ve vztahu ke konkrétnímu nasazení, a využívat prostředky zabezpečovací a záchranné techniky, dále plnit úlohy pilotů operátorů po absolvování povinných zkoušek na ÚCL, manažerů při využívání bezpilotních systémů i technických pracovníků, své schopnosti absolventi uplatní i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou, v soukromém civilním letectví, nadnárodní i mezinárodní společnostech využívající leteckou dopravu, letecké bezpilotní systémy a v souvisejících logistických procesech.

  • LETOVÝ PROVOZ

Absolvent v praxi: výkonný management provozovatelů letecké dopravy, výkonný management na letištích, dopravní pilot, řídicí letového provozu, letové provozní služby, všechny úrovně výkonných pozic handlingových společností, pozice v prostředí státních organizací civilního letectví, organizace leteckého výcviku, provoz a údržba letadlové techniky (letadel a motorů).

Magisterské studijní programy (Ing.)

  • CESTOVNÍ RUCH – EKONOMIKA A ŘÍZENÍ SLUŽEB

Absolvent v praxi: absolvent je schopen řídit veškeré ekonomické funkce organizace podnikající v oblasti služeb, speciálně zaměřených do sektoru cestovního ruchu a využívající informační a komunikační technologie pro rozvoj procesů digitalizace v podnicích, uplatnění jak v podnicích zaměřených na poskytování služeb, tak při výběru specializace, v podnicích cestovního ruchu včetně ubytovacích, stravovacích či podnicích destinačního managementu, hotelovém managementu, jakož i v marketingových organizacích cestovního ruchu, v oblasti státní a veřejné správy, v mezinárodních institucích a v mezinárodních řetězcích v České republice, EU i třetích zemích.

  • DIGITÁLNÍ EKONOMIKA – EKONOMIKA A ŘÍZENÍ SLUŽEB

Absolvent v praxi: řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti e-governmentu, personálních pracích (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista, ekonomice – pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky, oblastech řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend, projektovém řízení – projektový manažer digitalizačních projektů, jako manažer pro digitalizaci jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

  • MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ

Absolvent v praxi: uplatnění ve vyšších úrovních managementu organizací zaměřených na leteckou dopravu, v oblasti řídicích funkcí v oboru leteckých a letových provozních služeb, v podnicích leteckého provozu, letecké výroby a údržby, ve velkých nadnárodních logistických společnostech každodenně využívajících leteckou dopravu, dále v zahraničních firmách a institucích podnikajících v letecké dopravě a letecké výrobě, v oblasti soukromých podnikatelských činností, dále v odborech regionální a veřejné správy zabývajícími se civilním letectvím, letecké průmyslové a výrobní podniky.

Přijetí přihlášek: letní semestr od listopadu 2020 do února 2021, zimní semestr od prosince 2020 do září 2021

Podání přihlášky: elektronicky na webových stránkách školy

Školné: bakalářské obory 23 900 Kč/semestr, magisterské obory 26 000 Kč/semestr

Dny otevřených dveří v roce 2021

13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 14. 4., 12. 5., 2. 6., 16. 6., 1. 9. a 15. 9. vždy v 16.00 hod.

logo
Spálená 76/14, Praha 1
tel.: 810 888 500
info@vso-praha.eu
www.vso.cz
module
Zobrazit více