Zavřít

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Soukromá Vysoká škola obchodní v Praze již 19 let poskytuje vzdělání budoucím specialistům ve světě obchodu a služeb. Nabízí vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech, poskytuje celou řadu kurzů a programů celoživotního vzdělávání a realizuje také upravené studijní programy pro absolventy vyšších škol.

Bakalářské studijní programy (Bc.)

 • Cestovní ruch a turismus
 • Tourism (studium v angličtině)
 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Letový provoz

Magisterské studijní programy (Ing.)

 • Management cestovního ruchu
 • Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků

Profesní studium BBA a MBA

 • Profesní celoživotní vzdělávání

Bakalářské studium

 • CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS
 • Zaměření: ekonomika a management v cestovním ruchu
 • Vhodné i pro absolventy VOŠ
 • Absolvent v praxi: výkonný management v oblasti cestovního ruchu, marketingový management, státní a veřejná správa, cestovní kanceláře a agentury, ubytovací, stravovací a dopravní služby včetně neziskového sektoru, společnosti působící na poli mezinárodního obchodu
 • TOURISM
 • Zaměření: ekonomika a management v cestovním ruchu
 • Absolvent v praxi: výkonný management v oblasti cestovního ruchu, mezinárodních financí a trhů, obchod ve střední a západní Evropě a problematika mezinárodního cestovního ruchu, marketingový management, státní a veřejná správa, cestovní kanceláře a agentury, ubytovací, stravovací a dopravní služby včetně neziskového sektoru
 • PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY
 • Zaměření: služby a management v letecké dopravě
 • Vhodné i pro absolventy VOŠ
 • Absolvent v praxi: letecké a letové provozní služby, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu využívající leteckou dopravu, distribuce a prodej letecké přepravy, hotelové služby, letiště, handlingové společnosti, ve státní organizaci letecké dopravy, nadnárodní společnosti a společnosti nabízející cestovní pojištění včetně humanitních organizací
 • LETOVÝ PROVOZ
 • Zaměření: služby a management v civilním letectví
 • Absolvent v praxi: výkonný management provozovatelů letecké dopravy, na letištích, dopravní pilot, řídicí letového provozu, letové provozní služby a služby v handlingových společnostech, pozice v popředí státních organizací civilního letectví a ve schválených organizacích leteckého výcviku

Magisterské studium navazující

 • MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
 • Zaměření: marketing a management v cestovním ruchu
 • Absolvent v praxi: výkon vyšších manažerských funkcí v podnicích cestovního ruchu, marketing mezinárodních podniků, podniky destinačního managementu a ubytovacích a stravovacích služeb, hotelový management, velké mezinárodní organizace, státní a veřejná správa včetně přímých a nepřímých sektorů ekonomiky
 • PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY – MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ
 • Zaměření: ekonomika a management leteckých podniků
 • Absolvent v praxi: výkon vyšších manažerských funkcí v leteckých podnicích a u poskytovatelů letových provozních služeb, řízení na letištích a v hotelových službách, management v handlingových společnostech, ve státních organizacích letecké dopravy, v přímých a nepřímých sektorech ekonomiky a mezinárodního obchodu

Profesní studium BBA a MBA

Proč studovat BBA

 • získání dvou titulů Bc. a BBA zároveň během tří let
 • délka studia pouze čtyři semestry v rámci vybraného bakalářského oboru
 • výuka plně v českém jazyce
 • absolvování kvalifikační zkoušky MMR ČR
 • rozsah studia pokrývá požadavky kvalifikačního standardu pro Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N)

Proč studovat MBA

 • délka studia pouze jeden rok
 • výuka plně v českém jazyce
 • písemné práce na základě vlastních témat z praxe
 • aktivní podpora networkingu
 • volba vlastních volitelných modulů
 • podpora rozvoje měkkých dovedností
 • profesní kouč a studijní mentor během kurzu
 • garantem je vysoká škola

Přijetí přihlášek: od prosince 2019 do září 2020

Podání přihlášky: elektronicky na www.vso.cz

Školné: bakalářské obory 23 900 Kč/semestr, magisterské obory 26 000 Kč/semestr

Dny otevřených dveří v roce 2020

8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 8. 4., 13. 5., 3. 6., 10. 6., 2. 9. a 16. 9. vždy v 16.00 hod.

logo
Spálená 76/14, Praha 1
tel.: 810 888 500
info@vso-praha.eu
www.vso.cz
module

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ekonomika a řízení v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3707
Letový provoz bakalářský prezenční 3 roky
Provoz a řízení letecké dopravy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Mezinárodní teritoriální studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6702
Cestovní ruch a turismus bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tourism bakalářský prezenční 3 roky
Digitální ekonomika a společnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ekonomika a řízení v dopravě a spojích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3707
Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekonomika a řízení služeb - specializace Cestovní ruch nebo Digitální ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky