Zavřít

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ekonomika a řízení v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3707
Letový provoz bakalářský prezenční 3 roky
Provoz a řízení letecké dopravy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Mezinárodní teritoriální studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6702
Cestovní ruch a turismus bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tourism bakalářský prezenční 3 roky
Digitální ekonomika a společnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ekonomika a řízení v dopravě a spojích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3707
Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekonomika a řízení služeb - specializace Cestovní ruch nebo Digitální ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond

Soukromá Vysoká škola obchodní v Praze již 21 let poskytuje vzdělání budoucím specialistům ve světě obchodu a služeb. Nabízí vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech, poskytuje celou řadu kurzů a programů celoživotního vzdělávání a realizuje také upravené studijní programy pro absolventy vyšších škol.

Bakalářské studijní programy (Bc.)

 • CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS (vhodné i pro absolventy VOŠ)

Absolvent v praxi: výkonný management v oblasti cestovního ruchu, marketingový management, státní a veřejná správa, cestovní kanceláře a agentury, ubytovací a dopravní služby včetně neziskového sektoru, společnosti působící na poli mezinárodního obchodu

 • PRŮVODCE V CESTOVNÍM RUCHU S MBA

Absolvent v praxi: Absolvent studijního programu cestovní ruch najde uplatnění v oblasti cestovního ruchu, bude schopen vykonávat střední manažerské funkce v podnicích destinačního managementu, v ubytovacích a stravovacích službách, v hotelovém managementu a marketingu, ve veřejné správě, v cestovních kancelářích a agenturách a v dopravních službách (včetně neziskového sektoru). Díky MBA bude mít absolvent předpoklady pro profesi průvodce v cestovním ruchu jak doma, tak i v zahraničí.

 • DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST

Absolvent v praxi: řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti e-governmentu, personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista, ekonomika – pozice ekonom, oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend, projektové řízení – projektový manažer digitalizačních projektů

 • DIGITÁLNÍ MAKLÉŘ S MBA

Absolvent v praxi: Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia „Digitální ekonomika a společnost“ v prezenční a kombinované formě studia je připraven na výkon středních manažerských funkcí v sektoru v širokém spektru organizací podnikatelských, neziskových i v institucích státní a veřejné správy. Zaručí ti možnost založit vlastní realitní kancelář a nastartuje ti profesionální kariéru. Nebo ti zajistí nové informace a doplnění informací a managerských dovedností a naučí tě používat nové trendy v realitním světě.

 • PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY (vhodné i pro absolventy VOŠ)

Absolvent v praxi: letecké a letové provozní služby, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu využívající leteckou dopravu, distribuce a prodej letecké přepravy, hotelové služby, provoz letiště a jeho organizace, handlingové společnosti, státní orgány zaměřené na civilní letectví, nadnárodní společnosti využívající leteckou dopravu

 • LETECKÉ BEZPILOTNÍ SYSTÉMY DRONY

Absolvent v praxi: Absolventi budou schopni plánovat vybavení leteckých bezpilotních systémů ve vztahu ke konkrétnímu nasazení, a využívat prostředky zabezpečovací a záchranné techniky, dále plnit úlohy pilotů operátorů po absolvování povinných zkoušek na ÚCL, manažerů při využívání bezpilotních systémů i technických pracovníků, své schopnosti absolventi uplatní i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou, v soukromém civilním letectví, nadnárodní i mezinárodní společnosti.

 • LETOVÝ PROVOZ

Absolvent v praxi: výkonný management provozovatelů letecké dopravy, výkonný management na letištích, dopravní pilot, řídicí letového provozu, letové provozní služby, všechny úrovně výkonných pozic handlingových společností, pozice v prostředí státních organizací civilního letectví, organizace leteckého výcviku, provoz a údržba letadlové techniky (letadel a motorů).

 • ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (vhodné i pro absolventy VOŠ)

Absolvent v praxi: Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia Řízení lidských zdrojů je připraven zastávat pracovní pozice ve všeobecné personalistice (HR general) organizací i pozice specialistů personálních procesů ve všech typech organizací v podnikatelském sektoru i ve veřejné správě nebo neziskovém sektoru.

 • LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA (vhodné i pro absolventy VOŠ)

Absolvent v praxi: Absolvent studijního programu bude schopen využívat potenciálu lokality tak, aby se mohl věnovat samostatné podnikatelské činnosti v této oblasti. K dalším možnostem patří střední úroveň managementu a to především tam, kde se jedná o lokální podnik. Absolvent se uplatní i jako konzultant v oblasti participativního řízení, u družstev, komunitních projektů či místních akčních skupin.

Magisterské studijní programy (Ing.)

 • EKONOMIKA A ŘÍZENÍ SLUŽEB – CESTOVNÍ RUCH
 • EKONOMIKA A ŘÍZENÍ SLUŽEB – DIGITÁLNÍ EKONOMIKA
 • PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY – MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ

Přijetí přihlášek: letní semestr od listopadu 2021 do února 2022, zimní semestr od prosince 2021 do září 2022

Podání přihlášky: elektronicky na www.vso.cz

Školné: bakalářské obory 24 900 Kč/semestr, magisterské obory 27 000 Kč/semestr

Dny otevřených dveří v roce 2022

12. 1. 2022, 26. 1. 2022, 9. 2. 2022, 23. 2. 2022, 9. 3. 2022, 23. 3. 2022, 13. 4. 2022, 11. 5. 2022, 1. 6. 2022, 15. 6. 2022, 31. 8. 2022 a 14. 9. 2022 vždy v 16.00 hod.

logo
Spálená 76/14, Praha 1
tel.: 810 888 500
info@vso-praha.eu
www.vso.cz
module
Zobrazit více