Zavřít

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

Kontakty na školu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Gastronomie, hotelnictví a turismus bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6503
Management hotelnictví a cestovního ruchu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky

Podrobné informace o škole

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

Kdo si vybírá vysokou školu moudře, vybírá podle toho, jaké najde uplatnění po absolutoriu v praxi. Absolventi Vysoké školy obchodní a hotelové nacházejí široké uplatnění v oboru a zaměstnanost našich absolventů je na tuzemském i zahraničním trhu práce vysoká. A to je podstata úspěchů této školy.

Akreditované bakalářské profesní obory:

  • Management hotelnictví a cestovního ruchu
  • Bezpečnost potravin – potravinová bezpečnost
  • Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Přijímací řízení

Ukončené středoškolské vzdělání. Bez přijímacích zkoušek.

Přihlášky ke studiu

Od 1. listopadu 2020 do 30. září 2021. Podle kapacitních možností přijímá VŠOH přihlášky průběžně.

Informace o studiu

Ke stěžejním předmětům patří ekonomické a odborné předměty hotelnictví a gastronomie a předměty cestovního ruchu (Ekonomika řízení podniku, Management, Marketing, Gastronomie, Výživa a hygiena, Cestovní ruch aj.), dále 2 cizí jazyky a široký výběr volitelných předmětů. Některé předměty je možné absolvovat v angličtině nebo němčině. Studenti vykonávají praxi v oboru a mohou se zúčastnit i zahraničních stáží. Škola umožňuje studentům, v rámci programu ERASMUS, studium v zahraničí a pracovní stáže v zahraničí, a díky tomu se zvyšuje jejich kredit na trhu práce.

Uplatnění absolventů je v celé škále podnikání. Absolventi jsou připraveni pro výkon široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a v dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

Absolvent získá bakalářský titul Bc.dodatek k diplomu vydaný v anglickém jazyce.

Dny otevřených dveří

26. 11. 2020 – možnost zapojení do výuky, odborné semináře z oblastí gastronomie, praktické ukázky a degustace.

Každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.

Dny otevřených dveří pro zájemce i v soboty v době výuky kombinovaného studia – aktuálně na stránkách VŠOH.

logo
Bosonožská 381/9, Brno
tel.: 547 218 247
info@hotskolabrno.cz
www.hotskolabrno.cz
Zobrazit více