Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.
Poštovní adresa: Bosonožská 381/9, 625 00 Brno
Telefon: 547 218 247
Fax: Neuvedeno 
Email: info@hotskolabrno.cz
WWW: www.hotskolabrno.cz
Zaměření školy: Ekonomické
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 25325078

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.

Kdo si vybírá vysokou školu moudře, vybírá podle toho, jaké najde uplatnění po absolutoriu v praxi. Obor Management hotelnictví a cestovního ruchu a obor Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch jsou stále žádané. Absolventi Vysoké školy obchodní a hotelové nacházejí široké uplatnění v oboru a zaměstnanost našich absolventů je na tuzemském i zahraničním trhu práce vysoká. A to je podstata úspěchů této školy.

Akreditovaný bakalářský studijní program:

  • Gastronomie, hotelnictví a turismus

Bakalářské studijní obory:

  • Management hotelnictví a cestovního ruchu (Bc.)
  • Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch (Bc.)

Standardní doba studia: 3 roky

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Přijímací řízení

  • ukončené středoškolské vzdělání
  • bez přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu

Od 1. února do 30. září. Podle kapacitních možností přijímá VŠOH přihlášky průběžně.

Informace o studiu

Ke stěžejním předmětům patří ekonomické a odborné předměty hotelnictví a gastronomie a předměty cestovního ruchu (Ekonomika řízení podniku, Management, Marketing, Gastronomie, Výživa a hygiena, Zbožíznalství, Cestovní ruch aj.), dále 2 cizí jazyky a široký výběr volitelných předmětů. Některé předměty je možné absolvovat v angličtině nebo němčině. Studenti vykonávají praxi v oboru a mohou se zúčastnit i zahraničních stáží. Škola umožňuje studentům, v rámci programu ERASMUS, pracovní stáže a studium v zahraničí a díky tomu se zvyšuje jejich kredit na trhu práce.

Uplatnění absolventů je v celé škále podnikání. Absolventi jsou připraveni pro výkon vyšších řídicích funkcí především v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu.

Absolvent získá bakalářský titul Bc. a dodatek k diplomu vydaný v anglickém jazyce.

Dny otevřených dveří

  • 28. 11. 2019 – možnost zapojení do výuky, odborné semináře z oblastí gastronomie, praktické ukázky a degustace
  • každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.
  • dny otevřených dveří pro zájemce i v soboty v době výuky kombinovaného studia – aktuálně na stránkách VŠOH
logo
Bosonožská 381/9, Brno
tel.: 547 218 247
info@hotskolabrno.cz
www.hotskolabrno.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryGastronomie, hotelnictví a turismus bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6503 
Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Management hotelnictví a cestovního ruchu  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky