Zavřít

Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Hospodářská a kulturní studia bakalářský prezenční 3 roky
Podnikání a administrativa bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky
Business Administration, EN bakalářský prezenční 3 roky
Economics and Management, EN bakalářský prezenční 3 roky
Provoz a ekonomika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Systémové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Informatics, EN bakalářský prezenční 3 roky
Inovativní podnikání bakalářský prezenční 3 roky
Podnikání a administrativa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná správa a regionální rozvoj navazující magisterský 2 roky
Systémové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Economics and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
European Agrarian Diplomacy, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz a ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Projektové řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Business Administration, ve zkratce BAN, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Světová ekonomika navazující magisterský prezenční 2 roky

Podrobné informace o škole

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze je prestižní vzdělávací a vědecká instituce. O fakultu je velký zájem ze strany uchazečů o studium. Fakulta každoročně obdrží více než 10 000 přihlášek. Nabízí studentům široké spektrum vyučovaných volitelných předmětů, možnost zahraničních stáží u mnoha partnerských škol i moderní zázemí odpovídající kvalitě renomovaných evropských univerzit.

Dlouhodobým cílem fakulty je poskytnout studentům vrcholné komplexní univerzitní vzdělání, které rozvíjí potenciál každého jedince v oblasti ekonomické, vědecké, tvůrčí, pedagogické, kulturní a sociální. To vše v duchu národních, demokratických a humanitních tradic. Rozvoj osobnosti je skutečnou výhodou, která vede k úspěchu ve vysoce konkurenčním prostředí pracovního trhu a v životě. To dokazuje i množství úspěšných absolventů fakulty.

Akademičtí pracovníci se svou pedagogickou i vědeckovýzkumnou činností podílejí na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, která přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti i kvality života na celém světě. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze se vždy snaží posouvat kupředu a zvyšovat svou kvalitu, i díky tomu je jednou z nejoblíbenějších fakult zabývajících se oblastí ekonomiky, managementu, veřejné správy či informatiky v České republice.

Zobrazit více