objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Poštovní adresa: Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
Telefon: 465 568 136, 465 568 171
Email: info@vda.cz
WWW: www.vda.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo, Pedagogické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup:
IČ: 49314866

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Logistika a management
64-31-N/14
Denní
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociální práce
75-32-N/01
Denní
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium 

Doplňkové informace:

DOD: 22. 11. 2019, 23. 11. 2019 a 11. 1. 2020. Aktuální informace na webových stránkách školy.nahoru