objednat tištěnou publikaci

AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o.

AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o.
Poštovní adresa: Antošovická 107/55, 711 00 Ostrava
Telefon: 720 967 901
Email: info@szs.agel.cz
WWW: szs.agel.cz
Zaměření školy: Zdravotnické
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 02560739

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

AGEL Střední zdravotnická škola s. r. o.

AGEL Střední zdravotnická škola je škola se zdravotnickým zaměřením se sídlem v Ostravě. Zřizovatelem je společnost AGEL, a. s., která patří k největším poskytovatelům zdravotnické péče v České republice.

Škola připravuje pro školní rok 2019/2020 studium vyšší odborné školy ve studijním oboru 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra v denním 3letém a dálkovém 3,5letém studiu.

Škola je vybavena moderní technikou a odpovídá nejnovějším trendům potřebným pro moderní výuku. Díky návaznosti na zdravotnická zařízení, která provozuje skupina AGEL, škola realizuje nadstandardní praxi a současně je schopna nabídnout všem svým studentům pracovní místo a během studia jim zajistit pracovní uplatnění v průběhu i po ukončení studia.

Absolvent/absolventka oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti Diplomovaná všeobecná sestra s titulem Diplomovaný specialista (DiS.) psaný za jménem.

Absolvent studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, v ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči. Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti, podílí se na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.

Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím.

Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Výběr zařízení lze volit dle bydliště studenta.

Odborná výuka se provádí také v učebnách modelujících nemocniční prostředí, vybavených zdravotnickým materiálem a lůžky s modely pacientů. Jejím cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu.

Sledujte aktualizované webové stránky školy s prezentací studijních oborů pro školní rok 2019/2020 a plánované dny otevřených dveří.

logo
Antošovická 107/55, Ostrava
tel.: 720 943 022
vladimir.janus@szs.agel.cz
szs.agel.cz

Slovenská 1911/1, Český Těšín
tel.: 721 055 207
karin.delongova@szs.agel.cz
szs.agel.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Denní
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium 
Diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/11
Dálková
3,5 roku
        
Ukončení studia: Absolutorium