objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o.

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o.
Poštovní adresa: Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava
Telefon: 800 888 989, 734 578 175
Email: vos@prigo.cz
WWW: www.prigo.cz/vos
Zaměření školy: Ekonomie a právo
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 27731073

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s. r. o.

VIDOEPREZENTACE

PRIGO poskytuje vyšší odborné vzdělání ve třech oborech. V již tradičním oboru Obecně právní činnost a od předloňského akademického roku v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Otevřela také perspektivní a žádaný obor Diplomovaná dětská sestra.

Obor Obecně právní činnost.
Obor lze studovat v programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru a absolvent bude vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na místech, kde je podmínkou znalost právních norem a ekonomických souvislostí, jako jsou právní asistent, personalista a podobně. Má velice dobré systematické znalosti občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky. Díky rozsahu praxe je absolvent schopen rychle se zorientovat a zapracovat na nové pracovní pozici. V průběhu vzdělávání prochází studenti různorodou praxí tak, aby byli připraveni na požadavky daného typu pracovního zařazení. Možnosti uplatnění absolventů jsou široké právě díky uceleným znalostem práva a ekonomie. Znalosti získané vzděláváním v tomto oboru jsou využitelné nejen napříč ekonomickým zaměřením firem, ale nabízí se také uplatnění ve státní sféře.

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel (učitelka) v mateřské škole, ředitel (ředitelka) mateřské školy, vychovatel (vychovatelka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů. S ohledem na specializaci našeho oboru směrem k sociální práci s dětmi, mohou najít absolventi uplatnění i v oblasti sociální práce nebo péče. Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami. Výukové prostory se nacházejí v budově na Mojmírovců 1002/42 v Ostravě-Mariánských Horách. Praxe může probíhat v prostorách naší mateřské školy v Ostravě-Hrabůvce, Mjr. Nováka 34.

Obor Diplomovaná dětská sestra.
Tento obor, zaměřený na péči o děti, je vhodný zejména pro studenty mající hluboký zájem o práci s dětmi, studenty, jejichž jednání se vyznačuje zvýšenou měrou empatie a porozumění. VOŠ PRIGO koncipuje obor Diplomovaná dětská sestra tak, aby studenti měli možnost maximálně využít svého talentu a nadání a stát se vyhledávanými profesionály v oboru. Absolventi oboru budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče dětem, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče. Výběr z možných pracovišť: dětská oddělení, chirurgická oddělení a ambulance pečující o děti (včetně ortopedie a traumatologie), gynekologicko-porodnické oddělení, novorozenecké oddělení, jednotky intenzivní péče pro děti, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská a dorostová psychiatrie, další obory a zařízení poskytující péči dětským pacientům. Garanty odborných okruhů jsou nejen kvalifikovaní pedagogové, ale zejména přední odborníci z praxe z regionálních nemocnic i ambulantních zařízení. Výuka studentů bude probíhat pod vedením zkušených a kvalifikovaných lékařů, respektive vedoucích ošetřovatelských pracovníků s dlouhodobou praxí v oboru péče o dětské pacienty. Praxe bude probíhat ve více jak třiceti smluvních zařízeních. Po ukončení studia získá absolvent titul DiS.

Školné v oboru

Obecně právní činnost
Denní studium ZDARMA
Kombinované studium 9 900 Kč ročně

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Denní studium 5 900 Kč ročně
Kombinované studium 14 900 Kč ročně

Diplomovaná dětská sestra
Denní studium 5 900 Kč ročně
Kombinované studium 14 900 Kč ročně

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz/vos nebo na bezplatné infolince 800 888 989.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 800 888 989, 734 578 175
vos@prigo.cz
www.prigo.cz/vos
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru
68-41-N/04
Kombinovaná
3 roky
40 29/13 PS, VZ   9900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru
68-41-N/04
Denní
3 roky
80 50/29 PS, VZ   0 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
Kombinovaná
3 roky
120 119/56 PS, VZ   19900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium 
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-N/03
Denní
3 roky
120 118/76 PS, VZ   9900 Kč
Ukončení studia: Absolutorium