objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola živnostenská, s. r. o.

Poštovní adresa: Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov
Telefon: 736 600 683
Email: vosz@sszprerov.cz
WWW: www.sszprerov.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 25373609

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Bezpečnost práce a krizové řízení
39-41-N/01
Denní
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium 
Dopravní a spediční činnost
37-41-N/01
Denní
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium 
Finanční řízení
63-43-N/05
Denní
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium 
Marketing
63-41-N/03
Denní
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium 
Marketing
63-41-N/03
Dálková
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium 
Sociálně právní činnost
68-41-N/01
Dálková
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium