objednat tištěnou publikaci

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

Poštovní adresa: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
Telefon: 241 080 310
Email: vesela@sks.cz
WWW: www.sks.cz
Zaměření školy: Informatické
Zřizovatel: Kraj
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 61384569

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2018/19
Přihl./přij.
2017/18
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Informační management
72-41-N/01
Denní
3 roky
        
Ukončení studia: Absolutorium