objednat tištěnou publikaci

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o.

Poštovní adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
Telefon: 577 210 227, 577 215 314
Email: info@spos.cz
WWW: www.spos.cz
Zaměření školy: Ekonomie a právo
Zřizovatel: Soukromý
Bezbariérový přístup:
IČ: 25344412

nápověda

Obory a zaměření:

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
Roční
školné
Cestovní ruch
65-43-N/01
Denní
3 roky
        17000 Kč
Ukončení studia: Absolutorium