Zavřít

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Kontakty na školu
 • Cizí jazyky Neuvedeno
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Forma
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Regionální politika zemědělství a venkova 41-31-N/01 Denní 3 roky NE NE
Školné:  4 000 Kč Ukončení:  Absolutorium

Podrobné informace o škole

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Naše škola vznikla v roce 1920 jako hospodářská a dodnes plní své poslání. Sídlí v krásné historické budově uprostřed svého parku na klidném okraji Opavy (v areálu školního komplexu jsou ještě další budovy a zařízení sloužící pro výuku).

Spolupracujeme s velkou řadou firem, institucí a organizací – mimo jiné Ministerstvem zemědělství ČR, 4 univerzitami a 5 zahraničními školami.

Obory VOŠ

Nabízíme obor s novou jedinečnou akreditací velmi potřebnou pro praxi.

 • 41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

Studium je tříleté, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.

Uplatnění absolventů

 • v podnicích zemědělské prvovýroby
 • v soukromém podnikání v zemědělství a navazujících odvětvích
 • ve správních a samosprávních institucích vyššího charakteru (zejména v odborech život. prostředí apod.)
 • v samosprávě obcí venkovského charakteru
 • v podnicích zpracovatelského průmyslu a služeb pro zemědělce
 • v ekologických a krajinářských institucích

Získání znalostí

 • o zemědělství, ochraně krajiny a obnovitelných zdrojích
 • tvorbě projektů a dotační politice v zemědělství
 • z ekonomické a právní oblasti
 • odborné jazykové

Další informace

Podmínky přijetí, termíny zaslání přihlášek a přijímacích zkoušek, organizaci studia a další informace najdete na našich webových stránkách, v našich informačních materiálech, nebo je získáte přítomností na Dnech otevřených dveří, či telefonickým nebo osobním kontaktem.

logologo
Purkyňova 1654/12, Opava
tel.: 553 333 003
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz
Zobrazit více