Zavřít

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

Chcete se svým vzděláním najít uplatnění na trhu práce? Pokud hledáte školu s kvalitní odbornou přípravou a osobním přístupem, tak my jsme tou správnou volbou. Naše škola má 70letou tradici.

K úspěšnosti našich žáků přispívají moderní dílny a odborné učebny vybavené těmi nejnovějšími technologiemi, stroji, včetně CNC strojů. Škola úzce spolupracuje jak se stavebními, tak s dřevařskými firmami i cechy. Jejich nároky na kvalitu připravenosti absolventů jsou značné, a proto je nezbytné, aby žáci disponovali znalostmi i dovednostmi odpovídajícími současným trendům.

Poskytujeme ucelené středoškolské vzdělání.

Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou

Tříleté

 • 36-52-H/01 Instalatér
 • 39-41-H/01 Malíř *
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb *
 • 36-64-H/01 Tesař *
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-67-H/01 Zedník *
 • 36-67-H/01 Obkladač *

* Tyto obory jsou podporovány motivačním a prospěchovým stipendiem ve výši až 8 500 Kč za pololetí, 51 000 Kč za studium.

Dvouleté

 • 36-67-E/02 Stavební práce

Učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou

Tříleté

 • 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
 • 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce
 • 36-67-E/01 Zednické práce

Maturitní obory

Čtyřleté

 • 33-41-L/01 Technik CNC dřevoobráběcích strojů **

** Obor podporovaný prospěchovým stipendiem ve výši až 5 000 Kč za pololetí, 40 000 Kč za studium a možností získání výučního listu oboru 33-56-H/01 Truhlář absolvováním závěrečné zkoušky na konci čtvrtého ročníku.

Dvouleté nástavbové studium

 • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
 • 36-44-L/51 Stavební provoz

Zkrácené studium

V denní formě po dobu jednoho roku pro žáky vyučené v příbuzných oborech. Jeden den v týdnu teoretická výuka odborných předmětů a čtyři dny odborného výcviku.

 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb pro vyučené v oboru Zedník nebo Obkladač
 • 36-67-H/01 Obkladač pro vyučené v oboru Zedník nebo Montér suchých staveb
 • 36-67-H/01 Zedník pro vyučené v oboru Obkladač nebo Montér suchých staveb
 • 33-56-H/01 Truhlář pro vyučené v oboru Operátor nebo Technik CNC dřevoobráběcích strojů
 • 33-67-H/02 Kamnář pro vyučené v oboru Zedník nebo Obkladač a maturitním oboru Stavebnictví
 • 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení pro vyučené v oboru Instalatér a maturitních oborech Mechanik instalačních zařízení a TZB
 • 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení pro vyučené v oboru Instalatér a maturitních oborech Mechanik instalačních zařízení a TZB

Další vzdělávání dospělých

Pro zájemce o vzdělávání při zaměstnání provádíme v námi vyučovaných oborech, za úplatu v rámci dalšího vzdělávání, rekvalifikační kurzy a zkoušky profesních kvalifikací dle národní soustavy kvalifikací www.nsk.cz, zajišťujeme i konání závěrečných zkoušek pro získání výučních listů.

logo  logo

U Studia 2654/33, Ostrava
tel.: 597 494 105
studijni@soustav-ostrava.cz
www.soustav-ostrava.cz

logo