Poštovní adresa: Školní 145, Liblice, 282 20 Český Brod
Ředitel: Ing. Darina Doškářová  Telefon: 321 622 397
Kontakt: Ing. Bc. Jana Stanková  Telefon: 321 622 397
Email: reditelna@sosceskybrod.cz
WWW: www.sosceskybrod.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 638 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 48665746
REDIZO: 600007138

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 69205

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (PC grafika a webdesign)
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 15/15 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,2
Ekonomika a podnikání (Marketing a management)
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/10 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,2

Doplňkové informace:

DOD: 6. 11. 2019, 23. 11. 2019, 4. 12. 2019 a 8. 1. 2020. Cena za oběd 29 Kč. Obor Ekonomika a podnikání (ŠVP Marketing a management), Informační technologie (ŠVP PC grafika a webdesign). Odborné učebny – čtyři pracoviště IT, jazyková učebna, knihovna. Projekt Pohodová škola. Předmět čtenářská gramotnost. Praxe v podnicích. Zahraniční kontakty (Francie), účast v evropských studentských programech. Školní komplex tvořený školou, DM, školní jídelnou, tělocvičnou (400 Kč/hod.) a venkovními sportovišti v uzavřeném parkovém areálu.nahoru