Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola
Poštovní adresa: Tylova 988/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
ukázat na mapě
Ředitel: Mgr. et Mgr. Václav Laštovka  Telefon: 739 570 096
Kontakt: Danuše Filipi  Telefon: 739 570 096
Email: danuse.filipi@bp-akademie.cz
WWW: www.bezpecnostnepravniskola.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 25214144
REDIZO: 600009564

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., plně odpovídá požadavkům na vzdělávání stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra. Poskytuje středoškolské odborné vzdělání s maturitní zkouškou bezpečnostně právního a sociálně právního zaměření.

Způsob, kvalita výuky a individuální přístup, který škola poskytuje, jsou předpokladem pro další rozvoj a vzdělávání studentů na vysokých školách. Moderní a inovativní forma výuky využívá vlastní interaktivní výukové programy JOKRYS a BLEDSCHOOL, které spojují požadavky moderní výuky a současné legislativy.

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Odborné předměty: Právo, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Speciální tělesná výchova, Kriminologie, Kynologie, Aplikovaná psychologie.

V průběhu studia absolvují studenti adaptační, branný, horolezecký, lyžařský a střelecký kurz.

Maturitní zkouška:

  • Státní část
  • Profilová část: Právo, Kriminalistika, Bezpečnostní příprava, Speciální tělesná výchova (praktická část)

Uplatnění: Studenti se připravují k uplatnění zejména pro práci v resortech: Policie ČR, Armáda ČR, Vězeňská služba, obecní policie, justice, soukromé bezpečnostní služby.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Odborné předměty: Právo, Právní administrativa, Sociální politika, Ekonomika a účetnictví, ICT, Katastrální správa, Jazykové praktikum.

V průběhu studia absolvují studenti adaptační a turistický kurz.

Maturitní zkouška:

  • Státní část
  • Profilová část: Právo a právní administrativa (praktická část), katastrální správa a realitní činnost nebo sociální politika, účetnictví a ekonomika (praktická část)

Uplatnění: u institucí státní správy a samosprávy (katastrální úřady, realitní kanceláře, obecní a krajské úřady, oblasti justice, advokátní kanceláře), institucí Evropské unie a dalších soukromých subjektů v oblasti veřejné správy.

Přijímací řízení společné pro oba obory

Přijímací řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk a Matematika (termíny budou upřesněny na webových stránkách školy).

Součástí přijímacího řízení pro obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je kondiční test (člunkový běh 4 x 10 m, skok daleký z místa, shyby, sed-leh 1 minuta, Jacíkův test).

Praxe během studia: studenti obou oborů absolvují v průběhu studia odbornou praxi v délce 20 dnů se zaměřením na požadavky daného oboru vzdělávání.

Školné: 2 000 Kč/měsíčně

logo
Tylova 18, Plzeň
tel.: 739 570 096
danuse.filipi@bp-akademie.cz
www.bezpecnostnepravniskola.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 64353389

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku)
68-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
45 71/58 ČJ, M, TV  ANO NE
Školné: 20000 Kč  
Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa)
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 17/12 ČJ, M  ANO NE
Školné: 20000 Kč  
Nástavby:
Bezpečnostní služby (Bezpečnostní služby); Distanční; VYU
68-42-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 16000 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 8. 11. 2018 10:00–15:00 hod. (PZ nanečisto z fyzické zdatnosti pro obor BPČ ve 13:00 hod.), 8. 12. 2018 10:00–14:00 hod. (PZ nanečisto z fyzické zdatnosti pro obor BPČ v 11:00 hod.) a 8. 1. 2019 10:00–15:00 hod. (PZ nanečisto z fyzické zdatnosti pro obor BPČ ve 13:00 hod.), všechny termíny vždy každou celou hodinu prezentace s informacemi o škole a oborech. Možnost stravování – dovoz obědů – oběd 55 Kč, polévka 20 Kč, školní kantýna v budově školy. Ubytování – spolupráce s internáty v Plzni.nahoru