Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Žákovská 716, 356 01 Sokolov
Ředitel: Mgr. Ilona Medunová  Telefon: 775 751 158
Kontakt: Mgr. Jana Volfová  Telefon: 734 423 941
Email: skola@zivnostenska-sokolov.cz
WWW: www.zivnostenska-sokolov.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 990 Kč/měs
Stravování: 1300 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 75059151
REDIZO: 651012988

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

V rámci optimalizačního procesu v Karlovarském kraji vznikla k 1. 1. 2007 v Sokolově a je nástupnickou organizací bývalé Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří.

Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělání na různých úrovních (žáci získají maturitní vysvědčení či výuční list spolu s Europassem) v denní i dálkové formě vzdělávání.

Žákům je poskytováno prospěchové a motivační stipendium ve výši až 7 000 Kč ročně.

Ředitelství školy a studijní obory jsou umístěny v Sokolově v Žákovské ulici (nad vlakovým nádražím), učební obory jsou v Komenského ulici a odborný výcvik dřevařských oborů v Kynšperku n. O. Škola má vypracovanou koncepci rozvoje, v níž se zaměřuje na zkvalitnění výuky i pro žáky s poruchami učení, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, modernizaci a rekonstrukci budov a veškerého dalšího školního zařízení.

Nabídka našich oborů je velice pestrá. Některé obory se vyučují v Karlovarském kraji pouze na této škole, jiné tradiční obory mají výbornou úroveň, o čemž svědčí i četná přední umístění na soutěžích odborných dovedností.

Již několik let pracují ve škole velice úspěšně v rámci výuky ekonomických předmětů fiktivní firmy, které několikrát obsadily přední místa na mezinárodním či regionálních veletrzích fiktivních firem. V současné době má škola 650 žáků ve 30 třídách. Velkým kladem školy je vynikající dopravní dostupnost – hlavní budova sídlí přímo u vlakového a autobusového nádraží v Sokolově. Střední škola živnostenská Sokolov má svůj domov mládeže v Sokolově a školní jídelny v Sokolově, Kynšperku a v Kraslicích.

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (Kosmetička)
 • 72-41-M/01 Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby)

Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař
 • 33-56-H/01 Truhlář – teorie probíhá v Sokolově, odborný výcvik probíhá v Kynšperku
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 65-51-H/01 Číšník-servírka
 • 66-52-H/01 Aranžér

Dvouleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 33-57-E/01 Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) – doba studia 3 roky
 • 65-51-E/02 Práce ve stravování (Provoz společného stravování) – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/02 Potravinářské práce – Pekařské práce – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba se zaměřením na Cukrářské práce – doba studia 3 roky

Nástavbové studium navazující na tříleté obory s výučním listem – s maturitou

 • 64-41-L/51 Podnikání – denní dvouleté studium
 • 64-41-L/51 Podnikání – dálkové tříleté studium
 • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika – denní dvouleté studium

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

Žáci využívají k výuce CNC stroj, moderní PC a interaktivní učebny, učebnu pro fiktivní firmy, multifunkční hřiště, škola spolupracuje se dvěma zahraničními školami, je velmi aktivní v oblasti sportu, environmentální výchovy, žáci se účastní exkurzí, turistických kurzů doma i v zahraničí, lyžařských kurzů, zahraničních odborných stáží atd. Vedení školy vytváří pro žáky optimální podmínky pro studium i pro zvládnutí mimoškolních zájmových aktivit žáků.

logo
Žákovská 716, Sokolov
tel.: 352 622 765 (sekretariát)
skola@zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnostenska-sokolov.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 151012997

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby)
72-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
17 13/5 ČJ, M  NE NE
   
Kosmetické služby (Kosmetička)
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
17 22/6 ČJ, M  ANO NE
   
Pekař
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
10 8/3   ANO NE
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
24 32/16   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
12 17/9   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 26/14   ANO NE
   
Kuchař-číšník (Číšník – servírka)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 11/7   ANO NE
   
Kuchař-číšník (Kuchař)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 15/5   ANO NE
   
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
20 20/13   ANO NE
   
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
34 62/33   ANO NE
   
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
29-51-E/01
Výuční list
3 roky
10 14/9   ANO NE
   
Potravinářské práce (Pekařské práce)
29-51-E/02
Výuční list
2 roky
10 12/4   ANO NE
   
Dřevařská výroba (Zpracování dřeva)
33-57-E/01
Výuční list
3 roky
10 4/2   ANO NE
   
Práce ve stravování (Provoz společného stravování)
65-51-E/02
Výuční list
2 roky
15 23/9   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
20 29/13 ČJ, M  NE NE
   
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 24/8 ČJ, M  NE NE
   
Vlasová kosmetika; VYU
69-41-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
14 9/5 ČJ, M  NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 28. 11. 2018, 16. 1. 2019 a 6. 2. 2019. Stravování ve vlastní jídelně – cena oběda 26 Kč, celodenní stravování 65 Kč. Nástavbové studium Podnikání (denní i dálkové) a Vlasová kosmetika (pouze denní) pro absolventy učebních oborů, dálkové vždy v úterý odpoledne. Možnost získání prospěchového a motivačního stipendia až 7 000 Kč ročně.nahoru