Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Purkyňova 2832/97, Královo Pole, 612 00 Brno
Ředitel: Ing. Antonín Doušek, Ph.D.  Telefon: 541 649 222
Kontakt: PaedDr. Jaroslava Bělková  Telefon: 541 649 227
Email: posta@sspbrno.cz
WWW: www.sspbrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 682 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 15530213
REDIZO: 600171027

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

SPŠ Brno patří v současné době mezi největší a nejvýznamnější brněnské školy. Pro absolventy ZŠ nabízí osm žádaných a atraktivních oborů z oblasti informačních technologií, elektrotechniky a sociálně správní činnosti (viz níže). Ve všech vzdělávacích oblastech disponuje škola velmi dobrým odborným zázemím, tvořeným moderně vybavenými učebnami a kvalifikovanými učiteli.

Škola klade důraz na propojení teorie s praxí, intenzivně spolupracuje s významnými firmami (Red Hat, IBM, Honeywell, ABB, FEI, České dráhy) a různými fakultami VUT i ústavy sociální péče, což se projevuje zejména v odborné praxi, ale i v různých akcích v průběhu celého studia včetně výjezdů do zahraničí (jazykové kurzy, praxe). Žáci spolupracují v rámci výuky angličtiny se studenty evropských zemí na společných úkolech v rámci programu eTwinning. Také v oblasti odborných předmětů probíhá spolupráce se zahraničními partnerskými školami různých evropských zemí v rámci partnerství Erasmus+. V minulých dvou letech studenti vyvíjeli společně s italskými, německými a polskými studenty aplikace pro OS Android. Letos se také dvacet studentů třetích ročníků zúčastnilo dvoutýdenní odborné praxe v Londýně. V příštím roce budou tyto stáže pokračovat. Budeme také pokračovat v projektech partnerství se zahraničními školami.

Žáci jsou vedeni k účasti v různých soutěžích odborných i zájmových, regionálních i celostátních a mezinárodních. Umísťují se pravidelně na předních místech celostátního kola soutěže České ručičky a Středoškolské odborné činnosti, v rámci automatizace se účastní žáci robotické ligy a uspějí každoročně také v rámci mezinárodní robotické soutěže Challenger ve Vídni, ekologové obhajují své úspěchy v mezinárodním kole soutěže Enersol, pravidelně jsou pořádány soutěže v programování, grafice i PC sítích, žáci oboru Ekonomika a podnikání soupeří na celostátním veletrhu se svými studentskými firmami, které zakládají, aby si vyzkoušeli podnikání od založení firmy až po její likvidaci (spolupráce s nadací Junior Achievement).

Žáci mají možnost absolvovat autoškolu, zkoušku z „vyhlášky 50“ či získat certifikát Cisco akademie a další odborné zkoušky, které je budou upřednostňovat při hledání zaměstnání. Během studia absolvují žáci také řadu aktivit, které patří neodmyslitelně ke středoškolskému životu, základní lyžařský výcvik, výběrové lyžařské a snowboardové kurzy v zahraničí, letní výcvikové kurzy v Chorvatsku, exkurze do Velké Británie a taneční kurzy.

Samotná škola se nachází v pěkném a klidném prostředí v Brně-Králově Poli v dosahu městské dopravy. Disponuje všemi náležitostmi moderní školy – moderní počítačovou sítí s rychlým přístupem na internet a úplným pokrytím Wi-Fi signálem, specializovanými odbornými i jazykovými učebnami, venkovním tělovýchovným areálem, dvěma tělocvičnami, jídelnou, kantýnou, studovnou a knihovnou.

Škola má bezbariérový přístup. Vstup do budovy a řada dalších činností je řízena osobními čipovými kartami žáků. Pro mimobrněnské zájemce o studium nabízíme ubytování v blízkém Domově mládeže.

Doporučujeme využít nabízené dny otevřených dveří k prohlídce školy. Jedině tak můžete posoudit úroveň a vybavení naší školy.

Budeme rádi, když si vyberete některý z nabízených studijních nebo učebních oborů.

Studijní obory pro školní rok 2019/2020

 • 18-20-M/01 Informační technologie (120)
 • ve 4 zaměřeních:
 • Počítačové sítě
 • Programování a databáze
 • Počítačová grafika a internetové aplikace
 • Monitoring a řízení technologických procesů
 • 75-41-M/01 Sociální činnost – Sociálněsprávní činnost (90)
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (30)
 • 16-02-M/01 Průmyslová ekologie (30)
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (30)
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika (90)
 • ve 3 zaměřeních:
 • Slaboproudá elektrotechnika
 • Silnoproudá elektrotechnika
 • Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost

Učební obory pro školní rok 2019/2020

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (30)
 • 26-51-H/01 Elektrikář (30)
logo
Purkyňova 2832/97, Brno
tel.: 541 649 111 (spojovatelka)
posta@sspbrno.cz
www.sspbrno.cz, www.purkynka.cz

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 15530213

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Průmyslová ekologie
16-02-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 22/22 ČJ, M  ANO NE
   
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
120 282/120 ČJ, M  ANO NE
   
Elektrotechnika (Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost)
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 42/28 ČJ, M  ANO NE
   
Elektrotechnika (Silnoproud)
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 35/19 ČJ, M  ANO NE
   
Elektrotechnika (Slaboproud)
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 88/29 ČJ, M  ANO NE
   
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 111/26 ČJ, M  ANO NE
   
Sociální činnost (Sociálněsprávní činnost)
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
90 141/83 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 35/25 ČJ, M  ANO NE
   
Elektrikář
26-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 25/19   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
30 20/12   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 12. 12. 2018, 15. 12. 2018, 9. 1. 2019, 12. 1. 2019 a 26. 1. 2019. Informační technologie – zaměření Počítačová grafika a internetové aplikace, Počítačové sítě, Programování a databáze, Monitoring a řízení technologických procesů (4 třídy). Sociální činnost – zaměření Sociálněsprávní činnost (3 třídy). Elektrotechnika silnoproud (1 třída). Elektrotechnika slaboproud – zaměření Řídicí a informační systémy, Všeobecná slaboproudá elektrotechnika (1 třída). Elektrotechnika – zaměření Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost (1 třída).nahoru