Zavřít

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Kontakty na školu
Videa

Dny otevřených dveří

Gymnázium nabízí osmileté, čtyřleté a dálkové studium s úplnou profilací cizích jazyků, humanitních a přírodovědných předmětů. Dbáme především na zvýšenou hodinovou dotaci předmětů v posledních ročnících dle zájmu dalšího studia na VŠ.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 24 84/37 ČJ,M,OP NE ANO
Školné: 20 000 Kč
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška6 let 26 69/26 ČJ,M,OP NE ANO
Školné: 20 000 Kč
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 24 15/12 ČJ,M,OP NE ANO
Školné: 20 000 Kč
Dálkové studium:
Gymnázium; Dálková; DZŠ 79-41-K/41 Maturitní zkouška5 let 3 5/2 ČJ,M NE ANO
Školné: 20 000 Kč

Podrobné informace o škole

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, š. p. o., I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s., Střední pedagogická škola


Vzdělání na těchto soukromých školách je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Velikost školského komplexu

  • Aktuální počet studentů: 1 342
  • Aktuální počet tříd: 57
  • Počet učeben: 79

Vybavenost školského komplexu

Nově zrekonstruovaná budova na Mendlově náměstí v Brně je vybavena kvalitní didaktickou technikou, plně je využíván výukový software. Bilingvní výuka cizího jazyka schválená od roku 2012 platí od roku 2019 pro celý školský komplex. Výuka jazyků probíhá v jazykových učebnách, přírodních věd v laboratořích fyziky, chemie a biologie. Multimediální učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. K výuce nejen IVT, ale i jiných předmětů, slouží pět počítačových učeben, do všech tříd i kabinetů je zaveden internet. Žáci i učitelé používají na chodbách volně přístupné tiskárny a kopírovací zařízení. Také sportu je věnována pozornost, v budově jsou dvě tělocvičny a dvě posilovny. Plně je také využívána učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Školský komplex je vybaven novou kuchyní s dvěma jídelnami. V roce 2014 jsme z dotace EU vybudovali laboratoře a odborné učebny pro fyziku, zeměpis, biologii a chemii s kvalitním didaktickým zázemím a v roce 2018 byly vybudovány dvě nové multimediální učebny pro cca 150 žáků.

logologo
Mendlovo náměstí 3/4, Brno
Pionýrská 254/23, Brno
tel.: 543 211 790, 541 240 006
studijni@skolskykomplex.cz
spgs@skolskykomplex.cz
www.skolskykomplex.cz