Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, š. p. o.
Poštovní adresa: Mendlovo náměstí 1/4, Staré Brno, 603 00 Brno
Ředitel: Ing. Ivo Procházka  Telefon: 543 211 790
Kontakt: Ing. Ivo Procházka  Telefon: 543 211 790
Email: info@jgmendel.cz
WWW: www.skolskykomplex.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 25327747
REDIZO: 600013961

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, I. Německé zemské gymnasium, ZŠ a MŠ, o. p. s., Střední pedagogická škola

Vzdělání na těchto soukromých školách je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Velikost školského komplexu

Aktuální počet studentů: 1 333

Aktuální počet tříd: 57

Počet učeben: 79

Vybavenost školského komplexu

Nově zrekonstruovaná budova na Mendlově náměstí v Brně je vybavena kvalitní didaktickou technikou, plně je využíván výukový software. Bilingvní výuka cizího jazyka schválená od roku 2012 bude nově od roku 2019 platit pro celý školský komplex. Výuka jazyků probíhá v jazykových učebnách, přírodních věd v laboratořích fyziky, chemie a biologie. Multimediální učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. K výuce nejen IVT, ale i jiných předmětů, slouží pět počítačových učeben, do všech tříd i kabinetů je zaveden internet. Žáci i učitelé používají na chodbách volně přístupné tiskárny a kopírovací zařízení. Také sportu je věnována pozornost, v budově jsou dvě tělocvičny a dvě posilovny. Plně je také využívána učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Školský komplex je vybaven novou kuchyní s dvěma jídelnami. V roce 2014 jsme z dotace EU vybudovali laboratoře a odborné učebny pro fyziku, zeměpis, biologii a chemii s kvalitním didaktickým zázemím a v roce 2018 byly vybudovány dvě nové multimediální učebny pro cca 150 žáků.

logo logo
Mendlovo náměstí 3/4, Brno
Pionýrská 254/23, Brno
tel.: 543 211 790, 541 240 006
studijni@skolskykomplex.cz
spgs@skolskykomplex.cz
www.skolskykomplex.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 40454525

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
24 88/51 ČJ, M, OP  NE ANO
Školné: 20000 Kč  
Gymnázium; ZŠ7
79-41-K/61
Maturitní zkouška
6 let
26 45/27 ČJ, M, OP  NE ANO
Školné: 20000 Kč  
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
24 15/9 ČJ, M, OP  NE ANO
Školné: 20000 Kč  
Dálkové studium:
Gymnázium; Dálková; DZŠ
79-41-K/41
Maturitní zkouška
5 let
3 5/2 ČJ, M  NE ANO
Školné: 20000 Kč  

Doplňkové informace:

Gymnázium nabízí osmileté, čtyřleté a dálkové studium s úplnou profilací cizích jazyků, humanitních a přírodovědných předmětů. Dbáme především na zvýšenou hodinovou dotaci předmětů v posledních ročnících dle zájmu dalšího studia na VŠ.nahoru