Zavřít

Obor: Dvojjazyčné gymnázium (We learn and achieve together); ZŠ7 79-43-K/61 The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.

Detail oboru

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Dvojjazyčné gymnázium (We learn and achieve together); ZŠ7 79-43-K/61 Maturitní zkouška6 let 44 86/46 AJ, ČJ, M, PO, TL NE NE
Školné: 309 000 Kč

Statistiky přijímacího řízení

Rok Počet volných míst Přihlášeno / Přijato
2021 44 86/46
2020 44 81/45
2019 44 90/43
2018 44 88/40
The English College in Prague – Anglické gymnázium, o. p. s.